Kvelertak på foreldrerett, frihet og friskoler


Av Jørgen Høgetveit, www.Kommentar-Avisa.no – 08.01.2022
 

På tross av at sosialister er og blir marxister - riktignok med varierende rødfarge - er de totalitære i sitt vesen og praktiske politikk. Menneskesynet avslører dem.
Toleransen deres er at alle skal være som sitt syn på mennesket. De hevder at solidaritet betyr at vi står sammen - enda de burde vite at solidaritet betyr
samhold mellom likestilte, mens kristen nestekjærlighet elsker også fienden. Og så synger de selvsagt "Internasjonalen" - globalisme mon tro?

Det som likevel forundrer er at de i det Herrens år 2021 og ved 250 års minnet etter Hans Nielsen Hauges fødsel - og all den ugjerning som ble gjort mot denne norske forkynner - Norges Luther, frigjører og velgjører - så fortsetter de kampen mot foreldrerett, frihet og friskoler. Er de totalt historieløse?

Man reduserer det statlige bidraget pr. elev med kr 5 000,-, som om de kristne ikke er skattebetalere. Samme holdninger synes også å finnes på blanke Jæren i kommunen Klepp i kultursektoren. Rent hedenskap spør du meg. Og som ikke det er nok - så kommer det i ytringer nå: "Vi ønsker å stoppe privatiseringen av skolen, - " så nå kommer det snart: kommunene ved de folkevalgte får VETO-rett om opprettelse av nye friskoler - men aller nådigst skal de ikke STRYKE allerede godkjenning av eksisterende skoler. Da er det bare å sette i gang og ta vare på barna våre: "Foreldreretten først og størst". (Lokalt uttalt fra et foreldrerådsmøte i ca 1984 i Evje og Hornnes kommune.)

Men nå drar man i gang "slagsmålet" i bygd og by - og Dep. sitter på sin "høye hest" og avgjør ankene til videre undergraving av frihet og foreldrerett - slik at flest mulig av det synkende barnetall kan bli dradd inn i deres nye identitetspolitikk av Skaperfornektelse. Og som ikke dette heller er nok, har de - og også Høyre skapte en strømkrise som tapper både friskoler og bedehus for sårt tiltrengte midler. Dette på tross av at undertegnede og flere med meg advarte mot dette med en rekke intervjuer og artikler fra ca 2006 - kanskje før, for jeg oppdaget opplegget deres allerede i 1996 med internasjonaliseringen av nasjonale vannbaserte strømressurser. Og vedrørende angrepene på foreldreretten så står rettssakene i kø for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg - med endog to tap i Great Chamber som avgjør retten for over 700 millioner mennesker.

Man hadde kanskje et lite håp om at disse kreftene hadde fått seg en tankestiller i det voldsomme grunn-skoleoppgjøret i Sternstriden om foreldreretten på åttitallet, hvor Lærerlaget og daværende Lektorlag (Undervisningsforbundet) omtalte bruk av Europas største ukeblad, Stern (1,7 mill.) som et utmerket blad til bruk i norsk grunnskole - endog voktere av folkestyret - ytret de. På lederplass skrev STERN følgende:" Hekseprosessen" i Norge: Det er ikke uvanlig at det er ulike meninger (ånder) om Stern. Men det faktum at Stern lyktes med å dele en nasjon i to leirer og slippe løs en slags troskrig, forekommer ikke hver dag." Fra det høye talte de og mange flere inntil Stern offentliggjorde "Hitler falske dagbøker" og begikk verdens største medieskandale - og ble solid fordømt for å fremme nasjonal-sosialisme. Så viste det seg at sjefsred. Henri Nannen var gammel SS offiser fra Balkan - og kollega av Sassen som visste hvor jødemorderen Eichmann bodde i Argentina og laget store intervjuer med han - de såkalte Sassen papirene - i håp om å gjenreise "Det tredje riket" i Tyskland, kanskje ved hjelp av Stern. Det gikk i vasken, for jødene snappet Eichmann foran nesen på dem, brakte han til Israel, dømte han og hengte han under div. protester fra Tyskland. "Jakten på Eichmann" m.fl. 
Etter det har det vært merkverdig stille - men tydeligvis har det foregått en viss tenkning og planlegging - som nå etter min mening synes å slå ut i "full kaktus". Man synes tydelig å huske at en i politiske kretser har snakket høyt om intoleranse og krenkelser - og så krenker man de største bærere av frihet og foreldrerett som FRISKOLENE utgjør - de som bærer arven fra Norges første gr.skole: Kristi Krybbe i Bergen, opprettet av pontoppidanianere ca 1730. Det var dette med kunnskaper i historie og om farlige ideologier. (Ønsker noen litteratur om temaet - godt anbefalt av Kåre Kristiansen, rektor Ole Øystese NLA, Odd Sv. Hove, Finn Jarle Sæle m.m. fl. - er det bare å ta kontakt.)

Ønsker du fortsatt å hevde Din Foreldrerett for hva dine barn skal lære i norsk grunnskole er tiden inne for å våkne og offentlig stå frem for Dine barn! Du blir nok ikke stående alene – men noen må gå foran! I USA har titalls tusen foreldre nå organisert seg og tar verv inn i skolestyrer o.l.!