"Vindmøller, penger og internasjonalisering"


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, www.Kommentar-Avisa.no – 02.02.2022
 

Torsdag den 5. februar 2019 skrev jeg en artikkel med denne overskrift, som Setesdølen velvillig ga god plass med godt utstyr. Senere kom den på trykk flere steder. Også en rekke andre artikler og advarsler ble skrevet og trykt. I nevnte artikkel skrev jeg slik:
"I 1996 var det et større el-møte på Evje. Energiverkene var der og NVE, samt en god del bønder. Saken gjaldt ny 40 m. bred. Brokkelinje fra Holene til kysten, rundt 20 mil. Bøndene skulle gi grunn, jeg møtte som jordbrukssjef i Nedre Setesdal. Det ble en masse prat om hvor viktig det var å forsterke forsyningen til kysten og byene. Kystlinja var for usikker osv. På bordene lå noen store kart med streker til England og Kontinentet. Som gammel politiker var jeg obs på at det foregikk store omveltninger på el-fronten, og at mye nå pekte mot internasjonalisering av Norge og våre ressurser. Norge var mørkt og kaldt og trengte lys, varme og energi til arbeids-plassene sine. Det ble ordnet med fellesinnsats med skattepenger mellom kommunene. - - - Ett opplegg som var gullkantet og selvsagt måtte omgjøres til A/S så kapitalen fikk tak. - - - Da det ikke kom noen forklaring på strekene, spurte jeg om de betydde norsk strømeksport og at Ola Nordmann fikk dårligere og dyrere strømforsyning. - -" - Etter noe bla. bla. fra en ung dame og repeterte spørsmålet konkluderte jeg med dårligere og dyrere strøm til Ola og Kari. Og slik gikk det. Flere sentrale el-forvaltere advarte også mot Ny-energilov.

Tidligere - ca. 2006 - hadde en gitt ca. 3 større intervjuer til Norge i Dag og advart mot utviklingen. Ny-energilov kom i 1991.

En ting er strømutveksling når vi eller våre naboland trengte litt - noe helt annet er store eksportkabler fra et lite land til et enormt marked. En kar sammenlignet det med å tro man skulle varme opp utetemp. på minus 20 ved å sette opp dører og vinduer i huset med 20 inne grader. I tillegg har Merkel slått av det meste av Tysklands produksjon - samt CO2 avgifter som Norge og betaler, samt økte gasspriser, samt el-biler og på toppen strøm til soklene m.m.

Så blir det "dyrere og dårligere" til lille Norge som får skyhøye regninger og nå fryser og kanskje sulter. Store veksthus tømmes og slukkes, bedrifter trues av konkurs osv. I tillegg prøver man seg fortsatt på naturvandalisme med vindmøller. Skammelig spør du meg. Slik behandler ikke politikere sitt eget folk uansett overordnede ideologier.

Som om det ikke var nok med store og nye strømgater - så var det til med kjempetrafo i Tonstadheia - nye kraftlinjer til Flekkefjord og kraftig kabel ut. Og det var heller ikke nok. Nå skulle man ha full kontroll med salget og plaget folk i årevis - særlig de som kunne dokumentere at de ikke tålte strålingen - for å få AMS-måler i huset. En tvilsom og dårlig sak som de fikk retten mot seg både her og der. M.a.o. fra stueveggen til fjerne kyster.

Så sitter folket i politikeres og statskapitalens "saks", og man spiller høyt med folkets arvesølv og folkets helse, framtid og økonomi. Finnes det håp mot stormaktene?  Knapt. Muligens kan en kreve reforhandling p.g.a. Tysklands rasering av egen energiproduksjon - men det kan bli vanskelig nok med ACER og makta i Brüssel - mot våre små 5,4 millioner i et mørkt og kaldt Norge - som var naive nok til å være så lite forutseende og attpåtil selge aksjene i stor grad - med Kristiansand i spissen. De ville ha kultur må vite: Kilden (kulturHuset!), og solgte alt av aksjer i e-verkene. Den gigantiske internasjonaliseringa på gang skjønner en ikke minst av forsiden Time mag. slo opp med foto av jesuittpaven med teksten "The New Roman empire". Han hadde fått omtale sin store KLIMAENSYKLIKA i FN og Kongressen med anbefaling om én regjering og én verden! Klima - basis i hele el-politikken!

Nå har sentralmaktene en opprydding å gjøre snarest - før folkets raseri koker over i vårt ellers sindige folk.