Norges Kommentar Avis

Her finner du korte kommentarer over aktuelle tema i 2017/2018.

Vi har tonet ned arbeidet med disse kommentarene og du vil
finne relativt begrenset materiale her i 2017/2018.

Du vil finne mye interessant i tidligere oppslag i arkivet: 2016, 2015, 2014, 2013), 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  2004