Guds navn - er "JEG ER"


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.07.22

GUDS navn trekkes inn i kjønnsdebatten bl.a. i Aftenposten 14.07.22 og det er Rossavik som ofrer en helside (s. 44) på en kvinnelig teolog med dr. grad og som er helt på viddene når hun utlegger "Jeg er". Biskopen i Bergen er åpen for å snakke om det synes han å mene i en annen avis, og siden Språkrådet har godkjent "hen" skal man tydeligvis omdefinere Guds navn.
Rot med Guds navn er farlig for vi advares i de første 3 budene og mangt annet i Den Hellige Skrift.

I koblingen under finner du en fin firebrettet brosjyre gratis til utdeling. Du betaler kun frakt og den kan bestilles hos akf-evje@online.no eller mobil 90 83 43 79.

Guds navn – er «JEG ER»