AKKUMULATORILDEBRAND I RUM SJØ BØR IKKE FINDE STED

Energiewende til sjøs ...

 

"Ideologien - det er den som forsyner ugjerningen med den ønskede rettferdiggjørelse, og ugjerningsmannen med den nødvendige utholdenhet og fasthet. En samfunnsteori som hjelper ham til, overfor seg selv og andre, å renvaske sine hender, og istedenfor bebreidelser, høste heder og ære." (Aleksander Solsjenitsyn)

 

Dag Jørgen Høgetveit; september 2022

 

 

Aftenposten melder 25. juli at "Nødetatene sperret av et større område rundt Rådhusbryggen i Oslo, etter at de fikk melding om brann i en elektrisk ferge ved 17.30-tiden søndag." Javel.

"Situasjonen fremsto ifølge politiet dramatisk, fordi man fryktet at batteriene i fergen kunne begynne å brenne." Å? Og hva så?

"Sikkerhetsavstanden ble satt til 300 meter." Hmm.

 

Har man god tid for evakuering når batteribrann oppstår i åpen sjø? Eller er dét en situasjon som ... - vel; iallefall ikke blir kjedelig? Men altså samtidig en situasjon hvor politikerne har veiet kost - nytte og konkludert det prisen verd å ofre en del mennesker for godt vær - bedre en del mennesker brenner enn at planeten brenner? (Jorden kommer riktignok til å brenne (2.Pet.3,10), men ikke grunnet kullsyre.)

 

"Kjemien kan "løpe løpsk" (termal runaway), og begynner for eksempel batteriet i en Tesla å brenne, må det brenne ut - den kjemiske reaksjonen kan ikke stanses; brannen kan ikke slukkes. Kjemien er dessuten giftig - noe el-bilforkjemperne neglisjerer" (Jon Winge; Bobil og Caravan Magasinet 4/21); som Kent Andersen (Klima s.271) skriver: "... batteriene magasinerer opp oksygen etter hvert som de blir slitt... og tar de fyr, har man raskt noe som minner om Hindenburg - og er omtrent like lett å slukke."

 

"-Branner i litiumbatterier brukt i blant annet kjøretøy representerer flere utfordringer i forbindelse med slokkearbeidet. For det første krever slike branner enorme mengder slokkevann, ideelt sett bør gjenstanden som brenner senkes ned i vann. [Og senket i vann skrives en batteribil kunne putre og brenne i to døgn pluss.] I tillegg utvikler slike branner hydrogenfluorid/flussyre. Flussyren er svært helseskadelig ved kontakt med hud eller innånding, sier fungerende seksjonsleder ved Oslo brann- og redningsetat (Obre), Håvard Bakken til Dagsavisen [30.10.19].

Vanlig brannbekledning beskytter ikke godt nok mot flussyre, forteller han, og innsatsen krever en form for utstyr som ikke er spesielt godt egnet i en røykdykkerinnsats."

 

Med tanke på hva som kan inntreffe med båters batteri-drivkilde, med batteribiler på åpent dekk og andre dekk - uslukkelig brann evt. med spredning til flere batteri-enheter - er det kanskje en idé med hyppige, realistiske evakueringsøvelser som innbefatter alle passasjerer? Kompetent mannskap og adekvate rutiner har man naturligvis?

 

Overstyrmann (Bastø Fosen) Ulf Larsen forteller (Aft.p. 17.01.20) at "I fergeselskapet jeg arbeider for, har vi tre nye ferger [drivlinje ikke oppgitt] hvor jeg mener bemanning og redningsutstyr ikke står i forhold til de krav man bør stille. Fergene er sertifisert for 590 passasjerer, om nødvendig skal de i henhold til internasjonale krav (SOLAS) kunne evakueres på 30 minutter.

De er utstyrt med kompliserte evakueringssystemer, omstendelige å sette ut for besetningen og langt fra enkle å benytte for passasjerene. Evakuering skjer fra salongen, men de fleste av passasjerene, inkludert dem som har størst problemer med å bevege seg, oppholder seg på bildekk under overfarten. Redningsvestene er ikke intuitive (enkle) å ta på, og fergen har kun krav til en minimumsbemanning på seks besetningsmedlemmer. En eventuell evakuering med tilnærmet fullt antall passasjerer må antas å ta vesentlig lengre tid enn kravet."

"Det bør nevnes at jeg ikke er alene om å bekymre meg for passasjerenes sikkerhet om fergen må forlates. Ifølge Safetec-rapporten fra januar 2019 tviler et flertall av fergemannskapene på om samtlige passasjerer kan evakueres ved en krisesituasjon, gitt liten besetning og evakueringssystemer som ikke er optimale."

 

I en sak med ingress "Mangel på sjøfolk har skapt kaos i ferjetrafikken i sommer. Overgangen til grønn energi er en utfordring", forteller Klassekampen 9. august bl.a. at "Rederiet Boreal Sjø har ferjer og hurtigbåter i alle landets kystfylker unntatt Trøndelag. I fjor startet de med elferjer i Indre Oslofjord.

Daglig leder Steinar Mathisen sier det generelt er vanskelig å få tak i sjøfolk, og spesielt om sommeren."

"Han tror ferjer og hurtigbåter blir mer spennende arbeidsplasser i årene som kommer fordi det vil bli flere elektrisk drevne ferjer."

 

Jeg vet jo ikke helt hva Mathisen mener med at en elektrisk drevet ferje blir en mer spennende arbeidsplass, men noen av oss, antagelig riktig mange, trives fint uten transportrelaterte spenningselementer og ser gjerne Tesla o.l. stå igjen på kaien mens vi krysser fjordene med en dieselferje.