Agderbøndene, penger nå til matproduksjon!


Av tidl. Jordbrukssjef Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.04.22

Det ryktes at 19. april kommer statsråden for matproduksjonen til hjerte av Agder, Evje og Hornnes. Og tiden varsler i en rekke media - store matunderskudd.

Det går mot våronn og bondestanden er tappet i det meste med skyhøye gjødselpriser,  drivstoffpriser, økende rentekostnader, økte råvarepriser og oppgang på mye av de andre driftsmidlene - samt dårlig betaling for produktene. Fortjenesten forsvinner ofte andre steder enn der den hører hjemme. Det verste er vel strømprisene - inntjent av staten ved å gjøre folkets investering i kraftverkene med skattepenger om til A/S og ei solid mjølkeku for staten. Staten leverer som kjent lite mjølk og andre livsnødvendigheter. Hele bygdelag ble ofret for utbyggingen i sin tid i dalen - og man fortjener enda mer strømkutt enn planlagt.

Mens enorme kapitalmengder hoper seg opp i statskassa venter likevel statsmaktene med å sørge for nødvendig beredskap på flere områder - bl.a. i våronna som nå stunder til på de mange småbruk på Agder. Jeg har ikke oversikt over situasjonen på Agder, men i flg. aviser og fagtidsskrifter gir bøndene opp og melder inn i tusenvis av storfe til slakt. De risikerer ikke gard og grunn lenger - og vil ikke jobbe på dugnad mer. De matproduserende naturressurser blir liggende uten fefot både i inn- og utmark. De våger ikke å gå til innkjøp av handelsgjødsel til våren om de ikke får pengene nå! I utmarka kunne man godt få redusert rovdyrplagen i matfatet.

Da er det på tide å minne statsråden om at Agder bidrar med milliardinntekter med sine naturressurser fra Brokke 1 og 2 samt kraftverkene på Tonstad m.fl., en enorm trafo i heia på samme sted og mektige kraftlinjer til Flekkefjord og feit kabel til Tyskland. Da er det vel ikke for mye å be om et konkret og bindende løfte nå om at i alle fall handelsgjødsla kan kjøpes inn for ca gamle priser? Våren venter ikke på jordbruksforhandlingene. Endog Arne Garborg skjønte at mat var viktigere enn penger. Vi venter i spenning.