Klipp og kommentar, 09.02.2015


Nordområdene og 70-årsfeiring. Iskald Krim.

Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no

Putin, Moskva og Rom i kamp igjen? - (datert 14.11.14, "For noen dager siden gikk Putin ut og understreket for EU og NATO: Husk Stalingrad og vi har atomvåpen.") bør leses før du går til neste artikkelen fra Morgenbladet under.
Underlig er det å se at Russland tenker akkurat i de baner man skrev om i artikkelen under. Det går helt klart fram av den store artikkelen fra Morgenbladet hvor guvernøren i Murmansk understreker betydningen av fascismens framvokster i Europa – som den store aggressive faren som nå vokser fram med hard antisemittisme. Ideologiene og åndsstrømningen fra Rom som påførte Russland store tap og voldsomme lidelser. ”Husk Stalingrad” sier Putin. Se kommentar under.

 

Morgenbladet, 6.-12. februar 2015, har et 6 siders oppslag under overskriften: ”Iskald Krim

- i forbindelse med 70 års feiringen av frigjøringen av Finnmark.

I ingressen skrives det: ”Krim er kommet hjem til Russland, mens fascismen herjer i Europa. Det er budskapet fra guvernøren i Murmansk, da godt naboskap skulle markeres i Kirkenes.”

Videre sies det: ”På Kirkeneskonferansen: Marina Kvotum, guvernør i Murmansk fylke, sa at Krim nå er tilbake der det hører hjemme. Hun var også opptatt av å sikre et godt samarbeid mellom Norge og Russland i nord - Vi vil støtte prosjektene som bidrar til handelssamarbeid, videreutvikler infrastrukturen og sikrer miljøet i Nordområdene.”

 

Mot slutten av artikkelen sier Marina Kvotum:
”Russland har fått tilbake noe som historisk er russisk. Krim er kommet tilbake. Når det gjelder Øst-Ukraina, så synes jeg det er synd at Europa ikke ser nazismen og fascismen som vokser fram i Europa. Fascismen ble knust for 70 år siden, men nå er den tilbake igjen, og den splitter folket.

 Dette, sier Kvotum, er for Russland en mye større tragedie, enn det som skjer i Ukraina.

- Jeg vil avslutte med å sitere president Vladimir Putin: Russland ønsker er uendrede. Vi er åpne for partnere i hele verden. Partnere som vil samarbeide på grunnlag av likeverd og gjensidig profitt.”

 

NKA kommenterer

Her får man klare ord for at russerne tenker langsiktig historie og tenker den grunnleggende ideologien som beveger Europa i bunnen: konflikten Moskva – Rom som Olav Valen-Sendstad skriver om i «Moskva – Rom. 14 epistler - - -”. Dette forstår ikke Vestens politikere i dag, selv om mange signal viser at jesuitten i pavestolen og hans åndelige sverdragere i EU og NATO nok skjønner det meste av dette i det stille.

Den bibeltro og sprenglærde Olav Valen-Sendstad forstod den grunnleggende konflikten da nasjonal-sosialismen overtok Europa i 1933 – og visste å formulere den åndelige motgift i på ”Kirkens Grunn” i 1942 – selv om Berggrav m.fl. slettet avsnittet til støtte for jødene og mot antisemittismen som følger denne -ismen. Så ble det for sent. O.V-S. forstod Tysklands og Italias grunnskade i Machiavelli og pavestolens fascisme med dens antisemittisme og maktet å formulere det, men endog inn i krigens harde tid forstod man ikke fort nok.

Denne grunnleggende og dypt liggende åndsstrøm er det som igjen bryter fram – deri har guvernøren helt rett – og kanskje også i at det er en større tragedie for hele Europa – enn Europa skjønner. Vi burde ikke ha problemer med å forstå vi heller med den sterkt voksende antisemittisme som nå vokser fram som en frukt av fascismen maktovertagelse i stat etter stat – og jødenes flukt fa Europa til samling i Israel. Det er et meget dårlig tegn for Europas framtid.

Og vi burde heller ikke ha problemer med å forstå russernes appell til samarbeid i Nordområdene. Hvis man leser grundig artikkelen over vil man se den langsiktige systematiske tenkning og planlegging russerne arbeider etter med linkene fra Midt-Østens kommende kaos og sammenbrudd til behovet for Krim for Svartehavsflåten til sikkerhet for ressurser og transportveier gjennom Nordområdene.

 

En helt annen ting er at hverken menneske- eller demoniskmakt styrer dette til slutt. Som vi igjen kan lese oss til i Gamle Testamentet og Ny Testamentet er det Gud som overstyrer all historie og endog har åpenbart fremtiden for sine. Derfor er jeg ganske sikker på at ”teppet” blir nappet unna bena på dem alle sammen ved at vi først får et kraftig oppgjør med ”Sydens konge” (Daniel 11), Egypt – sentralmakten i sviket mot Israel – en rørstav jødene har støttet seg til med fredsavtaler – men som brekker og gjennomstinger deres hånd. Ut fra Esaias kp. 43, Esekiel 29 m.fl. dømmer Gud med å ta fra dem vannet i Nilen og da er de ferdig og blir spredt i 40 år før de får komme tilbake som et lite og knekket folk.
En forunderlig sak som Terje Tvedt i sitt store verk om Nilen sier er den eneste flod i verden Gud sier Han vil bruke til å dømme en hel nasjon!


Dernest kommer Gogkrigen hvor en rekke stater er nevnt og som vil gå med Gog (Russland) uansett hvor merkelig det kan se ut i dag. Allerede i dag er Gomer (Tyskland) meget forsiktig i boikottsaken mot Russland både av energimessige og økonomiske grunner. Sistnevnte, Russland, har allerede inngått pakt med Iran (Persia) og Etiopia er på sig inn i Kina- og araberverdenen. Så det legger seg på plass år for år, noe Vesten har problemer med å få øye på i sin Gudsfornektelse og avskrivning av Åpenbaringen fra Han som skriver historien på forhånd.

 

Konklusjonen repeterer vi etter Olav Valen-Sendstad og arven fra Worms: ”- hold ditt hjerte og din tanke langt, langt bort fra Moskvas og Roms veier.” (etter minnet)