Hva er ditt fokus i tiden?


Av sivil agronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.10.22

Det er farlige og meget urolige tider.

Man drukner i verdens fokus og i den ene krisen etter den andre og hvordan myndighetene takler dem - uten at det nevnes et ord om Skaperen av himmel og jord og Han som styrer alt i verden om man vil vite det eller ikke.

Og hvor må du da feste blikket? Jo, lese Bibelen igjen og igjen slik at Den Hellige Ånd har stoff fra Den Hellige Skrift å minne deg om - slik at du fester blikket på de sentrale lokale- og verdens begivenheter og forstår dem i bibelsk lys og i sammenheng. Selvsagt blir du da satt på sidelinjen - kanskje latterliggjort og det som verre er osv. Paulus fikk jo oppleve det meste og Jesus sa - har de forfulgt meg vil, de forfølge dere. Men bare tal sannheten og bi på Herren så vil virkeligheten vokse fram, og folk kan ikke nekte lenger. De blir redde og søker innsikt og redning. Da er tiden inn igjen til å tale og vise vei.

Jeg skriver dette også til hjelp for meg selv - for tiden er truende og slitsom, men jeg har repetert litt av heftet til Øivind Andersen igjen: "Hva med Israel?" Men først noen Ord fra Amos 3, 7: "For Herren, Israels Gud gjør ikke noget uten at Han ha åpenbaret sitt lønnige råd for sine tjenere profetene." Og de har skrevet det ned slik at vi kan "skjønne det når det skjer" til formaning, oppbyggelse og trøst.

Og videre er Israel det største tegn i tiden. Det er vanskelig å forstå noe annet enn det er det Amos taler om kp. 9, 11f.f.: 11 På den dag vil jeg reise op igjen Davids falne hytte, og jeg vil mure igjen dens revner og reise op det som er nedbrutt av den, og jeg vil bygge den op igjen som i fordums dager, 12 så at de får ta i eie det som er igjen av Edom, og alle de hedningefolk som kalles med mitt navn, sier Herren, han som gjør dette. 13 Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløier, skal nå den som høster, og den som trår vindruer, skal nå den som kaster ut sæden, og fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over. (så frodig, avling på avling) 14 Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap, og de skal bygge op igjen de ødelagte byer og bo der og plante vingårder og drikke deres vin og dyrke op haver og ete deres frukt. 15 Og jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mere rykkes op av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud."

Etter at jødene hadde forkastet Jesus og hedningemisjonen startet, var det kirkemøte i Jerusalem, og samme sak var oppe. Slik står det i Ap.gj. kp.15, 13 Og da de hadde holdt op å tale, tok Jakob til orde og sa: Brødre! Hør på mig: 14 Simeon har fortalt hvorledes Gud fra først av drog omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. 15 Og dermed stemmer profetenes ord overens, således som det er skrevet: 16 Derefter vil jeg vende tilbake og igjen opbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter opbygge, og jeg vil igjen opreise den, 17 forat alle andre mennesker skal søke Herren, ja alle hedningefolkene, som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren, som gjør dette 18 som er kjent av ham fra evighet av." Forat er et sentralt Ord som peker på en stor verdens misjon med de omvendte jøder i spissen som et presteskap.

Men jødene er jo ikke frelst, sies det og da kan de ikke reddes hjem ei heller være et redskap i verdensmisjonen, mener mange. Reddes hjem taler Esaias 43 om og om et blindt og døvt folk som med Guds suverene oversikt og makt reddet hjem fra Etiopia! Frelse - kan Gud ordne det med et slikt stort folk som er og blir samlet? Det må da ta lang tid? Mon det. Vi leser i Sakarias 3,9: "Se, jeg skjærer ut på den de tegn den skal ha, sier Herren, hærskarenes Gud, og jeg tar dette lands misgjerning bort på én dag. 10 På den dag, sier Herren, hærskarenes Gud, skal I innby hverandre til gjestebud under vintreet og fikentreet."

Så går vi videre til Rom. 11 - et mektig kp. som Ø. Andersen skriver om og taler om på en kassett. På s. 34 siterer han fra v. 25: "25 For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet - forat I ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn, 26 og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, 27 og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem." Her har vi det. Ø. Andersen våger ikke å si hvordan Jesus åpenbarer seg, for det står ikke hvordan - men jødene skal oppleve det. Pakten blir opprettet: "han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, 27 og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem." Synes som Israel blir renset som land og folk. Da er det nok at de skuer opptil Ham som de har gjennomstunget - og bekjenner Esaias 53. Da blir det også "liv av døde."

Og hør nå videre (mine parenteser): "28 Efter evangeliet er de fiender for eders skyld, (Erkjente ikke Messias) men efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld; (er likevel elsket)  29 for sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. (de er Guds folk med Hans utrustning) 30 For likesom I før var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn ved disses ulydighet, (merkelig, vi fikk frelsen)  31 så har også disse nu vært ulydige, forat de (jødene) også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt eder til del; 32 for Gud har overgitt dem alle til ulydighet forat han kunde miskunne sig over dem alle. 33 O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier! 34 For hvem kjente Herrens sinn? eller hvem var hans rådgiver? 35 Eller hvem gav ham noget først, så han skulde få vederlag igjen? 36 For av ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være æren i evighet! Amen."

Vi har noe ufattelig stort å se fram til "et tusenårig Fredsrike" som jeg har skrevet om før - og du kan lese der.

Men på veien dit - hva med den. Veien synes kort dit nå med de voldsomme verdens-begivenheter som skyter kraftig fart. Jeg og mange med meg stopper ved Esekiel 38 og Gogkrigen. Denne mektige stormakt - som mange mener er Russland (Ros, Mesek og Tubal m.fl.) med et stort følge av nasjoner. De skal tydeligvis være på vei nord-vest over - men av store hendelser i Midtøsten blir "krokene" lagt i kjeven på dem, og de vendes om klart mot Israel, men de blir stoppet og ødelagt i De veifarendes dal. Hvis vi nå nærmer oss denne tiden - er det ingen makt som igjen makter å tilføre Israel store og ødeleggende skader som nå skal bli en velsignelse for hele verden: Liv av døde. Sakarias 8, 23 Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk manns kappefald og si: Vi vil gå med eder; for vi har hørt at Gud er med eder." 
De, jødene, er godt i gang med gjenreising av ødelagt natur i verden. Jeg vil anta at de andre profetiene skjer på slutten av Israels mektige verdensmisjon. Det blir et forferdelig oppgjør før den nye himmel og den nye jord. Dette bør du holde øye med. Vi skal skjønne det når det skjer.

Er dette en riktig forståelse - er det ikke merkelig at verden nå koker og samler seg til et stort oppgjør som Gud overstyrer suverent.