Forskere om Guds skapelse

 

 

Av Jørgen Høgetveit

 

 

I den pågående debatt i avisen Dagen m.fl. er det noen som hevder at skulle Herren ha skrevet om skapelsen slik vitenskapen nå vet det - ville ingen den gangen hatt forutsetninger for å forstå det. Derfor skrev Gud som han gjorde - men nå vet vi altså så meget bedre. Man snur saken totalt på hodet altså!

Den suverene Skaper fremstilte saken presist og nøyaktig historisk korrekt slik det var nødvendig for å få med seg at Han var og er himmelens og jordens skaper - og dermed legge grunnlaget for det som skulle komme senere for vår forløsning og frelse  fra det forferdelige som hadde skjedd i.o.m. syndefallet, ødeleggelsen og dødens innføring i det som var "såre godt". I Rom 1. sier Han sågar at de som ikke forstår dette er "uten unnskyldning" og er blitt "dårlig i sine tanker"!

Denne merkelige måten å tenke på om de stakkars hjerner som Herren hadde skapt tidligere - er heller ikke ukjent i utlandet. Nylig kom jeg over en kreasjonist som svarte interessant på dette ved å skrive en "alternativ Skapelsesberetning" slik Gud kunne ha skrevet det om han hadde ment det slik som "progressive creasjonists or theistic evolusjonists" legger ut om skapelsen/ utviklingen.

Han skriver:
"Da Gud begynte å skape himmelen og jorden, utvidet han små korn av støv og sa: "La det bli lys" Og evt. ble det slik. Fra dette korn av støv, formet Han over en meget lang tid stjerner og deretter solen og til slutt, efter en lang tid, jorden og månen. Og jorden var varm og tørr. Det var ikke vann noe sted på jorden. Sakte, forårsaket Gud at havet kom fram, og fra vannet formet han overmåte mange skapninger i havet og sa: "Vær fruktbare og former dere og forandre dere sakte til fisker og planter i havet og krypende skapninger og dyr og planter på land og fugler i skyen" Og etter tusener og mange ganger tusener av år, så mange som sandkorn på havets strand, det ble slik. Men i de dager var det terror på land og i himmelen,- " osv. osv.  Så det hadde altså ikke vært umulig å skrive en alternativ skapelsesberetning om det var det Gud ønsket, men nå gjorde Han altså ikke det i 1. Mosebok 1-11 - men enkelt og greitt å ikke engang en dåre skal fare vill, men tydeligvis mang en vitenskapsmann i sin "forkvaklede vitenskap".

Hele historien finner du Creation 26. sept.-nov. 2004 og mangt mer uhyre interessant stoff som er nyttig for å rive ned "tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Gud" og hindrer menneskene å se sant på tilværelsen og ta inn over seg det dype alvor når Skriften taler om Skapelse, syndefall, frelse og forløsning og et evig liv.