Klipp og kommentar, 17.03.2014


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

Nå kommer sluttsynene til Lebesbymannen

Avisen Finnmarken melder følgende overskrift 13.03.2014: ”Slik forteller finnene verden om knutepunktet Kirkenes.”  Og de fortsetter: ”Ønsker tog fra Kirkenes til Rovanemi. – Vil legge press på norske myndigheter, sier prosjektleder”.

Så har de lagt inn en kraftig videosnutt som beskrives slik: ”Til dramatisk orkestermusikk zoomes globusen inn på Barentsregionen i den nye videoen laget for prosjektet Arctic Corridor, som drives av tre kommuner i Nord-Finland og sentrale industriaktører derfra. Bildet går over til smeltende polaris, og med ett åpner det seg nye sjøfartsruter fra Asia til havnene i Nord-Norge og Russland. Transportgiganten Maersk og andre aktører har containere å sende fra Østen, og den nordlige sjøruta er 40 prosent raskere enn sydlige, forteller videografikken.” Ressursene de reklamerer med er: ”Olje, Gass, turisme, gruve og annen tungindustri flimrer også forbi, og alle pilene peker mot Rovaniemi og Kirkenes. Men én ting mangler: ei toglinje derimellom.” De skriver videre: Kommunene Inari, Sodankylä og Utsjoki står bak Arctic Corridor-prosjektet, med støtte fra EU.  - Vi gjør dette også for å sette press på norske myndigheter. Vi vet at det har vært uoffisielle diskusjoner om det, og det har vært på agendaen vår i tre-fire år nå. Men foreløpig har ikke Finland og Norge hatt offisielle samtaler om et slikt samarbeid, forteller Lohi videre.
(Her er en oversikt over de store ressursene området har. Og her ser du den nye videoen laget for prosjektet Arctic Corridor.)


NKA kommenterer
Ut fra synene til Lebesbymann og hans siste syner for Norden – er det bare denne jernbanelinja fra Kirkenes til Botenviken/ Rovanemi som mangler - før de store sluttaktene med russisk og franske angrep på Norge og Sverige kommer. Der hvor Norge mister land ned til Lyngen og det går hardt ut over en rekke av byene våre inklusive Kristiansand S og Sverige får også hard behandling ikke minst p.g.a. et kraftig svekket forsvar.

Men dette kan du lese mer om i flere linker på www.Kommentar-Avisa.no, bare søk for eks på Lebesbymannen, Lyngen o.a.

Er du ytterligere interessert så kan du få kjøpt to hefter om Lebesbymannen som AKF har gitt ut. Det ene er av Albert Hiorth om alle Lebesbymannens syner og det andre er om hans siste syner av Jørgen Høgetveit

Men det viktigste ved dette stoffet som nå stiger over den historiske horisont – er det som Lebesbymannen også understreket i forbindelse med disse syner – og det er at det må meget bønn til for å avdempe disse straffedommene. Årsaken var at sosialismen på denne tid hadde trukket Norden inn i store folkesynder og Herren sørget over det.