Sinne og krigsoverskrifter i Dagen

 

Av Jørgen Høgetveit

 

 

I over 1 år har debatten gått i avisen Dagen med kreasjonister mot evolusjonister eller noen som sier seg å være noe midt imellom?

Etter hvert utvikler debatten seg slik som man tydeligvis har opplevd den i den angloamerikanske verden. En av grunnleggerne av

en kreasjonistorganisasjon sier til Aftenposten i sommer som vi ref. i NKA og kommenterte det slik:

"Nå skal man ikke ta motstand så tungt på egne vegne, og det er også en viss hjelp i å høre hva de opplever på troens

slagmark i USA. Aftenposten har store to siders oppslag i sitt bilag 8. mai d.å. og der uttaler en av ICR`s ledere Morris:

"I utviklingslæren er mennesket kun et utviklet dyr, fortsetter Morris. - Hvis Bibelen er sann, som vi selvfølgelig tror, er

 
mennesket Guds skapning. Vi søker sannheten, en sannhet som er i samsvar med Guds ord. Dette faller mange tungt for

brystet. Akademikerne starter med å ignorere oss, for så å gjøre narr av oss. Nå er de sinte på oss, og slåss mot oss. Vi gjør fremskritt!" ICR er i dag en lobbygruppe for kristne konservative i USA, "og kan ta en del av æren for at den bibelske skapelsesberetning møter stor aksept blant amerikanerne. Nylig viste en spørreundersøkelse at rundt 60% av den amerikanske befolkning tror skapelsen skjedde i løpet av seks dager, mens nesten halvparten tror at mennesket ble skapt i Guds bilde for rundt 6000 år siden." Slikt trenger vi også i Norge!"

 

Her i Norge møter vi raseriutbrudd av undervisningsfolk, sårgard rektor for hundrevis av ungdommer gjennom mange år. Han skriver offentlig at han vil ikke debattere med tre av oss som står for Bibelens autoritet og den bokstavelige forståelse fra de første vers i 1. Mosebok. Vi synes ikke det er så vanskelig når vi tenker på alt det andre som Bibelen taler om våre allmektige og allvitende Gud som åpnet Rødehavet så Hans folk gikk tørrskodd over, reiste seg i båten blant redd apostler og bød naturkreftene roe seg - og dermed la bølgene seg. Han som vandret blant dem og helbredet syke, bød døde råtnende lik komme ut av graven - og de kom ut levende! Han som bød og det stod der - som ba disiplene ta noen biter av fisk og brød og begynne utdelingen til tusenvis av mennesker. Vi synes ikke dette er så vanskelig - heller ikke når vi ser på naturen rundt oss. Til dypere vi trenger inn i den vitenskapelige verden - dess mer ser vi Guds suveren skapermakt som man må være "dåre" og "dårlig i sine tanker" for å tro at det ble slik av seg selv eller på annen måte enn det Gud selv sier. (Rom. 1.)

Enkle mennesker forstår dette og sannelig burde de "vise" med så mye viten forstå det, men nei.

 

Men når en del av oss ikke vil være med på at deres "vitenskapelige viten" er sannere enn Bibelens kunnskap og skal overkjøre både Skriften og vitenskapen som taler så klart i skaperverket at man er "uten undskyldning" - da blir man altså rasende.  Og avisen Dagen slår opp direkte angrep fra prof. Kanestrøm med krigsoverskrifter og stort bilde over en hel side: "Åpent brev til Lars Arne Høgetveit" og om artikkelen er kortere - så er overskriften stor nok når Tor Lund på sin noe snedige måte er sur for at man kritiserer hans høyst usaklige anmeldelse av boken til Lunde forlag: "Gud skapte - - ", det som er en meget god bok som hører hjemme i forsvaret av Bibelen og sann vitenskap.

 

Når man så vil svare på dette - får man returer og vanskeligheter for at man ikke tilpasser seg nøyaktig de rammer som debattredaktøren har satt for A, B og var det C-debatter? Man forlanger at når man skal forsvare seg mot mer eller mindre usaklige innlegg - så skal man vær så god innrette seg etter det redaktøren finner for godt av rammer for innlegget - om store deler av de saklige argumenter dermed går tapt. Er det kanskje hensikten? Ja, vi spør?

Da den tidligere nevnte rektor gikk til frontalangrep i Dagen og kalte en av oss for "løgnaktig" - noe han selvsagt ikke kunne bevise - heller ikke de som satte det på trykk - tok det oss ca. fjorten dager og opptil en rekke omskrivinger før vi endelig fikk saken på trykk!! Ja, vi måtte endatil minne om norsk injurielovgivning for å få dem til å forstå alvoret. Men la oss understreke, vi truet ikke med rettssak - som noen vil ha det til. 

Mens de som er av en annen oppfatning enn oss får kronikksider i fleng - samt at man sløser med spalteplassen med store bilder som lite har med saken å gjøre. Joda, vi har fått en del spalteplass vi også, men problemene melder seg oftest når man skal ha inn forsvar og motsvar.

 

Vel - vi tar det med fatning for det minner oss sterkt om det som vi siterte dr. Morris for over. Det som gjør oss trist er at både Utsyn - som var først ute med en usaklig anmeldelse av "Gud skapte -" og nå kanskje også Dagen som synes å ville akseptere at "vi kan leve med begge syn" stikk i strid med det Bibelen sier - etter at man er gjort ettertrykkelig oppmerksom på at det er feil - fortsetter med å spre slikt stoff. Vi er for glad både i Dagen - som vi har arbeidet for i mange år og NLM/Utsyn som våre slekter har ofret mye for - til at vi ønsker å se de ødelegge seg selv. Signalene er dessverre altfor klare. Men vi husker jo og har enda i våre arkiver heimesekretær i NLM Steinar Hunnestads artikkel i Dagen en stund før han døde - da han beklaget sterkt at han hadde sluppet inn masse teologer i NLM, de som har fått med seg "sannhetene" fra det etter hvert konfesjonssky MF. Vi formår intet mot sannheten i Guds Ord! Det er sannheten.

 

På den annen side ser vi delvis det humoristiske, men også det håpefulle i at "tunge" aktører fra Vidergående skoler, Universitetet i Oslo, lektorer etc. og folk i viktige deler i NLM og dagsavisene finner å måtte bruke så mye avissverte og krigsoverskrifter på en ung mann og noen få andre som forsvarer Bibelen! Det gir oss absolutt håp om en snarlig seier for SANNHETEN også i Norge! Og da er det strevet verdt. Vi vet jo - og vi skjønner jo på innleggene og tilbakemeldinger vi får, at mange har forstått at det finnes verken bibelske, logiske eller vitenskapelige argumenter for å fastholde det som de forskjellige evolusjonistvariantene fortsatt vil pådytte vårt land og Norges ungdom!