Gjestekommentarer, 27.04.22

 

Hvordan ble valget i USA stjålet?

Av 
Tom Gallatin, i www.Kommentar-Avisa.no

Media, statlige myndigheter, justisapparatet, FBI med alle etterretnings organisasjoner har prøvd å dempe trykket fra flertallet i det amerikanske folket som så det som skjedde med egne øyner. Over hele landet ble valget ikke mindre enn en parodi av en bananrepublikk. 

Heldigvis var det nok ressurser blant hardt arbeidende amerikanere til å ta på seg den voldsomme oppgave å komme til bunns i korrupsjonen. Det var uten noe hjelp fra statlige organer.  Sensur har gjort at det meste ikke har vært tilgjengelig for oss å vite så mye om. Det var også nødvendig og ikke avsløre etterforskningen før det var tilstrekkelig bevis til å stille de skyldige for retten. 

Det viser seg nå at storstilt valg korrupsjon har vært det normale for USA i mange år. Det var først i år at det ble så galt at alle kunne skjønne at de ble lurt. For nordmenn er det nok vanskelig å tenke at man kunne gjøre slikt her til lands, og heller ikke i USA som vi sammenligner oss med. Men flertallet av amerikanerne nå, vet at valget ble stjålet.

Det som skjedde i forkant av dette valget var at man åpnet for masseutsendelser av valgsedler til langt over det egentlige tallet på stemmeberettigede. Det ble laget registreringer av fantomvelgere – døde, fraflyttet og oppdiktet. Når disse selvsagt ikke stemte ble sedlene deres samlet inn av betalte operativere for det demokratiske partiet og tatt med til hovedkontorene, fylt ut og lagt inn i samlingsbokser i nabolagene. Mye av dette skjedde før selve valgdagen den 3. november 2020. Etter valgdagen fortsatte dette fordi Trump hadde fått så mye flere stemmer enn noen hadde regnet med.

I Maricopa county (fylke) der Phoenix ligger er det 2,1 millioner stemmer som ble talt opp. Dette er det nest største fylke i USA befolkningsmessig. Folket der mistenkte fusk og klarte å tvinge de folkevalgte til å godkjenne at absolutt alle stemmesedler i det fylke ble eksaminert på forensisk vis (på rettslig vis) av uavhengige etterforskere. Dette var en enorm utfordring som tok et helt år og som fortsatt er i gang. Men etter hvert begynner resultater å komme fram. Og de er sjokkerende. Først ble det presentert for riksadvokaten og nå for allmennheten.

I absolutt alle valgkretsene ble stemmetallene maskinendret etter behov med algoritmer som skulle sikre at det ikke i noen kretser kunne oppdages at det ble flere stemmer enn velgere. Etter at valgdagen var over måte det en hel måned med etterfylling av papirsedler som tilsvarte i hver krets det stemmetallet som maskinen dikterte. Utrolig men sant! Maskinopptelling for Biden var 52 % og Trump 48 % (circa tall). Etter at algoritmen ble oppdaget ble det slått fast at tallet egentlig var 59 % for Trump og 41 % for Biden.

Det ble foretatt en undersøkelse i Maricopa county som viste at en stor prosent som sa at de ikke hadde stemt i valget var oppført som hadde stemt! Og motsatt! De som mente de hadde stemt var oppført som at de ikke hadde stemt. Mange hadde møtt opp på valgdagen og fikk beskjed at de allerede hadde forhåndsstemt. 

Korrupsjonen har dype røtter. Det som ble nevnt her er bare litt fra hele det store landet som har kommet fram. Undertegnet har fulgt med spesielt det som ble etterforsket i Maricopa county i Arizona, og kan love at kampen er ikke over for å få reddet demokratiet. Kampen har virkelig blitt het! Det er ikke rart at de «statlige» medier, politikere som har brukt korrupsjonen for å komme til makt, og etterretningsorganisasjoner som har lyge for oss vil prøve å begrave all den informasjon som nå kommer ut.