Evolusjonen anfekter Skriften og evangeliet

 

 

Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa.no

 

På de danske hjemmesidene til AiG skriver Ken Ham og dr. Johathan Sarfati en lang og innsiktsfull artikkel om lidelsen i verden. Artikkelen heter "Hvorfor Tillader Gud Død og Lidelse?" og er meget lesverdig.

I denne sammenheng tar jeg bare med de vesentlige avsnitt som viser at "langtids tenkning" og evolusjonslære ikke bare er en vranglære som vi klart ser - der disse tankebygninger uttaler seg om de samme ting i skapelsen som Skriften. Og den har forferdelig konsekvenser også for troens og frelsens sak som det fremgår av det nedenforstående:

 

"I det øjeblik Kristne tillader død, lidelse og sygdom før Adams synd (hvilket de automatisk bliver nødt til, hvis de tror på millioner af år), Så har de samtidig rejst et alvorligt spørgsmål omkring Evangeliet. Hvad har synden så gjort ved verden? Ifølge den Kristne lære, er døden straffen for synd (Rom. 3:23) ­ og dette faktum er Evangeliets fundament! Og, hvordan kan alle ting engang i fremtiden blive ’genoprettet til en tilstand hvor der ikke længere er død, pine eller tårer (Åb. 21:4), hvis der aldrig har været et tidspunkt hvor der ikke har været død og lidelse? Hele Evangeliets budskab falder fra hinanden hvis du har dette syn på historien. Det vil også betyde at døden er Guds skyld.


Det forkerte syn!

Bibelen giver det rigtige syn på historien ­ og det rigtige syn på Gud!
Heldigvis har Gud givet os en anden redegørelse for døden i sit ord ­ Bibelen. Dette historiske dokument er i ægte forbindelse med livets spørgsmål, og det forklarer fuldt ud hvad det var der skete. Faktisk har Guds ord meget at sige om døden.


‘Synd og død.’ Denne sætning opsummerer den sande historie om døden, som den er beskrevet i 1. Mosebog, Bibelens første bog. Gud skabte oprindelig en perfekt verden, der af Gud beskrives som værende ’god’ (1. Mos. 1:31). Mennesker og dyr spiste planter, ikke andre dyr (1. Mos. 1:29-30). Der var ingen vold eller smerte i denne ’gode’ verden..

Men den syndfri verden faldtgrund af det første menneske, Adam’s, oprør. Hans synd bragte en ubuden gæst ind i verden ­ døden. Gud måtte straffe synd med død, således som Han havde sagt til Adam (1. Mosebog 2:17 og 3:19). Faktisk var det Gud der tilsyneladende stod bag det første dødsfald i verden ­ et dyr blev slået ihjel for at lave tøj til Adam og Eva (1. Mos. 3:21). Som et resultat af Guds dom over verden, har Han givet os en forsmag på livet uden Ham ­ en verden der sygner hen ­ en verden fuld af død og lidelse. I Romerbrevet 8:22 siges det at, ’hele skabningen endnu sukker og vånder sig sammen’ ­ fordi Gud selv overgav skaberværket til tomheden (v. 20).

Følgerne af lidelse, hvis du accepterer dette syn på historien. Hvordan kan vi finde en kærlig Gud midt I verdens sukke? Ved at forstå 1. Mosebogs beretning om syndefaldet, ved vi at vi ser på en falden, forbandet verden."

 

Men igjen - jeg anbefaler at man leser hele artikkelen i sammenheng. Du finner den på www.answersingenesis.org/danish på tittelen som er nevnt over på dansk.