Gjestekommentar, 31.03.21

 

Av Dag Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no 

 

Tvangsmaskering av Setesdøler?

Setesdølen melder 23. mars om "påbod om bruk av munnbind innandørs på offentlege stader" i Valle. Det fremgår ikke om dette er kommunestyrevedtak eller hastevedtak fra kommuneoverlege.

Etter min kunnskap har maskering svært lite effekt på smittespredning. Regjeringens råd (ikke pålegg) var på kommunens vedtakstidspunkt maskering når en meters avstand ikke var mulig (nå to meter). Ny veileder for videregående skole åpner for maskering i fellesarealer men betoner frivillighet.

Smittevernloven (paragraf 1-5) stiller som grunnleggende krav at vernevedtak "skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering", samt "skal det legges vekt på frivillig medvirkning". Alt, herunder nødvendighet, er skal-krav, og tvangstiltak er ikke tillatt når det "vil være et uforholdsmessig inngrep."

Kommunale myndigheter bør være varsomme med å grave opp av verktøykassen tiltak de ikke rimelig kan avhjemle, dvs. å utøve myndighet de ikke besidder. Tvangsmaskering av en valldøl som går på bua en formiddag synes ikke å være hjemlet.

Kommunelege skal etter Smittevernloven (paragraf 7-2) "gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer." Det er et veletablert faktum (selvom det ikke står i Norsk legemiddelhåndbok) at et næringskonsentrat som vitamin-C (i møte med virus, også koronavirus) er sterkt sykdomsforebyggende samt også nærmest essensielt i sykdomsbehandling. Jeg har ikke sett slik informasjon fra kommunehelsetjenesten i Setesdal.

Minner ellers om at forrige gang virusangsten ble gitt gode kår (2009) og hastegodkjent vaksine (dengang basert på velprøvet teknologi) ble sprøytet inn i 1,9 millioner nordmenn (og nå er målet minst 4,2), kom alvorlige senskader i snitt etter ca. 8 måneder, men også senere.