"Yom" hos jødiske rabbinere

Av Jørgen Høgetveit, i Kommentar-Avisa.no

Troen på Gud som himmelens og jordens skaper ("Troens første artikkel") som Han presenteres i Bibelen - Den hellige Skrift - er grunnleggende for hele troens liv - og alt det som avledes av det i utvikling og kultur. Tankebygningene avgjør det man handler etter.

Dette har man forstått mye mer grunnleggende ute i den angloamerikanske verden - enn i Norge - som siden 1840 åra ble overkjørt av utviklingstanker slik at både teologer og kulturperson-ligheter som Bjørnson m.m.fl. ga etter for disse tankebygningene og kjørte norsk teologi og kulturliv sakte men sikkert på avveier. Resultatet ser vi i dag hvor nyhedenskapet trenger inn i de gamle kristne kulturer - og truer med å ødelegge oss. I januar holdt dr. A.J. Monty Whit (Chief Executive AiG-UK and Europe) et fantastisk - vitenskapelig og bibeltro foredrag - hvor han førte et utmerket forsvar for den bokstavelige forståelsen av 1. Moseboks skapelsesberetning, bl.a. 6 dager skapelse og ung jord. Dett ble fulgt opp med et meget stimulerende nr. av AiGs "Creation" nr 2 - 2004. Det har en rekke svært interessante artikler hvorav jeg iler til og nevner noen av de som fanget min interesse først: "For første gang er dinosaur med hjernetumor funnet", "Radiometric datering. Gjennombrudd. Nye bevis for en ung jord" og til slutt "Skapelsesdagene og ortodoks jødisk tradisjon." Omtale av alle artiklene finner du på www.kommentar-avisa.no. Her tar jeg bare med:

Skapelsen skjedde på seks dager og hva Skriften sier om det.

Mens debatten gikk som hardest i avisen Dagen om dette begrepet - som mange prøvde å omtolke til tidsbegreper opptil milliarder av år - fikk vi god hjelp av tidligere prost Stein Henriksen - som har skrevet en hel glossar over GT og daglig arbeider med hebraisk. Han slo tidlig fast at jødenes tenkning hele tiden var dager og flere dager - hvor vi omsatte til en "lengre tid" o.a. uttrykk. Men jeg tenkte at sannelig skulle det vært interessant å snakket med jødiske rabbinere om saken - hva de hadde ment opp igjennom århundrene. Men det var jo vanskelig å realisere for meg her i Norge - men så komme jammen meg "Creation" med tre hele sider om nettopp den saken. Det er Paul James-Griffiths (BA i gammel historie og klassisk studier ved Universitetet i Leicester og en P.G.C.E for Univ. I London) som skriver. Han har også fått den gode ide og gikk til "London School of Jewish Studies i Hendon. Han ble vel mottatt og plassert i biblioteket med kommentarer til skapelsesdagene og Talmud. "Dette er kodene for jødisk tradisjon for tolking av Loven". Han studerte og noterte og etter dager med grundige studier av konservative rabbinere hadde jeg svaret sier han: dager i 1. Mosebok var bokstavelige å forstå.

Han arbeidet med Ibn Ezar`s kommentar fra 1089-1165 , ytterligere rabbinere (Maimonides) fra 1135-1204 . En av nøkkelfigurene i judaismen etter at Tempelet ble ødelagt i år 70 e.Kr.

Etter videre studier sier han: "Jeg oppdaget at faktisk alle rabbinere hadde forstått skapelses dager som bokstavelige dager." Ja, ikke nok med det - de gikk videre i Talmud og drøftet "hver time" i skapelsen, hvor man nok har følelsen av at de gikk noe langt, men mye av det er grundig arbeid. Forfatteren forteller også at "de gamle rabbinere ikke drøftet de bokstavelige dager som de drøftet den aktuelle måned i et solår når jorden ble skapt. Kommentaren sier, De gamle ref. til Tishrei (September/ Oktober) som den første måned," skapelsen var ferdig. (Det samme gjør den sprenglærde biskop James Ussher fra ca. 1650 - i "The Annals of the World" som jeg nettopp har begynt å bla i. Hans datoer ble lenge brukt i den solide King James Bibel fra 1611.)

Og alt han lette - kunne han ikke finne et enste sted i 1 Mosebok hvor det hebraiske ordet "yom" betød noe annet enn 24-timers periode. Andre steder som 1.Mos. 2,4 ble drøftet, men der hadde yom en preposisjon b som gjorde at det betydde når. Dag i 1. Mos hadde ikke noe slikt preposisjon. I tillegg hadde det ordene "det ble aften og morgen" og endatil nummer på dagene - "som alltid indikerer ordinære dager alle steder i GT." Du kan stole på hele Bibelen!

"Ingen av rabbinerne prøvde å gjøre tryllekunstner med "dag" (i 1.Mosb. 2.4) for tilpasse seg hedensk filosofi (greske filosofer holdt på lang-tid forståelsen). I stedet mente de fleste av dem at "dag" her betød "på den tid når" skapelsen fant sted."

Og i Talmud regner man klart og tydelig med at jorden skal bli 6000 år og 1000 år øde. Rabbinere kalkulerte de seks tusen årene ut fra seks bokstavelige dager i skapelse og tenkte at de seks dager refererte til de seks tusen år av historie, noe som også var det vanlige hos kirkefedrene, bl.a. Augustin m.fl.

Så hans konklusjon er:" at den tradisjonelle jødiske forståelsen av dager i 1. Mosebok er at de er bokstavelige" Og da han spaserte ut passerte han et avisstativ med "Jewish Chronicle. "Den var datert år 5760 etter skapelsen". Riktignok manglet det ca. 250 år av forskjellige grunner - "men på tross av det var det grovt regnet 6000 år siden uten noen tanker om millioner av år. Dette viser at vi må akseptere en rett fram forståelse av skapelsesdager i 1 Mosebok og deres kronologi i 1. Mosb. 5 og 11." Den siste artikkelen ga vår gamle hebraiskkyndige Stein Henriksen helt rett og så vidt jeg husker som den enste teolog som ytret seg offentlig. I tillegg kommer altså jødene om hvem NT sier at de har mange fordeler, bl.a. at "Ordet ble dem betrodd", noe man tydeligvis må være forsiktig med i akademiske kretser i Norge som delvis er influert av gresk hedenskap. Kikk innom AiGs hjemsider (

http://www.answersingenesis.org/creation

 ) her er apologetikk som hjelper deg på skikkelig måte. Du kan stole på hele Bibelen!