Klipp og kommentar, 26.01.2007

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Russiske lyttestasjoner i Syria overvåker IDF
Karmel.net melder 26.01.07 følgende: ”I over ti år har Russland operert lyttestasjoner i Syria på grensen mot Israel hvor elektroniske øyne og ører har fulgt med bevegelsene til det israelske forsvaret, melder Channel 2. Stasjonene er russisk bemannet, og informasjonen blir overlevert til blant annet den islamske terrorgruppen Hizballah i Libanon. Israel har vist om stasjonene siden de ble opprettet, skriver Jerusalem Post.”

 

NKA kommenterer

Russland har i tiere av år tenkt langsiktig strategisk i sine politiske gjøremål. I Midtøsten har de vært lenge og har meget gode kontakter til alle Israels fiender. Det har også minst en gang vært på nippet at Russland (den gang i 1973 Sovjetunionen) sendte atomraketter mot Israel, på det stadiet der jødene var på vei til Damaskus, under Yom Kipur krigen. Kun en snarrådig amerikansk president skal ha stoppet dette ved å kraftig signalisere terrorballanse.

 

Denne russiske aktivitet på dørterskelen til Israel viser hvordan Russland har et godt samarbeid med Syria og Iran. Det var våpenruter fra Iran via Syria til Libanon som rustet opp Hizballah og la grunnlaget for Libanonkrigen den 12. juli 2006. Denne våpentransporten fortsetter og viser hvilket hykleri denne storpolitikken er.

 

NKA har tidligere skrevet om Russlands interesser i oppslagene Russland spiller sjakk med verden og Russland er i Gaza. Man gjør seg klokt i å følge med på hva denne stormakten har av gjøremål i også Midtøsten, fordi om man leser flere av profetiene i det Gamle Testamente er Russland nevnt i forbindelse med i hvert fall en storkrig, se Esekiel 37-39.