Flaut, herr utenriksminister

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

Akersgata har funnet ut at statsminister Bondevik og ambassadør Vollebek (USA) skulle være med på noen bønnemøter i USA. Dette blir fremstilt som en hemmelig forening – hvorpå utenriksministeren  kaller Vollebekk inn på teppet – tydeligvis uten nærmere undersøkelser.

 

Etter det jeg har brakt i erfaring dreier dette seg om bønnefrokostene  som i sin tid ble startet opp av nordmannen Abraham Vereide. ”Utvandraren frå Norge som samla leiarar i Amerika og i andre land til frukost med Bibel og bøn”  skriv forsiden om han i boken utgitt på Lunde forlag i 2001. Gamle misjonskvinner her i dalen kjenner vel til dette, men altså ikke Akersgata og Utenriksdepartementet i et avkristnet Oslo og Høyre? 

For dette miljøet må det være direkte pinlig – om de lenger kjenner slike opplevelser. USA er altså noe helt annet enn Norge og regner med Vestens kulturelle fundament - Israels Gud – også i den politiske hverdag med Bibel og bønn. Noe ikke minst siste valg derover viser, valget som politiker- og media-Norge med forskrekkelse må registrere at de nok en gang tapte. Overskriften i den herværende var: ”Hvorledes kunne dette skje” med tydelig angst og overraskelse.

 

På den andre siden kunne man kanskje rette søkelyset mot Pettersen selv og hans etter hvert  våpendragere på venstresida: Stoltenberg.

Hvorfor møter Pettersen opp i den høyst lukkede og antagelig globalkonspiratoriske Bildenberggruppen hvor samfunnstopper fra hele verden snakker sammen? Hvorfor setter ikke media søkelyset på dette? Tør de ikke eller vil de ikke? Og hvorfor?

Hvorfor setter man ikke fokus på Ap. toppenes frammøte i Den sosialistiske internasjonalen – som vel også var medvirkende i den nå skadeskutte Osloavtalen i flg. Peres en av Israels toppolitikere gjennom mange år.? Hvorfor skal Norges ledelse menge seg med slike mer eller mindre lukkede foreninger uten at nasjonene og folkene får vite hva de snakker om og evt. beslutter. Vi merker jo snart daglig virkningen av ”trådtrekkingen” fra disse miljøene i den nasjonale - og etter hvert lokal politikk som plager nasjonalstaten og vår befolkning.

Her er virkelig stoff å grave i – ikke minst i forhold til Grunnlovens §§ 1 og 2 m.fl.! Litteratur på universitetsnivå foreligger for den interesserte.