Fra Wuhan til Beijing OLAv cand agric Lars Arne Høgetveit, i 
www.Kommentar-Avisa.no – 10.01.22

Vil norske OL utøvere reise til OL i Beijing 4. februar 2022? Hvorfor spørre slik? Før jeg svarer på spørsmålet, nevnes kort at stoffet under har
en rekke kilder de siste 2 årene – det er kun et lite utvalg som er nevnt.
Den 26.12.21 begynte nedstengningen av befolkningen der Samsung har sin største produksjon av data chip brikker i verden, i Xian, byen med 3 x innbyggertall som Los Angelos by (Samsung, Micron warn China's Xian lockdown could disrupt memory chip manufacturing By Reuters (investing.com)). Kinesiske myndigheter peker på noen få Covid tilfeller som grunn. Nå i januar skal nedstengningen ha nådd 40 millioner mennesker inkl da andre byer. Det kommer reportasjer om mennesker som blør fra nese, øyne og ører. Nedstengningen er så hard at noen faktisk sulter pga portforbudet! (Se fra ca 3:40 min. Xi Hiding New Emerging Variant — Xian Variant (rumble.com)) Men det er vanskelig å få sikker informasjon – like vanskelig som i 2019/2020. Hva slags smitte er på gang nå?
Det vi vet er at Wuhan var arnestedet for den manipulerte Covid-19 – et Ground Zero. Og vi kjenner alle ideologien som styrer Kina, den er så hard mot egen befolkning at om de tar livet av noen millioner, slik bl.a. Mao gjorde under kulturrevolusjonen, er det underordnet om saken er god nok. Vi har i lengre tid visst om at Covid-19 smitten ble oppdaget av kineserne selv flere mnd før et stort internasjonalt arrangement i Wuhan, men allikevel sa kineserne ingenting. Og omkring 9 300 deltagere reiste da, 18.10.2019 til Verdens Militære Leker i Wuhan fra mer enn 109 nasjoner – og de møtte en stille by og mange deltagerne ble etter hvert syke og noen døde etter at lekene var over. De tok med seg smitte fra Kina til 109 nasjoner. Nå ønsker en kanadisk offiser, som forteller dette, en etterforskning av Ground Zero for Covid-19. (DailyMail) Fra før av vet vi fra lekkede pairer fra Det kinesiske kommunistpartiet at Kina selv jobbet aktivt mot Covid i eget land i månedene før dette arrangementet. (Lekkede dokumenter fra Kinas kommunistiske parti om Covid-19)

For å anskueliggjøre Kinas makt: Kina vet vi er svært aktivt inne i over 140 land – og de har også i realiteten kontroll på ett utall sentrale personer i mange nasjoner. Historien om Joe Biden og hans sønn Hunter Biden er ikke det eneste i sitt slag, der det kom frem fra Hunters laptop både e-poster og kvitteringer for arbeid gjort for Kina der far og sønn var sterkt involvert. Historien ble underslått av FBI som fikk laptopen i hende ca desember 2019 – til etter valget 3. november 2020.

Vi skal også nevne at Donald Trump var den hardeste motstander av kommunistene i Kina – eneste mulighet for å ta Trump ned, til valget 3. november 2020, var nok en stor hendelse. Vi kan ikke nevne alle hendelsene her, men vi så at Covid-19 kom svært beleilig og gjorde at valggjennomføringen i USA ble gjort med helt ureglementerte valgsystemer flere steder der en «mistet» dokumentasjonen på hvem stemmesedler ble levert i fra osv. Så nevner vi at nå i november 2022 er det mellomvalg i USA og alle medier peker på at republikanerne vil gjøre et massivt comeback og ta over hele Kongressen med store marginer og sette Biden administrasjonen ut av spill og så kommer presidentvalget i 2024. Hva gjør Kina da – de har kort tid – før USA igjen kan bli stående fremst i kampen mot Kinas verdens herredømme?
Vi får vente å se – men norske idrettsutøvere og andre lands OL tropper bør holde seg hjemme denne gangen fra Vinter OL for å redusere risikoen for å bli superspredere og helt krasje verdens økonomien. Erfaringen med Kina - tilsier at det er en korrekt vurdering.