Gjestekommentar, 04.07.17

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Barnevoldsutvalget må forstå Barnevernets svik.

 

Rapporten er utarbeidet etter 2 års undersøkelser av barneovergripelser.

 

Utvalgets leder, tidligere fylkesmann i Vest Agder, Ann-Kristin Olsen, og 8 andre sakkyndige, kom med sin rapport til statsråd Solveig Horne, 22.6.17.

I en kronikk i Aftenposten sier Olsen at utvalget har vært en blanding av granskingsutvalg og utredningsutvalg.

 

Barnevoldsutvalget ble oppnevnt i 2015, og skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Deres rapport kommer nå som en NOU, kalt "Svikt og svik".

Utvalgets oppgave er å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparats håndtering av disse sakene.

De vil nå vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å etablere en permanent undersøkelseskommisjon.

 

Utvalgt har lest og gjennogått tusener av sider av saker behandlet av det offentlige, og har så konsentrert seg om 20 saker. Konklusjonene er at det ikke er bare systemsvikt, men svik mot barn.

Men åpenhet kan en ikke komme med utad. Taushetsplikt stopper så mangt.

 

Men da får en støtte seg til det konkrete gravearbeid 3 journalister i Stavanger Aftenblad så prisverdig gjorde, og offentliggjorde i den såkalte Glassjentasaken. Her var det Barnevernet som utførte den vold som utvalget ensidig har undersøkt i hjemmene.

 

Naustdalsaken er en annen sak der Barnevernet er årsak til at en hel familie må rømme Norge til Romania. Dette er ikke en rettsstat verdig.

Jeg trodde at dette var også et område av sviket, som skulle kartlegges og bedømmes av det statsoppnevnte utvalget!

 

Oppmuntrende var det at de nevnte journalistene i Stavanger Aftenblad fikk Norges fremste pressepris for avdekkingen av sviket i Glassjentasaken.

 

Snart må statsråd Horne og statsminister Solberg forstå at det må lages en helt NY LOV, som omfatter omsorgen for hele familien. De mest sårbare- barna- skal selvsagt vernes innenfor denne loven. Men råd og hjelp skal gis til hele familien.

Slutt å flikke på den gamle barnevernloven. Det holder ikke.

Det vil vi også få se når 8 barnevernssaker kommer opp for domstolen i Strasbourg snart. Er det utlandets jurister som må si oss hva vi trenger å høre?

 

******
Tillegg fra redaksjonen:
Styrk familien og dens vern.

Toppfolk i Romania tar den norske stat kraftig i skole mht Barnevernet

Ny lov om likestilling og diskriminering rammer også familielivet