Abonner på LYS nå -


får du det gratis ut året og hele neste år.


Abonnementet koster kr 200,- og bladet har solide artikler som bestreber seg på virkelig å gi kristen folkeopplysning fra AKF som står for: Akademi for Kristen Folkeopplysning.

 

Bladet er på 4 vanlig nummer à 24 sider. Årets første nr er Morsdagsheftet også det på 24 sider, men i full farger og vakkert montert med en del bilder. Vi våger å påstå at du finner ikke mange like opplysende blad i Norge, men les selv.

 

Bestill det via Norges Kommentar Avis på post@kommentar-avisa.no  

eller direkte til AKF / Pb 196 / 4734 Evje, Tlf.: 37 93 10 53 eller e-mail: akf-evje@online.no

 


Redaktøren

23.09.14