Pontoppidans forklaring over Martin Luthers lille katekisme

- Sannhet til gudfryktighet


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.kommentar-avisa.no – 25.05.15

 

Utgiverne henter Bibeltekstene fra NB 88/07 og katekismen er tilrettelagt for smarttelefon og iPad/nettbrett, de skriver:
«Pontoppidans forklaring over Martin Luthers lille katekisme - Sannhet til gudfryktighet - foreligger nå i en ny språklig revidert utgave som er tilgjengeliggjort som en gratis app både for Android (Google Play) og Apple (Itunes/Appstore) smarttelefoner og nettbrett.

Vi vil oppfordre alle til å lese denne boken og håper den kan bli til velsignelse for mange. Denne nyheten er også spesielt relevant for kristne friskoler som bruker iPad eller nettbrett i undervisningen.

Denne språklige reviderte utgave av forklaringen er også å få kjøpt som trykket bok i begrenset opplag ved henvendelse til Tollef Slaathaug (tollef.slaathaug(a)yahoo.com).»

 

Last ned fra iTunes:

Pontoppidans forklaring over Martin Luthers lille katekisme.

 

Last ned fra Google Play:

Pontoppidans Forklaring – Apps para Android on Google Play

 

Hele forklaringen kan du også laste ned i pdf versjon her:
Pontoppidans forklaring over Martin Luthers lille katekisme - Sannhet til gudfryktighet

 

* * * * *

DELK har også en utgave tilgjengelig på Internett, men den er ikke tilrettelagt for smarttelefon, men er oversiktlig i bruk.
http://gammel.delk.no/pontoppidan