Lammet med seiersbanneret

 

Bildet er hentet fra "Kristne symboler" Ursin, Gyldendal. Det forestiller "Lammet med seiersbanneret på boken med de syv segl." Agnus Dei.

Offertanken symboliseres ved lammet. Korsstaven er døperen Johannes` atributt. Staven symboliserer at han skulle bane veien for Messias.

Korsmerket symboliserer forbindelsen til Kristi lidelsesvandring og korsdød. ("Se der Guds lam")

Johannes innviet  Jesus til korsdøden ved dåpen i Jordan. Til Kristi korsstav er det festet en seierens bannerduk, som "understreker påskedagens seier."

Blir banneret eller flaggduken fargelagt, er bunnfargen hvit og korset rødt - renhets og kjærlighetens farge (blodets farge).

 

Hans seier gir Han makten over dødsrikets porter som da ikke skal makte noe mot Hans menighet. Lammet ser bakover til sin menighet

- om minner om ordene: "Følg meg."