Mennesket spår - men Gud rår!
Politikerne vet ikke - profet-Ordet lyser


Av Jørgen Høgetveit, www.Kommentar-Avisa.no – 25.01.2022
 

Nordkalotten er ikke sikker, og USA sender opp to hangarskip pluss en atomubåt, samt en slags baseoppbygging og sikkert mer som vi ikke ser. I Østersjøen rigger svenskene seg på Gotland (geopolitisk viktig øy) for alle tilfellers skyld. Finland er godt forberedt som alltid. Baltikum vakler som alltid, og Hvite-Russland lar seg lede av Russland. Russland kjører fram stadig større velutstyrte styrker mot Ukraina som væpner 500 000 mann - mens Kina svelger Hong Kong og øker innsatsen for å sette tennene i Taiwan. I Midtøsten larmer også hedningene og "grunner på det som fåfengt er." Avtale er inngått mellom Russland, Kina og Iran. Menneskelig sett ser det ikke greit ut - men holder du øye med tiden, bør du i aller høyeste grad holde enda bedre øye med de konkrete profetier som er under oppseiling. Når allmaktens Gud reiser seg og taler, skjer det store og forferdelige ting - som er svaret på Guds barns bønner og hjelpeløshet. Salme 65, 6 "Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår frelses Gud, du som er en tilflukt for alle jordens ender og havet langt borte." 

Overskriften var en ikke uvanlig uttalelse for noen titalls år siden - da man enda lot seg orientere av Skriften og trodde at Gud var til. Om det nå er mer eller mindre borte fra vokabularet - betyr det ikke at realitetene er svekket. Den er mer aktuell enn noen gang. Det skal vi nok få se. "Menneskehjertet er så evig og uforanderlig det samme" skrev Sigrid Undset - og den sannheten står fast uansett alle moderniteter. Gud er uforanderlig og trofast. Og disse hjertene skaper og styrer mot oppløsning og konflikter i nær sagt alle relasjoner: til Gud og menneskets identitet, til natur og ting, medmennesket i familien, menighet og samfunn - men Gud er den samme. Man undres på om det ikke er det som apostelen Peter skriver om i 2. Pet. 3, 11 "Da nu alt dette oppløses, hvor må I da strebe efter hellig ferd og gudsfrykt, - -". Men Gud den "tidløse" - som skriver historien på forhånd - "Jeg er" fra Mose tid - er det ytterst få som lytter til i dag. Men det gjorde både den "Vestlige sivilisasjons redningsmann", sir W. Churchill, og USAs første president (kom i hu fedrene) Georg Washington - de tok Moses på dypeste alvor. Mange vestlige nasjoner fikk lange åpenbarings- og gjestingstider med vekkelser og misjon og Bibelspredning - men nå synes vi å gå inn i en ny krisetid og så en stor misjonstid med Israel som presteskap i spissen. (Ap.gj. 15. "for at".) Øivind Andersen er inne på det i boken "Israel hva nå"? For som han sier, så gjelder Jesu løfte "til verdens ende" og den er ikke ennå.

Verdens herskere i dag har - ikke minst ved hjelp av ideologien til Frankfurterne med rot i Den franske revolusjon, Karl Marx, Sigmund Freud (begge satanister) og C. Darwin, gitt grobunn for den kulturrevolusjonære, den giftkilde de suger tanker fra til det politisk korrekte, kulturterror på alle områder. Dette med den klare hensikt å rive fundamentene under den jødisk-kristne kulturen - sivilisasjonen - som de og en rekke andre totalitære stormakter hater. I den Franske revolusjon i 1789 og Den russiske rev. 1917 kom de som "brølende løver" - men de skjønte at de måtte komme som "lysets engel" inn i den kristne livets basis og akademia og institusjonene for familiene og statens ødeleggelse. Det ble gjort med "godt resultat" som vi ser det over hele Vesten i dag og kulturen oppløses. (Dette har vi god dokumentasjon på) De og paven og flere med dem - sikter mot den globale verden: én verden, én regjering og paven med én gud. Breitbart og Rahen - sistnevnte bygde jeg kronikken "Politisk korrekthet og totalitær kulturmarxisme" på i 2012. Forstår man ikke fiendens våpen og strategi - blir kampen vanskelig. Begge de nevnte har dokumentert mye av dette godt. Jeg kommer tilbake til sitater av dem i eget notat.

Men Gud rår og tenker helt annerledes og holder nøye øye med ledere i kristenliv og de politiske aktører, kjemper på Sin måte som vi bl.a. kan lese om i Ordet helt konkret. Skovgaard Petersen skriver i "Bibelens krone" en kommentar til Johannes Åpenbaring at "Når mennesket reiser seg mot Gud, reiser Han skaperverket mot mennesket". Dernest bemerker jeg at når man skal se på dagens situasjon og profetiene - prøver jeg å se på konkrete ting som tydelig er under oppseiling og unngå spekulasjoner og om rekkefølger. At det er farlig å reise seg mot Guds folk og jødene sier Skriften i mange sammenhenger. Og la oss merke oss bl.a. at Luther ba så fint om å bli holdt unna drømmer, spekulasjoner o.a. og kun få sine tanker fra Ordet alene.

Dessuten har altså Herren Sine egne planer som dreier seg om å verne og bygge opp "Davids falne hytte", gjenreise Riket for Israel, med naturen - livs grunnlaget - og samle Sitt folk tilbake for det kommende Fredsriket og misjonsrike for verden. Dette er SIONISTER. I Ap. gj. står det er klart "for at" årsaken til at Gud gjennomfører dette. Han angrer ikke på nådegaver og kallet til Abraham og Sitt folk. Mange vil jo tenke og tro hva en vil om det - men da er mitt råd at man bør holde seg langt unna spekulasjoner - og holde seg til Skriften og ikke minst hva den sier om de som har plaget jødene grovt gjennom tidene og samler seg til angrep i dag. Advarselen står bl.a. hos profeten Sakarias 1,14: "Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg er såre nidkjær for Jerusalem og Sion, 15 og såre vred er jeg på de trygge hedningefolk; for jeg var bare litt vred, men de hjalp med til ulykken".

Vi skal se litt på hva som kan skje med disse aktørene i tur og orden - folk som har plaget og fortsetter å plage jødene og Israel - og vil av all makt hindre gjenreisningen av Sion, Davids falne hytte, Fredsriket og Riket for Israel. Gud stopper dem på Sin måte.

1. Iran stoppes

Khomeini satt i Paris og talte inn kassetter som ble matet inn i moskeene i Iran - og så kom revolusjonen og presteskapet - og et grusomt Israel hat. Atommakt ble utviklet med sikte på å utslette Israel - og de har kommet langt. Det skrives og oppheves avtaler - men anrikningen av uran fortsetter, og de er kommet farlig nær å kunne realisere sine onde planer. Israel sier at uansett internasjonal støtte så kommer de til å handle selv for å stoppe realiseringen av å utslette jødestaten og jødene slik muslimene har prøvd seg på før - da i samarbeid med Hitler. En tror absolutt at jødene kan stoppe galskapen - men like interessant er det å holde øye med Iran som den store tektoniske platen landet er, hvor det ofte kommer store overfladiske jordskjelv som gjør enorm skade. Skriften taler om økende jordskjelvaktivitet. Og i Jeremias 49, 35 f.f." Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, jeg knekker Elams bue, deres beste våben" – som kan synes å ha noen sterke domsord mot Persia/Iran.? Både Persia/Iran og Egypt mister sin makt! Se pkt. 3 nedenfor.


2. Gog-hæren knuses

GOG-krigen som Esekiel 37-39 taler om,  har mange ventet på lenge. Styrkene består av Russerne (Ros, Mesek og Tubal) , persere (Iran), Libya (putere), Gomer (Tyskland), Togarma (sønn av Gomer) i det ytterste Norden og Etiopia. Styrkene skal gå mot Nord, men bli "vendt om" og drevet ned i de Veifarendes dal hvor de skal møte sin undergang (Esek. 38) - og gi jødene mange år med opprydningsarbeid. I noen kommentarer skriver en om to Gog-kriger - en nå og en på slutten av tusenårsriket. En i Esek. og en i Joh.Åp. Det kan jo godt tenkes at det er slik - at de onde kreftene som blir knust, men har bygd seg opp igjen, men da er det slutt for godt. Det er verdens ende, og det skapes en ny himmel og en ny jord. Vi må få med oss at enda bor ikke jødene i trygghet og fred slik det beskrives i Esekiel kp 38.


3. Egypt blir ødelagt og blir en liten nasjon etter 40 år

Muslimene og deres hovedsenter Egypt går en grusom fremtid i møte.

Interessant var det da jeg las gjennom storverket om "Nilen» av prof. Terje Tvedt på side 37 og fant et langt avsnitt fra Esek. 29 og dommen over Egypt. Men lenge før det hadde jeg vært opptatt av profetiene og enda mer da jeg landet på Bole flyplass i Etiopia den 12. sep. 1974 på revolusjonsdagen da de tok keiseren og et eldgammelt keiserdømme gikk under. Jeg ble sittende ved en jødisk pult ved Synodesenteret. Den hadde man kjøpt i Addis etter at den jødiske ambassade ble hevet ut i ca1971 pga arabernes oljeboikott. Jeg tenkte mitt - og ble rystet av Esaias kp. 43 en kveld ved de sterke domsord mot Egypt og Etiopia. Konflikten imot Eritrea gjorde at jødene (falashaene) ble godkjent som Dan-stamme, og er reddet til Israel med mange store fly operasjoner. Noe lignende skjer der nord nå og de siste berges ut.
Nå skal 160 000 jøder, være hjemme - og Etiopia har i nærheten av Tanasjøen som mater Blå-Nilen med ca 85 % av vannet og der jødene bodde, bygget Afrikas høyeste dam på 170 m og et basseng på 25 mil. Egypt er livredde for sin vannforsyning til folk og produksjon.

Det brygger opp til storkonflikt og at Egypt får sanne Esek. 29 og Esaias 19. - en voldsom dom mot hovedmakten til muslimene. De har vært en farlig upålitelig "rørstav" for Israel. Keiser H. Selassie hadde holdt på jødene for han regnet dem som en velsignelse for landet, men etter revolusjonen 12. sep. 1974 ble de godkjent og fikk reise. Nå er snart alle i Israel. Man minnes ordene om de som velsigner jødene vil Gud velsigne - osv. - -" (1. Mosebok 12) og Goghæren hvor Etiopia er med.


4. Vatikanet svis av med ild

Pavedømmet har allerede vært ute med sine globale tanker om én regjering, én verden og én gud basert på hans Klimaencyklika. Jesuitter paven prøvde å skape fred mellom Cuba og Obama - og fikk adgang til FN og Kongressen i USA til å tale om - ja, nettopp én verden prosjektet sitt - den store klimasaken. Time Magazine laget en forside hvor de ved siden av bildet av paven skrev: "New Roman empire"" m.m. Arven er en ond arv fra Babel og verdensrikene til Rom.

For tiden driver de i flg. internasjonal presse og bygger tre flotte avgudshus for én gud og én verden. Ikke tror jeg at flere av de andre stormaktene vil finne seg i pavedømmet som verdenshersker - selv om de kan få makt en stund - så går det som Joh. Åp. sier i kp. 17,16 "Og de ti horn som du så, og dyret, disse skal hate skjøgen og gjøre henne øde og naken, og hennes kjøtt skal de ete, og henne selv skal de brenne op med ild." Vatikanet har som kp.18 taler om, mange martyrer på samvittigheten - ikke minst hugenottene og 30 års krigen mot protestantene hvor den tyske befolking skal ha blitt desimerte fra ca18 millioner til ca 6 millioner mennesker.


5.  F.N. mot oppgjør i Josafats dal

F.N. eller U.N. (jødene kaller dem united nothing) har sitt hovedkvarter for Midtøsten på Forargelsens berg hvor Salomo hadde sitt harem - i Jerusalem. Nedenfor fjellet ligger en kilometer lang slette: Josafats dal hvor profeten Joel sier at verdens nasjoner skal få et oppgjør med Gud. Selvsagt en livsfjern tanke - ikke minst for de mer enn 60 % muslimske nasjoner som nå dominerer FN og spyr ut falske resolusjoner mot Israel. Men det kommer til å ta slutt når de ifølge profeten Joel kp. 3 vil få oppleve: "17 Hedningefolkene skal våkne op og dra til Josafats dal; for der vil jeg sitte og dømme alle hedninge-folk fra alle kanter." Det ligger greit til rette for at det kan gå konkret som det står skrevet.

Etter dette er en betydelig del av Sions - Israels fiender knust ved Guds inngripen - og burde få hedningenasjonene til å begripe at Gud er til, at jødene er Guds folk og at det går mot Fredsriket - Riket for Israel. Det er omtalt en rekke steder: Ap.gj. 15, Joh. Åp. 20, Esaias 65, og 2 og Mika 4 m.fl. Det må du slå opp og studere selv. Men i stedet samles de globalt og ruster seg mot Guds plan - noe som vil koste dem dyrt. Så har jeg ikke nevnt noe om Kina, Silkeveiene og Østens konge som jeg vil prøve å komme tilbake til. Det minner om Japans herjinger i Østen og angrep på USA 7. des. 1941. Det endte jo med to atombomber.

Ellers har Bibelen - Skaperen av himmel og jord - en rekke andre midler til styring av verden om man liker det eller ikke. Det skrives en rekke steder om dyrtid, sult, pest, jordskjelv, tørke, rovdyr og kriger m.m. Før ba vi i kirken "om godt og tjenlig vær og kristelig råd til all vår gjerning". Det var klokt og rett.

Stormaktene ruster nå opp på mange måter og med mange midler og truer med allslags makt - men de holder ikke øye med ALLMAKTEN og allvitenheten som har fortalt dem i Sitt Ord - på en så grundig konkret måte at de burde forstå at uansett sine planer vil de bli overkjørt igjen som bl.a. makta i Jødeland ble, da de korsfestet sin Messias, Jesus seiret stort, som uendelig mange ganger før og etter.

Hva som kommer først og sist, er det ikke rett å spekulere i - men her ligger det konkret til rette for oppfyllelse av profetordet. Profet Ordet er gitt som lys på et mørkt sted som vi skal skjønne når det skjer til styrking av troen og trøst - og vi skal som NT minner oss om - granske Skriftene om profet-Ordet som lyser opp i tidens mørke.