..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

 

 • Hvorfor reagerte Ap på utspillet fra justisminister Listhaug? (15.03.18) "Hvilket forhold har bl.a. Arbeiderpartiet til terror mot mennesker andre steder i verden? I løpet av få minutter har jeg laget noen svært få punkter mht hva Arbeiderpartiet, men også hvordan AUF i nær fortid, har hatt av møtepunkter med terrorister og terrororganisasjoner. Det er trist lesning – men viktig for folk flest og bli minnet om." Les mer.
 • Bondehets fra Bondevennen? (12.03.18) "Be norske bønder produsere slik de kan og til en noe høyere pris (ta også vare på importvernet og styrk det) og snakk bøndene opp og frem og ta vare på dem som sliter, for ingen bønder driver vannskjøtsel av dyr for trivselens skyld, for å tjene penger eller annet." Les mer.
 • "Kvinnekamp er klassekamp, klassekamp er kvinnekamp" - runger i bygatene (08.03.18) "Så er vi der vi er i dag - med et samfunn som smuldrer under bena på oss alle - til jubelskrik av de "intetanende" togforførere - som nok stilner når konsekvensene favner en og ikke ektefellen og barna." Les mer.
 • Ein gong var vi eit samfunn Gjestekommentar: Åpent brev til statsråd Ketil Solvik-Olsen. 
 • Rettsstat og institusjoner forvitrer - politi på avveier igjen? (05.03.18) "Hvem gir dem (Barnevern/Fylkesnemnd) ryggdekning for slike retts-løse tilstander." Les mer.
 • Kommunestyrets ansvar for Barnevernet (01.03.18) Fylkesmannen i Hordaland skriver 04.12.2017 om Barnevernstjenesten: «Bystyret kan selv bestemme hvordan det vil sikre seg nødvendig innsyn i den kommunale virksomheten for å utøve tilsynsansvaret sitt. Det kan derfor uavhengig av taushetsplikt også gjennomgå enkeltsaker dersom det finner det formålstjenlig, jamfør forvaltningslovens § 13 b første ledd nummer 4.» Les mer. 
 • Menneskets frihet under ansvar – Staten strammer grepet om individet (26.02.18) "Opdahl skriver også om hele fundamentet for menneskerettene: «Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.»" Les mer.
 • "Verden for Kristus" - hva med Norge? (23.02.18) "Da Norge var undertrykt av opptil flere makter gjennom godt fire hundre år - var det lite eller ikke misjon som utgikk fra Norge til verden. Så grep Gud inn i hele Norden -  inklusive Norge. Det undertrykkende embets- og presteskap som regjerte nærmest som et feudalstyre, måtte gi tapt for haugianerne både i kirke/menighet og samfunnsliv." Les mer.
 • Bibelen og heftet «Fra Skapertro til Frelsertro». (20.02.18) "Alt dette hadde han som kommunist hentet fra Kulturkontoret i Moskva som var bygget opp under den russiske revolusjon som startet i 1917.  Det ble kopiert til et lignende kontor i Frankfurt am Main i Tyskland som startet et institutt for sosiale forsøk og dannet Frankfurterskolen i 1923. De mikset arven fra den franske revolusjon (1789), marxisme, evolusjonslæren, freudianismen og ny-marxisme til angrepsvåpen av "politisk korrekthet" på kirke og samfunn - med en hel ugudelig ideologi med sikte på å undergrave den vestlige sivilisasjons fundament." Les mer.
 • Med aksjon mot undergraving og raseringen av den kristne sivilisasjon (19.02.18) "- Hvorfor er ikke krig og lignede det viktigste for å undergrave kristen sivilisasjon? - Nei, for det får ikke snudd hjertet – som Frankfurterne etter hvert forstod – og Jesus sier til oss: «Gi meg ditt hjerte», sier Høgetveit og fortsetter:" Les mer.
 • Paven, global oppvarming og verdensregjering – en repetisjon (13.02.18) "Men, Time Magazine slo opp en forside av paven med en tekst nederst til venstre om det nye Roman Empire. Her er hoveddrivkraften i globaliseringen som foreløpig ble torpedert av Trump og Brexit." Les mer.

Arkiv 2018 (Årene 2004-2017)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter