Gud viskes ut og "fornuftens gudinne" overtar sinnene


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.08.22

I Document.no 01.08.2022 innleder Kjell Tveter en lengre artikkel om "For meg er det fornuftig å tro" med følgende riktige observasjon: "Opplysningstiden førte til at Gud ble redusert. Den menneskelige fornuft satt i høysete. Vi skulle bare mene og tro det som fornuften aksepterte" - - noe som "førte til framveksten av naturalismen." Med den blir alt meningsløst, hensiktsløst og tilfeldig - det er vel de fleste enige om, at man vil tenke gjennom saken.

Dette er forsåvidt riktig - men det er enda nyttigere å gå helt til røttene om når og hvordan denne utskiftingen av Gud til fordel for fornuften skjedde. Det kommer jeg tilbake til, men først påpeker jeg den innlysende konsekvens naturalismens virkelighets-oppfatning. Når alt blir selvutviklet, tilfeldig og meningsløst - må det være like innlysende at de som tror og holder seg til utviklingslæra, dermed selv vil være tilfeldige og meningsløse - samt alt det som de skriver og taler den stund de befinner seg på jordens overflate.

Og la meg tilføye at dette - som også påvises flere steder i nevnte artikkel - er umulige slutninger ut fra det en kan registrere både på mikro og makronivå om naturen. Det er riktig som Bibelen sier i Romerbrevet 1:de er uten unnskyldning.

Men så tilbake til "fornuftens overtagelse." Etterat de revolusjonære hadde stormet Bastillen i Paris, utviklet de revolusjonære Gudsopprørende tanker om mennesket og naturen (Skaperverket) - deretter rensket de den monumentale katedral Notre Dame. Tyve tusen katolske prester mistet hodet. Så satte de en kvinne på et esel - eller var det en hest - og lot henne ri inn i katedralen og begynte å tilbe henne som "fornuftens gudinne". Da var nedrivingen av Far i himmelen og patriarkatet og Hans Gudshus på vei ut - og matriarkatet og likhets-tenkingen på vei inn med menneskets fornuft alene som rådende. (Det blir det mye merkelig av i dag) De revolusjonæres slagord var "Frihet, likhet og brorskap", som de revolusjonære rappet fra kirkene hvor det hete: "Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom menneskene." Deretter fulgte sammenbruddene m.m.m. bl.a. Napoleons kupp og angrep på Russland. Dit han drog med 600 000 mann og returnerte med 16 000.

Marxs kompis, Fr. Engels, skrev i sin bok "Familien" at matriarkatet er urformen i menneskelivet - mens 1. Mosebok og bl.a.  Esaias kp.2-4. sier noe helt annet.  I de revolusjonære krefter trakk Marx også inn Darwin, som med sin evolusjonslære var viktig i kampen mot troen på den vestlige sivilisasjons skaper. Men hjertene var verre å erobre - men der fikk man Sigmund Freud med på laget og hans seksuallære. Dette ble det ideologiske grunnlag for videre ødeleggelse av den judeo-kristne basis for hjem og samfunn - på deres nye fremstøt i Russland 1917 som også endte i blodbad. Da satset en på KULTURREVOLUSJON og bygde seg opp i Frankfurt am Main i 1923 og utviklet dette i akademiske miljøer i USA fra 1933. De var også i Oslomiljøet i mellomkrigstiden og utviklet seg videre da 68-erne fikk makt etter krigen, og den Gudløse fornuften "seiret" i alle relasjoner - men med klare paralleller til Paris, Moskva osv., og hjernevasken fortsetter inn i vår samtid hvor alt skal være LIKT og fritt, men etter deres Gudløse fornuft - og med USA`s ledende opprører Marcuses sentraltese: "Toleranse for oss, men ikke for dem" - andre man var uenige med,­ særlig de kristne, skulle latterliggjøres og "avvæpnes."  Og prøver man seg med noen sannheter på de forskjellige livsområder - så stilte og stiller de selvoppnevnte konspirasjons- og faktasjekkere opp i den allerede erobrede medieverden for å latterliggjøre og umuliggjøre andres tanker. At det finnes lover om habilitet, tror jeg knapt de vet - langt mindre tar hensyn til. At noe er objektivt sant eller galt - synes de å ha full og hel fullmakt til å avgjøre selv etter sin fornuft og målsetning. De vet jo alltid hva som er "best for alle." Så da synes løsningen å starte opp igjen der Hans Nielsen Hauge begynte, og gjennom mye lidelse, til slutt seiret.