.

..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

  

          Andakt for Mars

         

 • Bondelaget, NBS og NLR – Hva Nå? (28.03.23) "Det pekes på metangass som verstingen, «rapegassen» som går opp i atmosfæren i ca 12 år, for så og spaltes til CO2 og gå inn i den livgivende fotosyntesen! " Les mer.
 • Langsiktig, sinnrik avvikling av norsk land-bruk og nasjonens bærekraft. (25.03.23) ”I de neste 10-20 årene tyder mye på at kulturlandskapet i Norden står foran store endringer. Dette skyldes særlig at store jordbruksarealer kan bli tatt ut av drift. Avhengig av rammebetingelsene for det nordiske jordbruk vil mellom 10-50 % av dagens oppdyrkede areal kunne tas ut av jordbruksdrift." Les mer.
 • C-19, Wuhan og vaksineskader (17.03.23) "USA var også tungt involvert med kunnskap (bl.a. gain of function metodikk) og penger, via bl.a. Dr Fauci. Dr Fauci satt frem til ca oktober 2021 også i samme globale pandemiråd under WHO med globalisten Dr Gro Harlem Brundtland, Brundtland var lederen av gruppa." Les mer.
 • Norge, humanitær stormakt - i kne? Hjelpen kommer fra utlandet? (12.03.23) "Konklusjonen er fort den at Norges ledende elite på ideologisk basis har kjørt oss inn i en oppløsning som kan ødelegge nasjonen - men heldigvis synes man tross alt å møte velorganisert ikke-voldelig motstand både ute og hjemme - og da er det tross alt håp." Les mer.
 • Misjonsbasen og sivilisasjonen en sammenheng? (07.03.23) "Kampene i regimentene (det verdslige og det åndelige) gikk parallelt. Derfor henviser jeg nå til foredraget: "Frankfurterne, fedrene og tiden."" 
 • Det grønne skiftet og profetene Esaias og Mika (01.03.23) "Det er en tid der Håpet igjen er tent (og det blir en stor misjonstid) – Bibelen forteller oss i klartekst at skogplanting skal bli jødene til berømmelse – økologien skal på plass igjen. I Esekiel 34, 29 (nedtegnet for ca 2 500 år siden!) får vi i klartekst nevnt: «Og jeg vil la en plantning vokse opp for dem, som skal bli dem til navnkundighet, og de skal ikke mere bli bortrevet av hunger i landet og ikke mere bære folkenes hån.""
 • Nasjon-øding av fedrelandet (26.02.23) "Norske naturressurser er nettopp norske. Og vi ser hvor galt det går når selvråderetten blir frarøvet oss. Det betyr dyrtid, så ille at åtte prosent av folket nå har problemer med å  få mat på bordet. Helt unødvendig i Norge." Les mer.
 • "Forrådt" av tyskerne nok en gang? (17.02.23) "Det er ikke bare Putin - men både India og Kina og frankfurterne - som ønsker Vestens judeo-kristne kultur og dominans over og ut - noe spesielt den uhyggelige frafalls- og forfalls-kulturen åpner for." Les mer.
 • Så en økning fra 0,029 prosent CO2 (1860) til 0,041 prosent av atmosfæren (2020) er altså et problem? Om Sannheten. Les nyeste Gjestekommentar.
 • Takk til NIBIO! (13.02.23) "Det Nibio her traff på var «null-karbon samfunns ideologene»." Les mer. 
 • Skaperteologi eller opprør og kaos (11.02.23) "Den kjente skotske teologen John Macquarrie sier: ”Det som ligger under enhver teologisk diskusjon – er det mest fundamentale spørsmål: om Gud virkelig eksisterer. Uansett i hvilken fasong kristen tro fremstilles, kan den ikke eksistere uten en tro på Gud!”" Les mer.
 • Så "grønn" at tanken stilner? (03.02.23) "Vitenskap handler mye om å utfordre eksisterende kunnskap, ideer og tanker uten menings-utveksling og kritikk av det bestående, gir en dysfunksjonell vitenskap. Her svikter den politiserte «vitenskapen» bak «det grønne skiftet»." Les mer.
 

Arkiv 2023 (Årene 2004-2022)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter

.