NLM og Guds Ord - Skaperteologien


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.05.22

Har NLM deler av sine folk i lomma på ny radikalismen? Å spørre slik oppfattes som relativt uhørt i dag, men hva er ny radikalismens 3 kjennetegn? Og jeg skriver ikke at de som evt. er der har en bevisst holdning til det – det er jo slik at vi lever i søvnens time, slik Matteus kp 25, 1-13 forteller oss.
I boken Åndskamp i skole og samfunn – Stern strid står det mot slutten: ”Nyradikalismen lar seg avsløre ved dens angrep på det kristne menneskesynet, dens angrep på ytringsfriheten, og dens angrep på foreldreretten. Det er på disse områdene tidens åndskampslag vil komme til å bli utkjempet.” «Det kristne menneskesynet» leser vi. Det menneskesynet har sin basis i 1. Mosebok kp 1-3 – der menneskets verdi ble slått fast som uendelig, Syndefallet omtales og Skaperordningen ble innsatt – begrunnet i Syndefallet. Mennesket har en uendelig og evig verdi, mann og kvinne har samme verdi – men får hver sine viktige oppgaver (tjenestedeling, der kvinner og menn utfyller hverandre med sine forskjeller) – og Frelsesplanen for menneskeheten beskrives mot slutten av kp 3.
Kan uroen i NLM, den siste tiden, og i flere tiår ha med at det er krefter i NLM som fronter andre ideologier en det kristne menneskesynet som er omtalt over? Det undertegnede selv husker er generalsekretær Granhagens innside jobb for å få kvinnelig stemmerett i generalforsamlingen, det ble sterkt frarådet av Øivind Andersen, basert på Guds Ord om Skaperordningen. Det var jo også en umulighet å flytte lærespørsmål fra det øverste organet i NLM gen.forsamlingen – det lar seg i praksis ikke gjøres når generalforsamlingen suverent velger hvem de vil til NLMs stillinger. Øivind Andersen uttalte under generalforsamlingen i Kr. Sand i 1987, etter å ha blitt støttet av 2 kvinner inn i møtesalen, at det ville bli begynnelsen på slutten for NLM om de åpnet for kvinners valgbarhet til NLM øverste organ – det er bare å bla i eldre nettsaker. Så tar vi med et par sitater fra 2010 i Utsyn.
 I Utsyns leder ”Å være kvinne i NLM” den 19.11.2010 skriver generalsekretær Øyvind Åsland: ”Men noen ting vil vi allerede nå si tydelig: Noen kvinnelige forkynnere har fått beskjed om at de ikke kan tale søndag formiddagDet er et synspunkt vi ikke kan slutte oss til. Det er også beklagelig hvis kvinner får beskjed om at de ikke kan utlegge en bibeltekst, men bare holde et vitnesbyrd.” Dette er ikke i tråd med f.eks. 1. Timoteus 2, 11-14 og begrunnelsen som der gis. Generalsekretæren skrev i samme innlegg 19.11.2010 at det er menn som skal utøve hyrde- og læreansvaret (eksempelvis i Rådsmøtet og Hovedstyret). Da hadde han presentert 2 diametralt motsatte Bibelsyn i samme tekst og forvirringen ble total. Hva gjorde Hovedstyret med dette?

Så et annet sentralt arbeid i NLM. For de som har fulgt Utsyns redaktør og informasjonsleder de siste årene undrer seg over – i beste fall – et svært uklart syn på evolusjon og Skapelse, der det åpnes for at døden kom inn FØR Syndefallet, i og med de millioner av fossiler som «de lærde» ikke daterer til effekten av Syndefloden – men millioner av år før det. Guds Ord forteller oss at døden kom inn etter Syndefallet. Om jordens grunnvoll (jordens alder) skrives det bl.a. i Lukas 11, 50-51 om jordens alder, den oppsto fra da «
alle profeters blod, som er utøst fra verdens grunnvoll ble lagt: Sitat Lukas 11, 50-51: «Derfor sa også Guds visdom: Jeg vil sende profeter og apostler til dem, og noen av dem skal de slå ihjel, og noen skal de forfølge, 50 for at alle profeters blod, som er utøst fra verdens grunnvoll ble lagt, skal bli krevd av denne slekt, 51 fra Abels blod til Sakarias' blod, han som ble drept mellom alteret og templet. Ja, sier jeg dere, det skal bli krevd av denne slekt.» Det er igjen den helt fundamentale Skaperteologien som svikter og vi kan frykte at feilene er innlært også fra NLMs skoler på ulike nivåer.

Hvordan står det egentlig til med Bibelens autoritet i deler av NLM? At avisen Dagens leder 12.05.22 skriver: «Øyvind Åsland har i hele sin generalsekretærtid blitt sett på som en garantist for at Misjonssambandet ivaretar sin identitet som misjonsorganisasjon.» - kan nok ikke tillegges nevneverdig kredibilitet. En må nå be om at NLM aktivt søker tilbake til sine Åndelige røtter, det er mye som tyder på at det går motsatt vei – men ting har snudd før og en vei og snu det på er å få på plass Skaperteologien igjen.

En etiopier, som var en frukt av NLMs arbeid i Etiopia kontaktet meg her om dagen – han så hvor NLM er på vei og var mer enn villig til å bidra mht å få Ola og Kari Nordmann tilbake til Guds Ord. Etiopieren var åpen på feminismens farer også for kristne og kjente nok marxismen fra Etiopia, der alle 3 både menneskesynet, ytringsfriheten og foreldreretten ble satt under stort press. Etiopias Gudina Tumsa fikk merke det etter den marxistiske revolusjonens start 12.09.74.
Jens Stoltenberg sa en gang at den innerste kjerne i sosialismen var feminismen. Han visste det – for feminismen har laget seg ett eget menneskesyn – basert på et knust Guds bilde og satt inn Guds ypperste i Skaperverket, Mennesket – i sitt bilde. Skaperordningen blir borte når stillinger og annet skal bekles også i deler av NLM og vi har havnet inn i kjønnskampen for å bli LIKE og ikke der vi skulle være ULIKE og dra i samlet flokk mot samme Målet.
I NLM burde nå Skaperteologien gjenreises og sammen med den faller også på plass Ordene fra Efeserbrevet kp 5, 21-33, om kvinners og menns Gudgitte ansvar og her vers 25:
”Dere menn! elsk deres hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den,”. Hvilket krav/påbud til mannen! Det går ille også med kvinnene når frafallets beger er fullt.