Fra sosialismens feminisme - tilpasning og likestilling i menighetene - til verdens oppvåkning?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.04.22

Forfatteren Ronald Fangen skrev foran 2.v.k. følgende, gjengitt i "Nazistenes fengsel" s. 137: "Og aller minst var folk lystne på å se sammenhengen mellom storpolitikken og vår tids livsanskuelseskamp, hele vår åndelige situasjon. Selv mangfoldige kristne var blinde her, hvor våkne, ivrige og skarpsindige de ellers kunne være, -". Kaj Munk var inne på det samme i Danmark. De forstod og fienden forstod, - men lite kristenfolket - endog deres høvdinger.

Så heiser Trettebergstuen homoflagget foran Eidsvollsbygningen hvor fedrene i 1814 ga Norge Europas beste og frieste forfatning basert på "den judeo-kristne" arven fra Israel. Et klart signal om hvor langt tilpasningen er kommet og utav kurs Norge er, i forhold til den gamle rett og ånd som gjenreiste vår nasjon med alle folkefriheter som fulgte.

For mange år siden hørte jeg en historie om to karer som satt og gottet seg over noen frafalne prester. De ytret seg omtrent slik at nå var det nok på tide å skifte moter, for nå hadde prestene begynt å ta etter og kle seg lik verdens moter. Det var vel dette med å være kul - bli sosialt godtatt i verden. Da måtte det ytre tilpasses, som egentlig vitnet om en indre glideflukt - i stedet for å kle seg stilig og sømmelig.

Noe av dette har vært på gang lenge i kirke og lekmannsorganisasjoner. For noen år siden hørte jeg Jens Stoltenberg uttale at feminismen var det innerste i sosialismen. Vi har sett det på en rekke livsområder, og en av de mest bibeltro teologer NLM har hatt: Øivind Andersen, uttalte under G.F. i Kristiansand 1997 at vedtok NLM kvinnelig stemmerett, var det slutten på NLM. Men de fortsetter på samme vei - nå i nylig avholdt Rådsmøte med strukturendringer for å gi plass for kvinner i ledelsen. Kvinnelig forkynnelse har man drevet på med lenge i kirke og organisasjoner - stikk i strid med Ordet. Og DNK er fylt opp av kvinnelige "prester og biskoper" - og kirkene tømmes. Samfunnet forøvrig bekles stort sett i toppen av kvinner på vei mot full LIKESTILLING - og liten eller ingen forståelse av Skaperen som skapte til mann og kvinne - like verdifulle - men forskjellige og til forskjellige funksjoner. Egentlig grov forakt for det kvinnelige. Selv omtalte jeg, i 1978, Likestillingsloven som krumtappen for alle de andre ødeleggelende lover nasjonen ødelegges med. Se foredraget på YouTube "Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover". Det var kommunisttenkeren Gramscis "legalitetsprinsipp" i funksjon.

Men nå skjer det noe merkelig ute i verden - blant toppfolk innen medieverden. De har fått øynene opp for at denne utviklingen ikke er bærekraftig - fra hjem til nasjonene - mens menighetene rusler videre mot sin egen utslettelse. Det er ekstra underlig da de jo har Bibelen og kan lese seg til Skaperens vilje og ordningen for skaperverket fra Bibelens første blad til Esaias kp. 2-4, til oppgjøret mellom profeten Elias og den veike feige kong Akab og den forføreriske og onde dronning Jesabel. Og lærer man ikke av dette - kan man bare fortsette ut i NT 1. Tim. 2,12 og Åp. 2, 20,  jeg har imot deg at du lar kvinnen Jesabel råde.

Hva skjer - jo svenskene - som har kommet litt nærmere nasjonens oppløsning, har skapt en lang film som heter: SWEDEN "När kvinnorna avvecklade Sverige - DEL 2 AV TRILOGIN OM SVERIGES UPPLÖSNING". Sweden Dying to Be Multicultural"

 

Og de undres på følgende, hentet fra Document.no, om de svenske kvinner: "När kvinnorna avecklade Sverige, hur snälla flickor & falska feminister saboterade världens mest jämlika land", är en road-movie i en tid av bisarr och våghalsig social experimentation -"multikulturalism"- som trolig kommer att omvandla Sverige till något nytt: ett mer könsegregerat samhälle med mer social kontroll och mindre frihet för kvinnor. Kvinnor stöder denna utveckling genom sitt politiska inflytande, framförallt unga kvinnor och så kallade feminister. Kvinnors rättigheter och liberala värderingar står inför en existentiellt hot som kommer att växa om inte kvinnor vaknar upp." Filmskaperen er ingen hvem som helst i flg. oppslaget:

"Pelle Taylor forlot Sverige i 1985. Da han kom tilbake mange år senere, var landet blitt ugjenkjennelig for ham.
Pelle Taylor er oppvokst i Malmö, men fortsatte sin utdannelse i Storbritannia, hvor han hadde en lang karriere innen journalistikken, blant annet som redaktør i The Guardian, The Independent on Sunday og The Times.
Han er tidligere publisert i Financial Times, the European, Africa Today, the Sunday Times, New Scientist, the Lancet og the Economist."

Ja, man undres hvorfor man bygger ned patriarkatet, kvinner og barns forsvar og importerer et SYSTEM som er totalt kvinneundertrykkende - noe det ikke er det minste problem å slå fast i dagens digitale verden. Ja, man undres hva som foregår i den følelseskulturen som forlater de klare tanker, argumenter og prinsipper og havner i makten på kvinneunder-trykkende avguderi.

Jeg sente ut en liten SMS med spørsmål om saken. En svarte slik: "Har man mistet det åndelige gangsynet og søker en forloren maskulinitet?" Uansett har man forlatt Bibelens klare veiledning både i GT og NT og begitt seg inn i klassekampen ("Kvinnekamp er klassekamp og klassekamp er kvinnekamp" het det i gamle paroler) - og revolusjonære utopier havner alltid i katastrofer. Og av alle ting er det verden som skal komme og fortelle oss noe av det Bibelen har sagt oss hele tiden - bare for å oppnå vennskap med verden.