Snakk om noe annet – statsråd Brenna?


Av tidligere n.f. i skolestyret
Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.05.22

I siste Norge I Dag skriver statsråd Brenna om "Ny kurs i skolepolitikken". Og hvorfor det? Jo, fordi: "En forutsetning for at Norge skal være et land med små forskjeller og høy tillit, er en sterk offentlig fellesskole, der barn og unge med ulik bakgrunn møtes og lærer sammen".  Generelt prat - for hva mener hun med å "lære sammen"?  Hva skal de lære - det er poenget, og hvem skal bestemme hva de skal lære? Og hvor er det blitt av foreldreretten (Se også sitater i linken fra Kirkens Grunn i 1942) - skal den overlates til kollektivet - fellesskapet? Hvor ender dette hen - etter den utviklingen vi har sett i off. skole? Slikt prat skaper ikke tillit. Og kraftig svekkelse av friskolenes økonomi, lavere driftsstøtte enn off. skole (85 %), samt forslag om kommunenes vetorett - skaper ikke tillit i folket.

Flere av oss har opplevd den offentlige skole og lærerorganisasjonene om hva de vil at barna skal lære i den offentlige skole. For noen år siden heiet de bl.a. fram bruk av Europas største kulørte ukebladet Der Stern (1,7 mill. i opplag), redigert av en konform nazist, Henry Nannen (gammel SS-offiser) med kontakt til en annen SS-kar, Sassen og hans kontakt med Eichmann. Offentliggjøring av "Hitlers falske dagbøker" (i Wikipedia oppslager er ordet nazi nevnt 32 ganger), i regi av Der Stern, ble verdens største medieskandale. Bl.a. brukte de en oversatt artikkel om "Die Grünen" som nå har skaffet seg toppmakt i et vaklende Tyskland. Jo, det trengs foreldrerett - og FRI-skoler hvor "foreldreretten er først og størst" som en mor uttrykte det på et foreldrerådsmøte. Vi glemmer heller ikke mye av hva man skal lære i dagens off.skole av "det politisk korrekte" fra frankfurterne (kulturmarxisme) - noe mange foreldre anser som den rene "gift" i barnesjelen og aldeles ikke felles-skapende og tillitsbyggende. Det skaper opprørskulturer. En synes ikke off.skoler har mye å skryte av m.h.p. fred og læreprestasjoner heller.

er det det alltid tilbakevendende prat om offentlige penger til "private" skoler, som om ikke kristenfolket også betaler skatt og har rett på sin del hvis de vil nytte foreldreretten og danne FRIE-skoler - fri fra den off.skoles meningstvang "til barnas beste". En anbefaler tidligere IKO-leder Bjarne Hareides bok, fra 1956: "Skal kristendommen ut av skolen"?

Endelig "Disse grepene gjør vi for å ta tilbake kontrollen i skolepolitikken", skriver hun. Hva behager? Kontroll over barna og hva de skal lære, er det det dreier seg om, og det bestemmer foreldrene og ikke et ideologisk styrt parti som dukket opp ved Ormtjønn i 1887 ved Arendal, mens pontoppidanianerne startet den første barneskolen - "Kristi Krybbe" i Bergen i 1737 - så det er i tilfelle kristenfolket som må "ta tilbake kontrollen i skolepolitikken". Samtidig minner en om at en kanskje kunne få igjen Indremisjonens lærerskole som kort og godt ble tatt av Arbeiderpartiet, under Einar Gerhardsen, i 1948.

Så slutt med dette generelle snakket og innrøm foreldrene deres soleklare rett til både skattepenger til FRIE-skoler og foreldreretten. Se å få orden på en rett og sunn familie-politikk så barnetallet begynner å vokse i Norge igjen. På en rekke samfunnssektorer uthules nå foreldreretten og friheten forøvrig - og det må det bli slutt på i en FOLKESTYRT stat hvor makten utgår fra FOLKET - og det skal styres med RETT-ferdighet.


Relatert stoff

Sitat fra boken ”Åndskamp i skole og samfunn – Stern strid”:

Nyradikalismens intellektuelle og åndelige utgangspunkt er representert ved Darwin, Marx og Freud. Med disse personer ble de moralske absolutter forkastet, og vårt folk ble gitt nye tankebygninger og strukturer. ”Når Gud er død, er alt tillatt”, sa Hitlers yndlingsfilosof, Nietzsche. Hvis Guds skaperordninger og det kristne menneskesynet blir radert ut av folkets tenkemåte og erstattet med andre tankebygninger, vil landets lover etter hvert bli forandret. Dette vil lede til dyptgående forandringer i samfunnet. Tidens åndskamp er da i utgangspunktet en kamp om menneskesyn.” Og videre sitert: ”Nyradikalismen lar seg avsløre ved dens angrep på det kristne menneskesynet, dens angrep på ytringsfriheten, og dens angrep på foreldreretten. Det er på disse områdene tidens åndskampslag vil komme til å bli utkjempet.” Disse linjene skulle vel forklare hvorfor vi i dag har en kamp om disse tre hovedområdene.” Boken laster du ned her.

 

Hva er marxisme?