En liten skisse for den kristne tanken


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 31.05.22

Under finner du en relasjonsskisse som jeg laget for mange år siden og har brukt i mange sammenhenger. Den er en nyttig støtte for tanken ikke minst i disse tider. Om Gud som utgangspunkt for tro, tanke og liv fjernes - får det enorme konsekvenser for alle relasjoner.

Min IDENTITET (person-likhet) uten gjennom Jesus til Gud - blir flytende og skapes av alt mulig som også Paulus skriver om det i Romerbrevet kp 1.

Slik personer kan nok en tid fungere - så lenge en lever på restene av den judeo-kristenarv i retten, familien, samfunn og menighet - og naturforvaltningen. Men jeg mener å se at det er dette fundamentet som svikter både i befolkningen generelt og hos en rekke ledere fra egen identitet til familien til menighet og samfunn.

Bibelens virkelighet skulle på en helt annen måte vært fastholdt fra fedrene - og apologetikken (kristendomsforsvar) fulgt Bibelens påbud i 2. Korinterbrev kp 10, 5 om å rive ned tankebygninger som reiser seg mot bibelsk tenkning og tatt disse til fange under lydighet mot Kristus. Det gjelder alle slags tanker som styrer disse relasjoner i skissen.
Sjefsred. Arthur Berg i Dagen førte i mange år en ganske ensom kamp på dette området. Og "ugraset" har grodd i tankelivet ikke minst etter den iherdige innsats av Frankfurterne, i den akademiske verden, som har rasert bibelsk tenkning i alle relasjoner.

Avslutningsvis la meg minne om at Moses var oppdradd hos Farao i den verdensledende kunnskap i 40 år. Gud viste dem sin allmakt ved 10 undre, så blodets vei og redning frem til Pi Hakirot (frihetens begynnelse) ved Rødehavet, og banet vei til den andre siden gjennom havet, tørrskodd. Så la Gud og Moses bak seg all verdens og Faraos visdom. Retten for enkeltmenneskets liv og basis for rettssamfunnet fikk Moses på Sinai - og for å sikre liv og helse fikk de løftet om "Ingen av disse sykdommer,- -" med en rekke forskrifter om hva de skulle spise, om omskjærelsen osv. (Se www.Kommentar-Avisa.no)
Glem ikke at USA`s første president Georg Washington sa: "It is impossible to rigthly govern a nation without God and Bible."
Det er ikke mulig å styre en nasjon rett uten Gud og Bibelen.