Klokskap eller etterpå-klokskap? Strøm til nordmenn eller Europa?


Av sivil agronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.08.22

Etter et av mine mange innlegg siden før 2006 mot markedsutviklingens inntreden på realverdien (ikke pengeverdien) strøm - sluttet jeg slik: "Nå har sentralmaktene en opprydding å gjøre snarest - før folkets raseri koker over i ellers sindige folk." Så leser vi Aftenposten 12.08.22 s. 3: "Raseriet gnistrer som om folk sto med fingrene i stikkontakten." Hva gjør dere da - hører på folket eller bruke makta en omgang til?

En vet ikke hvor mange ganger en har repetert at Norge er et mørkt og kaldt land og har naturgitte fordeler - som er klokt og godt utnyttet til å gi oss lys og varme og områdefordeler til arbeidsplassene våre. Kablene utenlands for strøm kommenterte jeg allerede på et møte på Furuly i Evje i 1996 da NVE m.fl. ville ha grunn for å bygge ny 40 mil kraftlinje fra Holen til byene på Sørlandet. Da dukket karter opp med streker til England og Tyskland, og på direktespørsmål om de skulle til med krafteksport, så strømmen ble dyrere og dårligere til Ola og Kari - kom noe bla bla to ganger - for jeg måtte repetere spørsmålet. Det "luktet" og "under radaren" så jeg konkluderte: dyrere og dårligere.

Når man koblet seg til store markeder i Europa som allerede da lå langt over norske priser - måtte dette gå galt. Det skulle ikke all verdens klokskap til å forstå det - og så vidt jeg husker, hadde seriøse toppfolk advart mot Reitens "Nye-energilov" i 1991. Kanskje Merkels "Energiwende" og "det grønne skifte" også var kjent og norsk rene vannkraft lot seg lokke av, til salg av våre realverdier og masse penger. De hadde visst helt glemt Arne Garborgs ord om at en kunne ha lommene fulle av penger, men tørste, fryse og sulte i hjel om det ikke var drikke, klær og mat å få.
Selv om "blåruss" lite forstår av naturressurser, fotosyntese og realverdier - må de styres av folk som kan det - men de er det få av i dagens politiske rekker. Derfor får økonomer og teknokrater herje videre med folket og dets realverdier. Bygge kabler, tømme magasinene og tvinge inn AMS målere så de kan styre strømmen fra stueveggene til England og Tyskland, antagelig slå av og på etter hvor mye vann det er igjen i magasinene som før skulle ha nok til 1 1/2 års hard tørke evt. sprengkulde. Ikke er det orden på forsvar og landbruk heller.

De "lysere" hoder i kraftbransjen synes ikke å ha forstått mye av dette, og "Raseriet gnistrer -" fra folket som er ranet og mister arbeidsplasser og må gå vinteren i møte i et kaldt og mørkt land - hvor det ikke hjelper med mer penger om en fryser og sulter med bl.a. utkobling både sentralt og i egen stue, kanskje redusert mat p.g.a. krise på krise som nærmer seg krise-maksimering. Og etter dette kan ethvert litt opplyst hode skjønne om det dreier seg om klokskap eller etterpåklokskap. Plusser en på med FV`s flotte dronebilder av nedtappede magasiner, kan reaksjonen bli kraftig til vinteren.

______________________

Tillegg
Les om vår norske historie om vannkraftens start, utvikling og betydning – Historien begynner slik:
«Vannkrafteventyrets pionertid på slutten av 1800-tallet var preget av kapital og spekulasjon, djerv ingeniørkunst og viktige politiske beslutninger. Fossefall ble kjøpt, utbyggingen av kraftverk skjøt fart og lover ble vedtatt for å sikre mest mulig nasjonal råderett over de nye rikdommene.» Les mer
her hos Statkraft.


Se også historien om Ulla-Førre – Norges Kraftstabbur

Rjukan vokser frem basert på vannkraft og kunstgjødsel er en annen viktig historie.

Husk også Norges nei til Tysklands ønske om norsk strøm eksport rundt 1930. Norge skulle bruke sin nasjonale kraft til å bygge ut landet, Nasjonalstaten.