Strømregningene truer kristen virksomhet
i friskoler,  kirker og på bedehus o.a. aktivitet.


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 26.07.22

Et uhyggelig vanstyre og feilforvaltning av naturgavene Herren ga oss i fedrelandet, tapper våre ressurser. Ap.gj. 17. v. 24-28

”Me takkar for landet Du oss gav, Herre vår Gud og vår Fader,-” Ap.gj. 17.

Etter 400 års natten hvor kolonimaktene ribbet landet vårt for en masse kunstverk og naturressurser - ble vi fri i fred i 1905 ved et stort Guds under. I år 1907 laget vi en foreløpig Konsesjonslov, for senere å skaffe oss et endelig vern mot utbytting og tapping ved Industrikonsesjonsloven av 1917. I avsnitt III sier den klart og tydelig hvem som skal eie og styre landet og ressursene. Søk Industrikonsesjonsloven av 1917. (Se også her.)

Tenkningen og loven var bygd på den kristne forståelsen av nasjonalstaten vi hadde i Gr.l. av 1814. Gr.l. §§ 1 og 2.


Rivning av nasjonalstaten
Men så begynte reverseringen av nasjonalstatens friheter, og rivningen - og nå altså ødeleggelsen av det store gode strømsystem vi bygde ut for folkets skattepenger i et kaldt og mørkt land hvor vi også trengte en liten områdefordel i rimelig strøm til arbeidsplassene. Det tok vare på livene våre på en god måte.

Allerede i 1930 var det de som ville gjøre strømmen til en handelsvare og eksportere den for å tjene penger. Men sjefen på Hydro slo neven i bordet og sa at vi økte verdien av strømmen 22 ganger ved å bruke den på egne arbeidsplasser. Som tenkt så gjort - til stor nytte og velstand. Rimelig energi, godt med råstoffer og billig transport av produktene med norsk skipsfart - gjorde oss konkurransedyktige.

Men så voks nye tanker seg sterke og tenkte internasjonal handel og bare penger. Som kjent er ”pengekjærhet roten til alt ondt” med katastrofale følger i et folk som nå får skyhøye regninger (en stor ekstraskatt) i angst, de fryser og kanskje noen sulter. På toppen av det hele er det store bedrifter som signaliserer at de vil ”flagge ut”  - eller legge ned og titusenvis av arbeidsplasser går tapt. Slik oppførte ikke H. N. Hauge seg!!! Heldigvis har bedriftene sikret seg for noen år med faststrømavtale så lenge den varer.

Hogne Hongset - en klartenkt motstander - sammenligner det ledelsen har gjort, med en mann som vil utjevne inne og utetemp. Inne 20 gr. + og ute 20 gr. minus. Så åpner han vinduer og dører - og alle vet jo hva som skjer - men ikke ledelsen som tar strømmen fra 5 millioner mennesker til et marked på ca 800 millioner.

Dette er den stikk motsatte tenkning av nevnte i 1930 for ikke å snakke om fedrene i 1917 og Industrik.l. Fedrene skapte arbeidsplasser, velstand og trygghet.

 

Hvorfor gjør man slikt - når flere så det, forstod det, sa det og skrev om det i Aft. og andre organ? Ja, hvorfor?

Er det kort tenkthet, mangel på dømmekraft, mangel på langsiktig tenkning og syn for sammenhenger og konsekvenser - eller hva er det? De som har gjort det er ikke dumme. Men retorikken deres nå er lite til troende - og den er trist å høre.

Mer og mer peker mangt mot at det ligger overordnede målsettinger bak det skjedde. Hvis man ser en rekke fenomen i samtiden i sammenheng - får enn en ubehagelig følelse av at det halstarrige norske folk - som har sagt nei til EU to ganger - nå skal kjøres i senk av det som er ”best for oss” som ikke skjønner vårt eget beste, osv.  Og folket, bestående av mange eldre med historisk erfaring - visste at nasjonalstaten var langt å foretrekke. Men nei - vi skulle, skal internasjonaliseres - og så mekket man sammen en EØS avtale - og gradvis fører en styringen av Norges makt over i hendene på EU - samt styringen av sentrale og livsviktige ressurser som nå strømmen. Samtidig sletter man kornlagrene, bygger ned forsvar og landbruket og svekker familiene. Man bruker nå mer penger på Barnevernet enn politiet osv. osv.

Mer og mer taler for at eliten er grepet av store ideologiske og internasjonale tanker som synes å blåse Gr.l. og nasjonalstaten en lang marsj. Rent Gudsopprør. Nasjonen er gitt av Gud. Ap.gj.17.

Jeg har lite annen forklaring på hvorfor dette onde skjer mot folket på område etter område - at dypest sett er det en basal svikt i hyrde– og forkynneransvaret, i forkynnelsen av Skaperteologien. Når den ligger steindød - er det en åpen innbydelse til hedenske tanker til å invadere det ”Norske hus” og totalt omkalfatre det.


Hva man bør gjøre
Tenk om man bl.a. hadde gjort noe så enkelt som å spre lærer Arne Ljoslands utmerkede foredrag vi nylig trykte i LYS i sep./des.nr. Vi hadde han med på seminaret i 1981: ”Kampen for fedrearven”, var temaet. Foredraget (het Haugianarane og Vekkelsesfolket i kamp.) var holdt året før til markering av Misjonssambandets 80 års jubileum for starten lokalt i 1900. Plukk fram LYS og repeter tankene. Vurder utviklingen i lys av denne basis som Norge ble bygd på, og du får hjelp til å stride for fedrelandet mot oppløsningen, om Gud enda gir tid.

Under her et par faksimaler, fra bl.a. 2006 og 2007, om strømsaken og utenlandskabler og med en kommentar:

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Kommentar
Som våre lesere kan lese seg til — så er det advart i intervjuer, artikler etc. fra før 2006 mot den kommende el-krise som nå rammer folk hardt, både fattigfolks hjem, friskoler og bedehus. Det er en skam og skandale at politikerne lot dette skje mot vårt folk som nå lider - noen kan fryse seg syke - ha lite penger til mat etc.
Og det var ikke bare undertegnede som advarte. Flere sentrale pensjonerte folk advarte mot Ny energilov 1991. Men ”toget ” rullet videre, og nå overkjører de folket i sitt pengejag. Det er nok ikke for ingen ting at Bibelen sier at ”pengene er roten til alt ondt”! Og hele utbyggingen av el-systemet ble skapt i et kaldt og mørkt land, av skattepenger - så gjorde man det hele om til A/Ser hvor pengemakta fikk makt over det som var bygd ut av folkets midler for å dekke folkets behov.

USA`s første president sa det slik:
”It is impossible to govern a nation without God and the Bible.