Er Gud for oss…


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.05.22

Tiden er full av kriser og trusler - som det har vært mer eller mindre til alle tider - men topper seg mot endetiden. Derfor trenger vi å minne hverandre om igjen og igjen om:
"Er Gud for oss, hvem er da imot oss?" Romerbrevet kp 8.

Mange menneskeskapte kriser kommer også og kristenfolket møter den ene fiendehær ("verdens herrer i dette mørke") etter den andre - kanskje ikke med sverd - skjønt det synes også å være på vei - men mest i den uhyggelige kulturrevolusjonen som sniker seg inn på vår identitet, våre hjem og våre barn - men også i de store viktige ting for livene våre som mat, strøm og drivstoff, renter osv.

Som nevnt - det er intet nytt under solen - så derfor søker vi til hovedtanker i Bibelen der Hans folk var i kamp. Og en viktig hovedtanke er at når den allmektige Gud finner en som er helt med Han - så går Han med, med sin Allmakt og da teller vår makt og antall intet. Luther oppdaget det: "Vår egen makt er intet verd - vi var vel snart nedhugne, men en går frem i denne ferd for Han må all ting bugne. Vil du Hans navn få visst, Hans navn Jesus Krist, en høvding for Guds hær, i Ham kun frelse er. Vi marken skal beholde." (Hør hele.)

Men vi søker oss lengre tilbake - til prof. 1. Samuel kp. 14 "6 Så sa Jonatan til svennen som bar hans våben: Kom, la oss gå over til disse uomskårnes forpost! Kanskje Herren gjør noget for oss; for intet hindrer Herren fra å frelse, enten det er ved mange eller ved få.  7 Hans våbensvenn svarte ham: Gjør alt hvad du har i sinne! Gå du bare! Jeg skal følge dig hvor du vil.  8 Da sa Jonatan: Nu går vi over til mennene der, og de vil få se oss.  9 Hvis de da sier til oss: Stå stille til vi kommer bort til eder! - så blir vi stående hvor vi er, og går ikke op til dem. 10 Men hvis de sier: Kom op til oss! - så går vi op; for da har Herren gitt dem i vår hånd. Dette skal vi ha til tegn. 11 Da de nu begge var kommet så langt at de kunde sees fra filistrenes forposter, sa filistrene: Se, der kommer hebreerne ut fra hulene som de har skjult sig i. 12 Og mennene på forposten ropte til Jonatan og hans våbensvenn og sa: Kom op til oss, så skal vi si eder noget! Da sa Jonatan til sin våbensvenn: Stig op efter mig, for Herren har gitt dem i Israels hånd. 13 Så kløv Jonatan op på hender og føtter, og hans våbensvenn efter ham; og de falt for Jonatan, og hans våbensvenn gikk efter ham og slo dem ihjel. 14 Ved det første angrep Jonatan og hans våbensvenn gjorde, falt omkring tyve mann på en strekning som halvparten av den mark som kan pløies på en dag. 15 Da blev det redsel i leiren, på marken omkring og blandt alt folket; også forposten og herjeflokken blev grepet av redsel. Jorden skalv, og det kom en redsel fra Gud. 

Så leser vi videre i 2. Krønikerne 14 10 Og Asa drog ut imot ham, og de stilte sig i fylking i Sefata-dalen ved Maresa. 11 Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa: Herre, for dig gjør det ingen forskjell, enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud! Til dig setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått mot denne store mengde. Herre, du er vår Gud; la ikke et menneske stå sig imot dig! 12 Da lot Herren etioperne bli slått av Asa og Juda, og etioperne flyktet. 13 Asa og hans folk forfulgte dem like til Gerar, og av etioperne falt det så mange at ingen av dem blev i live; de blev knust av Herren og hans hær. 

 

Vi tar også med oss de ofte forkynte kp. om Gideon - han som Herren ba redusere styrken til 300 mann og Herren jaget fienden på flukt. Ja, er Gud for oss - hvem er da imot oss. Dommerne kp.7: "7 Da sa Herren til Gideon: Med de tre hundre mann som lepjet, vil jeg frelse eder og gi midianittene i din hånd; men resten av folket kan gå hver til sitt. " Så grep Herren inn og frelste med denne lille flokk.

Med troen på Jesus og fri og full adgang til nådens trone finner vi nåde og hjelp i rette tid også i dag.