Tomme vannmagasin - Skaperen og profeten Elias


Av sivil agronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.09.22

Forkynnelsen er - nesten uansett situasjonen i tiden - ikke opptatt av Skaperen, regnet og Hans profet Elias. Dette selv om både GT og NT har budskap om det som er toppaktuelt om saken.

Vi kunne listet opp en rekke andre kriser som bl.a. profeten Haggai lister opp med årsak og virkninger - dyrtid/renteoppgang, rovdyrplager osv osv., som peker i samme retning. Men nå stopper vi med profeten Elias - regnet - nesten tomme vannmagasin og en gryende forferdelig krise i et mørkt og kaldt land med en liten områdefordeling av strøm - som Nettavisen har en virkelig grundig artikkel om (Nettavisen).

La oss begynne med profeten Elias i et syndefordervet Israel hvor Gud hadde talt igjen og igjen - for til slutt å sende dem det gjennomrystende budskap med profeten Elias:

1. Kongebok. 17,1: Da sa tisbitten Elias, en av dem som var flyttet inn i Gilead, til Akab: Så sant Herren, Israels Gud, lever, han hvis tjener jeg er: Det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten efter mitt ord."

Og det regnet ikke på 3 år og 6 mnd. Kongen og hans menn trålet Israel etter fòr til dyra og på jakt etter profeten Elias - som de underlig nok mente var årsak til tørken - ikke det forferdelige syndelivet i landet. Profeten overlevde hos en fattig enke i Sarepta som villig gjorde det profeten sa - men så vendte han tilbake og følgende skjedde:

Kp. 18,1: "Lang tid derefter - i det tredje år - kom Herrens ord til Elias, og det lød således: Gå og tred frem for Akab, så vil jeg sende regn over jorden.  2 Og Elias gikk avsted for å trede frem for Akab. Men hungersnøden var stor i Samaria.  3 Da kalte Akab på sin slottshøvding Obadja. Men Obadja fryktet Herren høilig;  4 dengang Jesabel utryddet Herrens profeter, hadde Obadja tatt hundre profeter og skjult dem i to huler, femti mann i hver hule, og forsørget dem med brød og vann."

Slottshøvdingen var livredd - men gjorde etter hvert hva Elias sa. Og med det samme Akab fikk se Elias, buser han ut med null selverkjennelse: 16 Så gikk Obadja Akab i møte og sa det til ham; og Akab gikk Elias i møte. 17 Med det samme Akab fikk se Elias, sa han til ham: Er det du, du som fører ødeleggelse over Israel? 18 Han svarte: Jeg har ikke ført ødeleggelse over Israel, men du og din fars hus, fordi I har forlatt Herrens bud og fulgt Ba'alene." Så kom kampen på Karmel, folkets erkjennelse av hvem er sann Gud - og etter kampen ventet Elias på regnet som så flommet.

NT. sier videre til oss:

Jakob 5, 16: Bekjenn derfor eders synder for hverandre og bed for hverandre, forat I kan bli lægt! En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning. 17 Elias var et menneske under samme vilkår som vi, og han bad at det ikke skulde regne, og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder; 18 og han bad atter, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde."

Så dagens situasjon i en rekke media bl.a. denne grundige artikkel i Nettavisen med et skremmende budskap. Du kan søke det opp selv på "Europas energikrise: Slik kan Norge rammes hardest av alle".:

"VANNKRAFT: – Dersom Europas energikrise ikke tar slutt, er det ikke et spørsmål om Norge går tom for vann, men når, skriver Anders Lie Brenna.
- 85 prosent av Norges strøm kommer fra vannkraften. Hvis vannmagasinene går tomme, er det ikke nok strøm til å dekke strømforbruket. (Nettavisen 01.09.22 Norge er en energinasjon, og har i utgangspunktet Europas beste utgangspunkt for å håndtere den europeiske energikrisen."                                                                 Magasinene er nå nesten på et bunnnivå, og lite regn synes i sikte - etter et vanstyre man knapt har sett maken til på en rekke områder. Vi har nå lenge vært utsatt for et vanstyre av "sinn som intet duger". Romerbrevet 1. Det nevnes også en rekke andre farlige faktorer, bl.a. er allerede 6 sokler er elektrifisert, og hvis vann-magasinene går tomme, stenges de som leverte 22,7 bcm gass og 121,6 fat olje i løpet av årets første 6 mnd. Det vil få enorme konsekvenser for Europas pågående energikrise, sies det. Norge er nå en hovedleverandør av gass til Europa - nå som Putin stenger ned. Men slå opp og les selv. 

Så har Putin sendt følgende dystre budskap til Vesten: "Jeg vil påtvinge en energiblackout på Vesten. Dens hegemoni og verdensordenen er over". Så trafikkerer en rekke fremmede droner over våre kabler og gassledninger til Europa. Gassledninger som nå er dødelig avgjørende for fremtiden for de som nå går vinteren i møte. Straffeekspedisjoner med stengning av gass har Putin drevet med før i mer østlige land. Men verre kan det altså bli for Norge som har 85 % av energien fra vannkraft, og magasiner som tømmes mer og mer. Da hjelper ikke penger!

Hva gjør kristenfolket da? Da er Skaperen og Hans Ord vår eneste redning. Vi må be om forkynnere som med stor frimodighet henter fram dette budskapet fra Ordet og taler og ber for de styrende så de vender seg bort fra de onde veier, får et "sinn som duger"  og tar vare på våre Gudgitte ressurser for folk og land og stopper el-eksporten som utgjør under 1% av Europas energiforbruk - samt husker Jakobs Ord:  "17 Elias var et menneske under samme vilkår som vi, og han bad at det ikke skulde regne, og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder; 18 og han bad atter, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde." Bønn om kraftig regn til å fylle fjellmagasinene igjen før snøen setter inn!!