Hva Norge ikke trenger og regjeringen ikke vil skjønne

- Nå kommer jordbruksopprøret i kjølvannet av jordbruksoppgjøret?

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit

 

 
 

 

Ta en tur til Danmark, kjøpt en pakke egg, lag eggedosis og kos deg. Slik kan man eksemplifisere hva norsk egenprodusert matvaretrygghet og sikkerhet betyr i èn setning.

Den våkne leser vil da ha forstått at av slike egg fra Danmark vil man kunne få i seg salmonella og gjerne av den multireistente typen som antibiotikaen ikke kurerer og som dermed kan være dødelig. Tar man i tillegg med seg litt kukjøtt kan man samtidig få sjansen på å få med seg litt kugalskap, som slår ut etter 10-20 år i en forferdelig død. Derfor er denne import anbefaling ingen god anbefaling. Burde ikke for eksempel Forbrukerrådet snart på banen for å sikre den norske innbygger rein mat, slik Norge i betydelig grad fremdeles har?

Staten derimot, krever i årets jordbruksoppgjør at nordmenn nå skal importere mer av maten vi trenger. Bonden skal kraftig ned i lønn er statens ”tilbud” – altså et negativt tilbud på kr -11 000,-/ matprodusent.

Nå er tiden overmoden for at matprodusenter går rett på forbruker og selger sine varer direkte (alà www.bondensmarked.no ), fordi forbruker er bedre opplyst en statens forhandlingsleder Per Harald Grue. Bedre opplyst fordi, om han mente dette ”tilbudet” var umoralsk, burde han tatt sin hatt og gått. Det viser seg at

84 % av den norske befolkningen vil opprettholde et norsk jordbruk av omtrent samme omfang som i dag.

 

Hva så med hyttefolket som elsker sitt kulturlandskap. Jo, færre bønder betyr mindre drift av inn- og utmark og økt gjengroing. Sammen med statens rovdyrpolitikk sementeres en nedlegging og dermed gjengroing pga manglende beitedyr og redusert drift av åker og eng. Sentralisering blir et resultat – dette er god miljøpolitikk synes staten å tro?

 

Den 11. mars 2004, 2.5 år etter 11. september 2001 smalt det i Madrid. Terrorister ødela enda flere menneskeliv, ikke militære mål, men igjen sivile.

I store deler av verden snakkes det nå om å sikre egen matproduksjon og egne lager mot terrorisme. I Norge snakker man fra staten om at matprodusenter må ned i lønn. Hvilket spenn i realitetsoppfatning dette er. Regjeringen og statens forhandlingsleder synes å ikke ha tilgang til verken aviser eller Internet for de er ikke orientert om hva som er på agendaen ute i verden. I Europa i 2003 hadde man tørke og for lite korn til å opprettholde en kornleveranse fra EU til et Etiopia i sult!

Men kan hende har staten en annen agenda, en agenda som vi fredlige og noe naive nordmenn ikke tror at en statsledelse kan ha?

 

Tar du en titt på ”relaterte stoff” under får du noe av forklaringen på dette som skjer.

I ”Kampen om femtiden” ser du hva arbeiderbevegelsen, den sosialistiske, tenker om bønder. I ”Beredskapslagring” finner du enkelt frem til hvilke holdninger den norske regjering har å ta vare på og sikre sine landsmenns mattilgang. I ”Beredskap og norsk matvaresikkerhet” kan du lese om EU som stoppet matkorn til et Etiopia i sult. Alle artikler finner du på www.kommentar-avisa.no.

 

Når ”kusken blir galen” må hver og en finne tilbake til de verdier som Norge er bygget på, verdier som statsledelsen er i ferd med å kullkaste. Det er bare et tidsspørsmål før verden innhenter lille Norge og bonden igjen vil oppleve by mennesker som ønsker seg litt avling fra hans jordbruksareal. All vektig internasjonal informasjon peker den veien og det kan gå fort!

 

Relatert stoff:

Kampen om fremtiden

Beredskapslagring – hjemmeside om matvareberedskap

Beredskap og norsk matvaresikkerhet