Gjestekommentar, 27.11.09

 

Afkristningens konsekvenser – og ændring

 

Av Verner Kristensen, i www.Kommentar-Avisa.no (Med tillatelse fra forfatter. Fet skrift i hele avsnitt v/web.m.)

 

Når så mange undrer sig over samfundets problemer med mord, vold og kampe mellem rivaliserende bander, er det relevant med et tilbageblik over, hvad der har påvirket det danske samfund igennem det seneste århundrede.

Kristendommens indflydelse er gradvist blevet indskrænket af danske politikere. Man har ”befrietsamfundets mest indflydelsesrige institutioner: universiteterne fra kirkens indflydelse og vedtaget, at Danmark – i modsætning til de fleste andre lande – skal have sekulære universiteter med forskningsfrihed.

Dette indebærer det groteske paradoks, at universiteternes ledelse og personale kan være hvad som helst andet end kristne, selv om universiteternes teologiske fakulteter uddanner og eksaminerer de akademikere, der – som hovedregel – udgør folkekirkens præstestand.

Og Statens Uddannelsesstøtte håndhæver universitetslovens krav om forskningsfrihed som betingelse for økonomisk støtte til teologistuderende, så studiesteder med konfessionel tilknytning nægtes godkendelse som støtteberettiget studiested både i Danmark og ved alle udenlandske studiesteder. Dermed vanskeliggør SU private teologiuddannelser, der så må skaffe deres studerende andre økonomiske støttemuligheder.

Folkeskolen var tidligere forpligtet til kristendomsundervisning, men det blev ændret for at undgå forkyndende påvirkning af børn, selv om langt den største del af danske børn er døbt i den kristne kirke, hvor forældrene har sagt ja til at oplære deres børn i den kristne tro. Og kristendomstimetallet er skåret ned, så religionslærerne ikke mener at kunne give en forsvarlig undervisning i faget.

Tidligere var danske love og samfundsadministrationen præget af kristendommens indflydelse i Danmark gennem tusinde år, men også på lovgivningsområdet nedbrydes kristendommens indflydelse, og det smitter af i alle danske sammenhænge, f. eks. lov om fri abort, der giver kvinder ret til indtil 12. svangerskabsuge selv at bestemme, om hun vil føde det barn, hun bærer i sig, uanset om fosteret udvikler sig normalt, og hun selv er rask.

Hvor man før viste hensyn til medmennesket
, er det gradvist blevet accepteret, at man skal søge selvudvikling og personlig fremgang, selv om det sker på bekostning af andres livssituation. Samfundet skal helst stille velfærdsgoder som sundhedsservice, trafikmuligheder, uddannelse, arbejdsmuligheder, efterløn og pensioner til rådighed for os alle, når vi får brug for det. Og selvfølgelig skal der være politi til at opklare forbrydelser uden ventetid. Der skal bygges underholdningsfaciliteter til alle aldre alle steder, og samfundet skal give tilskud til det hele.

Fra Amerika kom rock-musikken med forherligelse af sex, okkultisme, narkotika og vold direkte eller som skjulte budskaber også til Danmark; og da hash og narkotika dukkede op i Danmark, satte toneangivende sig på kulturministeriets trappe og røg hash for at demonstrere imod sundhedsmyndighedernes advarsler.

Det gav unge lyst til at prøve hash, og siden har misbrugsproblemer med efterfølgende kriminalitet hærget Danmark. Nu har vi kriminelle grupper, som kæmper om herredømmet over narkotikamarkedet i Danmark, og det går stadig hårdere til, selv om politikere og politiet forsøger at bekæmpe det.

Sammenhængende med narkomarkedet er også handel med udenlandske, kvindelige slaver til prostitution. Og mange danske politikere vil ikke kriminalisere sexmarkedet, fordi man påstår, at kvinder skal have frihed til at lade sig misbruge seksuelt som lovligt erhverv, når der blot betales skat og moms af indtægten. Det er offentlige blodpenge.

Hvor sex før hørte hjemme i ægteskabet, undervises skolebørn før den seksuelle lavalder nu i ”sikker sex”, og store børn og unge deltager i fester med druk og seksuelle udskejelser, der ofte udvikler sig til voldtægt og i nogle tilfælde til mord, hvis pigen forsøger at afvise påtrængende tilnærmelser, selv om hun forud har lagt op til det.

Mange unge har deres seksuelle debut under beruselse, og når pigen bliver gravid, søges abort uden forældrenes vidende. De skal heller ikke give tilladelse til, at piger kan få recept på p-piller, selv om de i øvrigt har forældremyndigheden. Samfundet har på mange måder frataget forældre tidligere tiders opdragelsesmuligheder, men samtidig kritiseres forældre for, at de ikke har kontrol over deres børns adfærd.

Vort ”fredelige lille Danmark” er blevet tiltagende præget af umoral og lovløshed, som man før kun hørte om i amerikanske storbyer. Det minder mig om bogen: Korset og springkniven af den amerikanske præst David Wilkerson, som indbød New Yorks gadebander til gudstjeneste og derigennem fik afgørende betydning for nogle bandemedlemmers ændring af deres levemønster. Hans virke beviste det kristne evangeliums livsforvandlende kraft selv over for afstumpede kriminelle med vold og mord på samvittigheden. Bogen er genudgivet i 2008 og er bestemt værd at læse.

I Danmark har ledende politikere talt om ”for meget religion i det offentlige rum”, og dermed er sammenblandet alle religiøse grupper til et stort samfundsproblem uden hensyn til forskellene i deres budskaber. Det er udtryk for en politisk naivitet, som har gjort stor skade i hele samfundsholdningen til den åndelige side af menneskelivet. Men mennesket er andet og mere end et tænkende dyr, og derfor bør vi ”genopdagebaggrunden for vort samfunds udvikling igennem de sidste tusinde år.

Det er nødvendigt at nå det danske folk med det kristne budskab på lignende måde, som David Wilkerson nåede New Yorks gadebander. Det skal ikke være med et afsvækket evangelium om sociale ændringer ved hjælp af kristelige hjælpeprogrammer.

Det skal være en klar forkyndelse af synd og nåde, af frelse ved tro på Jesus som Guds søn og verdens frelser – eller fortabelse i helvede. Guds almagt, hellighed og vrede over synd i enhver form skal forkyndes så klart, så mennesker ser sig selv som fortabtevej til helvede, hvis de ikke omvender sig.

Da kan der ske det, som Jesus sagde, at ”toldere og skøger skal gå ind i himmeriget før farisæerne”, der ikke mente at have behov for omvendelse. Det vil i vore dage svare til, at voldelige bandemedlemmer omvender sig før de såkaldte pæne danskere, der mener at ”have det godt med Vorherre” og alligevel er på vej til helvede.


Det er på tide at forstå, at en udvandet kristendomsforkyndelse kan virke som vaccination mod en sand og frelsende tro på Jesus! Mange forsøger at nå flere mennesker med kristendommens budskab – det må ikke virke stødende eller fordømmende, for så skræmmes folk væk. Men der skal forkyndes kærlighed til alle mennesker, for Gud er kun kærlighed og tilgivelse, og al snak om helvede bør forstumme, for det er for uhyggeligt. – - Ja helvede er i sandhed frygteligt, har Jesus selv sagt mange gange; læs selv Matthæus, kap. 25 om verdensdommen!

Men hvis man gør Jesu egne ord til løgn, er det ikke kristendom, der prædikes. Det er falsk og dødbringende vaccination mod en sand og levende tro på frelse ved Jesu forsoningsdød på Golgatas kors. Og hvis der uddannes præster med en forkvaklet opfattelse af bibelen, f. eks. universitetsteologers forslag om at fjerne Abrahams og Isaks gang til Morija bjerg fra bibelen, bliver deres forkyndelse vildledende vejledning til helvede.

Derfor er et vigtigt skridt til fornyelse af folkekirken at sikre uafhængig teologisk præsteuddannelse på bibelsk grundlag, så forkyndelsen i flere af Danmarks kirker kan blive bibelsk funderet.