John Lennox i Norge – invitert av bl.a. organisasjonen Origo

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no, 30.10.2004

For litt over et år siden ble det skrevet en del om teologien til en professor John Lennox i norske avisspalter etter at han var invitert av bl.a. organisasjonen Origo. Nå er Lennox igjen i Norge og i den forbindelse vil det være nyttig å gjenpublisere 2 artikler om bl.a. hans syn på Bibelen, slik han uttalte seg i 2003. Hans syn er svært farlig og åpner på vid vegg for bibelkritikken! Flere kristne personer og media sprer i disse dager hans budskap uten å stille de spørsmål som stilles bør. Lennox ligger tett opp til Sannheten, men svikter den på vitale punkter.

Origo sprer feilinformasjon - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit (Første gang publisert: Tirsdag, Oktober 28, 2003)
Gjennom flere artikler i Dagen de siste månedene har undertegnede og flere med henvist til Bibelens selvvitnesbyrd om lengden på skapelsesdagene i 1. Mosebok 1.
Dette til tross tar flere fremdeles ikke Bibelen bokstavelig på dette området, men fortsetter med ”i pose og sekk” tenkning. Sist ute er nå Oxford professor
John Lennox på et møte i Bergen i regi av bl.a. Origo. Lennox svarte, i følge journalisten i Dagen, slik på spørsmål: ”Ordet ”dag” har fire meiningar i 1. Mosebok, sa Lennox og mana tilhøyrarane til å vera varsame med å vere sjølvsikker på tolkinga. Derimot åtvara han mot å gjera alderen på jorda til eit viktig tema.”
Hva sier så Bibelen oss(?), for det er det avgjørende. Guds selvvitnesbyrd om antall dager jorden ble skapt på, hvor lange disse var og jordens alder står det om flere steder:
Les bl.a. 1. Mosebok 1, 14-16, 2, Mos 20, 8 – 11, Lukas 11, 50-51, Markus 10,6 og Romerne 1,20. Som skrevet før setter disse bibelsteder beinkrok på evolusjonistens flukt bort fra Gud gjennom sin aldersdatering som gir rom for at Gud er død, fordi Guds Ord ikke synes å stemme.
Selv har jeg abonnert på bladet Origo i nærmere 10 år, men dette abonnement ble sagt opp for få dager siden. Grunnen er enkel. I slike saker, som omtalt over, kan man ikke velge ”i pose og sekk strategien” når Bibelens selvvitnesbyrd er et annet. Origo står som med arrangør og har dermed et ansvar for hvem som er innbedt og hva som blir prediket. Kan man videre vite om hvilke andre temaer Origo kommer til å informere om, der man vil velge samme ”i pose og sekk strategi” som farbar metode?

Gud satte oss mennesker til å dyrke og vokte jorden, slik det står i 1. Mosebok 1. I dagens Norge har vi fjernet oss utrolig langt fra denne primæroppgaven. Kanskje grunnen er at vi nettopp ikke tok Guds Ord bokstavlig (der Bibelens selvvitnesbyrd underbygger nettopp en slik forståelse) og isteden søker våre sprukne brønner (les gjerne oljebrønner) og ikke den genuine kunnskapen om hans Skaperverk.
Den nye ”trenden” i dag (trenden er merkelig nok ikke ”Gud har talt”) blant både troende og også en del ikke troende er å snakke om at det ”må stå en skaper bak” – og man snakker om ”intelegent design”. Riktignok er de ikke troende forsiktig med ordet Skaper med stor S.
En kristen skulle ikke bli veldig overrasket over et intelegent design, for han kan jo lese om denne intelegente designer gjennom hele sin Bibel. Han som dannet mennesket (Adam) av jordens muld og Eva av et av Adams ribben.
Men, tror vi dette bokstavelig? Tror vi at Gud skapte av intet? Tror vi at Gud sendte syndfloden og at den skyllet over hele jorden - selv om enkelte geologer forteller oss at de ikke finner spor av den? Tror vi at Rødehavet delte seg for Israelsfolket? Tror vi at Gud sendt sin enbårne Sønn som døde og gjenoppsto på den tredje dag? Hva tror vi på og hvem tror vi dermed på - det er sluttspørsmålet. Tar vi Bibelens Ord bokstavelig der den ber oss gjøre det, eller overser vi Bibelens selvvitnesbyrd når den ber oss ta Ordet bokstavelig?

Det er fantastisk å kunne si med Dr. Martin Luthers ”Lille Katekisme”: - Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Og om skapelsen siterer Luther
2. Mosebok 20,11: - I seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som er i dem, og han hvilte på den syvende dag.

 

Bladet Origo m.fl. og Gud Skaper - Av cand. agric Lars-Arne Høgetveit (Første gang publisert: Fredag, Januar 09, 2004)
Bladet Origo består så vidt jeg vet av et styre på fem. Formann er dr. philos Peder A. Tyvand, i tillegg sitter dr. scient Willy Fjeldskaar, cand real Steinar Thorvaldsen, adjunkt Ingvald Straume og cand. scient Rune Espelid der. Sistnevnte bekrefter og underbygger igjen (i Dagen den 6. januar) min grunn til oppsigelse av bladet Origo, for få mnd siden. Espelid gjengir prof. John Lennox som deltok på et seminar kalt ”Plan eller tilfeldighet” bla i regi av Origo. Det repeteres igjen bibelkritikk når han omtaler Skapelsesberetningen slik; ”Det er en kortfattet oppsummering, som derfor ikke rommer detaljer og forklaringer på komplekse sammenhenger”. Hva vet Espelid om det og hvorfor problematiserer han mye av det han leser i Skapelseberetningen nærmest i historisk kritisk stil? Jeg må be ham lese teksten en gang til, med det for øyet at det er selve Skaperen som har inspirert det han leser jamfør ”Den hele Skrift er innblest av Gud…”, 2. Tim. 3,16. Et annet poeng er at slik det står skrevet henger teksten i sammen rent økologisk hvilket før er vist av flere.

2. Mosebok 20,11: - I seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som er i dem, og han hvilte på den syvende dag. At man ikke vil tro på dette i redaksjonen i Origo og heller ikke i redaksjonen til Fast Grunn (FG nr 6 for 2003) forteller meg at tilliten til Guds Ord står svakt i mange miljøer. Dette kunne ikke skjedd om ikke arven etter bla I.P.Seierstad ved MF hadde blitt omhegnet og dyrket. I.P. Seierstad så på Skapelsesberetningen som en ”billedlig fortelling” ( i følge J. Kvalbein i Dagen) altså med sine historisk kritiske briller.
Men Gud lar ikke sitt Ord behandle på den måten, det merker vi jo i hele samfunnet nå og langt inn i kristenheten. Bibelkritikken læres man også i dag opp i på MF, men også på noen av våre Bibelskoler synes det meg. Etter hukommelsen sitter det en i styret ved Fjellhaug skoler som tror at Skaperdagene er å forstå billedlig – hvorfor sitter han der – kan styret i NLM forklare hvorfor - når han bruker bibelkritiske metoder i sitt bibelstudium? I ”Inter Medicos” (Tidsskrift for medisinsk etikk, studentnummer) nr 3/4 -2003 sier vedkommende i et intervju: ”Så jeg mener vi kan argumentere for at dagene frem til skapelsen av mennesket er billedtale.” Dette er ren bibelkritikk alà slik det begynte med Slangen i Edens hage.

Både i Fast Grunn (hvorfor heter det fremdeles ”Fast” tro?), Origo m.fl. sniker det seg inn omtrentligheter mht Bibelens selvvitnesbyrd – det er alvorlig. Mange studenter føres nå vill og innpodes et bibelsyn som vil volde dem store problemer med å bevare troen på Jesus.
Det som nå har kommet til overflaten i denne debatten er skremmende. Bibelen taler klart om Guds Skapelse systematisk og klart daginndelt med et
morgen og en kveld, men vi mennesker vil ikke tro Han - hvorfor? Hva slags åndsarv er det vi hegner om og dyrker som gir oss rett til å vurdere Hans Ord på en slik måte?

Avslutningsvis vil jeg anbefale alle de som ikke har hegnet om den historisk kritiske metode å skrive flere ord i Dagen, jeg har lest mange slike med glede. Hegn ikke om den Bibel kritiske metodelære som ender i at man heller ikke kan tro på Syndefloden og at Noah var 600 år gammel det år vannflommen kom (hva sier Espelid til den tidsangivelsen?) og det kan raskt ende i at man heller ikke kan tro på Jesu oppstandelse. For hvor bokstavlig skal den tas da? Blandes det inn 1% usannhet i en ellers 99% ren og næringsrik mat – blir matretten dødelig for tid og for evighet.

 

Du finner mer stoff om dette temaet på ”Argumenter for Skapelse” om du klikker deg inn på www.kommentar-avisa.no