Russland - diktaturet - og et ustabilt svekket Vesten


Av Jørgen Høgetveit, i 
www.Kommentar-Avisa.no – 25.02.22

Russland er et diktatur/en stormakt på marxistisk basis - kraftig opprustet - med en lang og skremmende historie både for dem og oss - fra vikingtiden da de etablerte Novgorod og Kiev - til de mongolske horder på 1200-tallet, til Napoleon ca 1812, 1917 og bolsjevikenes revolusjon og Lenin og Stalin hvor de snudde alt opp ned, og russerne har slitt med til Hitler kom på besøk. Så til 1989-91 da bufferen Stalin ordnet med Jernteppet mot Europa brøt sammen.

Min mor kom via Den transibirske jernbane i 1939. Da de nærmet seg Moskva, var øynene lukket og mistenksomme (Stalinutrenskningene) - i et ellers hyggelig og åpent og dypt religiøst folk. Men 10-talls millioner ligger i Russlands jord av folket og fiender. De frykter - som vi frykter og nå har de ingen buffer lenger av undertrykte folk. Varslingstiden er liten. NATO er snart inne i alle land bortsett fra Ukraina - et enormt land med 42 millioner, uhyre ressursrikt, men med kort vei til Moskva, ca 75 mil i luftlinje. Det var visst over disse slettene Napoleon og Hitler også kom.

Ustabilt og svekket Vesten

Hadde verden - Europa med EU - vært stabilt og sterkt - men det er de og USA ikke - for ikke å si Canada. Er de å regne med nå? Det er knapt. Underlig er det da å lese at Putin talte om at EU og Europa minnet han om revolusjonen i Russland i 1917 - det samme var vel Gorbachev inne på - og dette frykter russerne - for man vet hvilke ødeleggelse de gjorde i Russland - som de sliter med ennå bl.a. med barnetall og nå kan komme på nytt fra Vesten.
Etter Trotskij tap mot Polen under revolusjonen fra 1917 - forsvant bolsjevikene med kulturkontoret og kulturrevolusjonen til Frankfurth am Main og dannet Frankfurtherskolen i 1923. De kolliderte med Hitler i 1933 og etablerte seg i USA hvor de har undergravet hele den akademiske verden, og hele Vesten er på samme villspor og i oppløsning. Nå kunne Putin varslet og advart om det lenge før - men en kan fort tenke seg at han syntes Vesten kunne trenge dette så de ble svakere - men NÅ BEGYNNER HAN Å BLI REDD for inn stabilisering av hele Vesten.

Vesten kan igjen bli ustabil, opprørsk og farlig - han vil ikke ha dem innpå seg. Det forferdelige er at det går ut over det ukrainske folk og som kanskje kan føre hele Europa og Vesten inn i nye store konflikter - hvis ikke Putin nå tar en rask og knusende seier. Men gjør de det - vil en tro tilliten til Vesten blir vesentlig svekket.

Den siste stor marinemanøveren i Nord-Norge lover ikke godt. Heller ikke avtalen mellom Russland, Kina og Iran m.h.p. Kina og Taiwan. Dette ustabile maktvakum innbyr til angrep. Glem heller ikke at russerne er intelligente sjakkspillere nå godt opprustet og Kina er også godt rustet og med silkeveier o.a. måter på jakt etter Vesten.

Men husk det viktigste av alt at mennesket spår - men Gud rår. Disse maktmenneskene kan fort få seg overraskelser som ligger langt utenfor deres horisont. Men uansett situasjon, påkaller det mye bønn om rettferdighet og fred og at menneskemassen blir spart for de enorme lidelsene som er kommet og som kan bli betydelig større - og setter også vår nasjon i farlige situasjoner.

PS - Men Putin har ingen rett til å angripe et nøytralt land og skape ett nytt blodbad.