Gjestekommentarer  2023, i www.kommentar-avisa.no      

(2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 og 2004)


 

  • Bibelselskapet - Igjen. Moster 1024 - 'Bibel 2024'  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 01.01.23) "Dagen igjen (2017): "Den katolske kirke venter også på Bibelselskapets arbeid med å oversette de såkalte deuterokanoniske bøkene". Og endelig (Bibelgaven 4/-18): "-Først med utgivelsen av apokryfene er arbeidet med Bibel 2011 egentlig fullført, sier Hans-Olav Mørk, leder for Bibelselskapets oversettelsesarbeid. -Nå her vi endelig en økumenisk bibeltekst!" (Mer herom; D.J.H.; Apokryfene, Bibelselskapet og en romkonvertitt; kommentar-avisa.no 23.05.20.) Parentes slutt.)"