NLMs JA til Livet og JA til Skaperordningen!Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.05.22

NLM har fra i morgen en fungerende generalsekretær, Birger Helland. Han har en Viktig sak og uttale seg offentlig om!

Fra Rogaland lød dette hedenskapet for få dager siden, da Stavangers «biskop» Anne Lise Ådnøy ba for kvinners rett til abort i USA, sitert fra hennes Facebook konto 11.05.22:
«Gode Gud, du som skapte kvinner i ditt bilde. Gjør det mulig for de amerikanske kvinnene som blir ufrivillig gravide å avbryte svangerskapet
innenfor lovlige, trygge rammer. Amen.
» Ådnøy synes ikke å kjenne Gud, men en eller annen gud. Ådnøy oppforer til drap, ikke i selvforsvar, men rett ut drap på ett ufødt menneske – Skapt i Guds bilde. Selv står hun der også som ett brudd på Guds Skaperordning (tjenestedeling), slik vi leser det i 1. Mosebok kp 3, etter Syndefallet.


En uttalelse fra Helland, en pressemelding fra NLM og en påfølgende uttalelse fra GF i juli - så vet grasrota hva NLM vil fremover! En slik Sannhetens tale ville gi ett signal til grasrota i NLM, som mye er i Rogaland, om at nå skal det kjempes VED Guds Ord mot hedenskapet i vår misjonsbase Norge, se Matteus 28, 18-20: «
Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord; gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet Dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!»


Rent praktisk ville det klargjøres for grasrota både om Livet og Skaperordningen, sånn at de skjønte dette og også et signal om hva kontoene og lommeboka fremover hadde prioritet for.

Å få signalisert også Skaperordningen er uhyre viktig, for VED Skapelsen ble først 1 mann Skapet og litt senere 1 kvinne fra mannens ribben og de hører sammen. Og ETTER Syndefallet innstiftet Gud Tjenestedelingen – der menn og kvinner har ulike oppgaver - som også henger sammen og skal virke mot det Samme Målet. Og for oss alle kan vi lese i Efeserbrevet hvordan det skal fungere, se Efeserbrevet kp 5, 21-33, der får både menn og kvinner noe å tenke på i hverdagen! For de som følger med ser de at det på sommerens GF nå er planlagt slik at Guds Skaperordning for mannens oppgaver og kvinners oppgaver tråkkes på – det er et svært alvorlig signal, ett signal som selvsagt våre myndigheter også følger med på med argusøyne. Men en som følger med 24/7/365 er Gud – og Han har Alene All Makt i Himmel og på Jord.