Støtter VG at norsk Barnevern påfører foreldre og barn selvmord og at staten aksepterer pedofili?


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.10.22

VG ser ut til å være håndlanger for kulturmarxister i Norge, de som å få kontroll på norske hjem og barn skal sees på som å være statens.
Nå har VG et flere siders angrep på Rune Fardal - der hans mange hjulpne familier og barn er fraværende.

Det er lite antall personer i Norge som i det hele tatt våger å kjøre en kamp slik Rune Fardal har gjort i flere år, en annen er menneskeretts jurist Marius Reikerås.
Alle kan gjøre feil, men VGs fokus er at Fardal gjør alt feil (og VG etterlater det inntrykk at feil gjøres bevisst) og da blir det mest interessant hva VG ikke skriver
om
bl.a. de 2 punktene under her, som ble sendt i epost i dag til direktør Steiro i VG og hoved journalisten i VG saken om Fardal, Marie Golimo Kingsrød:

«God dag

Ser VG har flere sider med spes. fokus på Rune Fardal. Jeg har lest 1 av sakene.
Tenker at når den saken er ferdig bør dere kikke på følgende 2 tema og grave Grundig:

1. Selvmord i barneverns involverte familier. Dramatisk lesning fra et fagmiljø.
Linket her ett oppslag om masteroppgaven til Anne-Lill Haddeland, leder for selvmordsforebyggende team ved RVTS Sør.
https://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/donnestad2013-2.pdf

2. Se også denne svært alvorlige informasjonen i denne BBC dokumentaren fra 2018:
https://youtu.be/-svI4Ri_P0A
Følg sporet i dokumentaren fra BBC om omfattende pedofili inne bl.a. norsk barne omsorg i Norge, j.fr. slik
sexolog Tore Langfeldt uttaler i BBCs dokumentar, mot slutten.

Punkt 2 her vil ryste både politiske miljøer, avisredaksjoner, dommerstanden og flere statlige institusjoner
- men VG er jo kjent for ikke å ta slike hensyn når Sannheten skal frem i lyset.

mvh

Lars Arne Høgetveit

PS Bruk ikke Faktisk.no i disse sakene som også VG er på eiersiden av, da forsvinner all troverdighet.»

 

VG bruker i tillegg Faktisk.no som medvirker i saken om Fardal – vi vet at Faktisk.no AS har disse direkte eierne: VG as, Amedia as, Dagbladet as, Polaris Media asa, NRK as og TV2 as - eller som Faktisk.no AS selv skriver: «Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. Vi ønsker å bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale.» Her har nok journalisten lagt til en U for mye i U-avhengig og vi får en følelse av en viss likskap med Putins frie presse eller den gang Øst-Tyskland kalte seg selv Den Tyske Demokratiske Republikk (DDR). Alle vet at Putins presse ikke er fri og at DDR var et totalitært regime – der Stasi var en sterk aktør helt inn i de tusen hjem. Kjennere av de østlige kommuniststater sier de gjenkjenner den totalitære tanke og praksis i norsk barnevern fra sine hjemland. Det har ikke VG gjort kan det synes.
Etter et raskt søk synes det som om Marie Golimo Kingsrød også har gjort bra saker mht fokus på barn i barnevernsinstitusjoner – hvorfor hun denne gangen er så ensidig selektiv – må hun nesten svare på selv. Er det etter eget ønske eller ønsker fra overordnede i VG eller etter press fra andre aktører inkl. statlige? Og hvorfor er vaktbikkja Faktisk.no med på laget mht Rune Fardal?

Det blir mange spørsmål en kan stille seg – men gjennom flere år har en sett og lest saker fra Runa Fardals hånd, alle perfekte nei, men hvem står opp i Norge for den lille familie og barna som den statlige marxistiske ideologi jager i alle landets kommuner. Det er ikke bare dem som trenger hjelp som barnevernet jobber med, men i svært mange saker skades familier og barn for livet av norsk barnevern, et forvaltningsorgan unndradd normalt demokratisk innsyn (kommunestyrene gjør ikke jobben sin) og med fullmakter på linje med det man har i russisk statsforvaltning.

Relatert sak

Styrk familien og dens vern