Ånd og jordvern på Jæren


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, www.Kommentar-Avisa.no – 04.02.2022

Når en leser Nationen og andre avviser om praktiseringa av den grunnleggende ressurs - kulturjorda - basis for mat og LIV aktualisert på Time og nå Tengesdal - og kulturpolitikken på Klepp - skjønner en at det er noe alvorlig galt fatt i basis. Det er noe mange ikke lenger forstår om den kultur som bygd Jæren - derfor er en ikke i stand til å ivareta samfunnet basis på rett måte. Man har mistet troen på og respekten for Skaperen og Skaperverket

Når et Kulturstyre på Klepp ikke har mer sans for ånd og holdninger som «gudsfrykt med nøysomhet" som sleit Jæren opp av jorda - kan man knapt vente noen forståelse for hverken ånden eller jorda som vi ser det på Time og nå Tengesdal. De gamle skjønte sammenhengene og skapte frihet og velstand på rett måte.

Mange bare blåser av slike sammenhenger, men en minner om at flere av deres egne store politikeren og kulturpersonligheter så den. Haugianeren og frihetsskaperen Ole G. Ueland var en sentral bonde på det samfunnsmessige område - samt en rekke gründere man nyter godt av den dag i dag. De voks fram av denne basis. Ueland hører nok med til de bønder i det norsk demokrati som Berge Furre benevnte "bondedemokrati." På det kulturelle området må Arne Garborg ha et ord med i laget med to velkjente sitater:

”Den jordi. Svart og fæl og ser inkjes ut, men skaper med guddomsmakt det himmelske fagre, og det jordiske ganglege". Han kunne skrive om verdier om lommene fulle av pening - men tyrsta, frysa og svelta i hel om det ikkje var drikke, klede og mat å få. I dag er fokus penger, men hva med sammenhengen? Realverdier forstår man ikke - men dagens digitale verden skjønner man, tror man.
En dyptloddende norsk forfatter fra nyere tid formulerer det slik: "Da vi ble troløse mot himmelen - forrådte vi jorden." 
Den kjente forfatteren Dostojevskij ble aldri trett av å minne det russiske folk om at ordet for bonde på russisk var (krestjanin) avledet av Kristus.  Du kan lese om det i "En forfatters dagbok" hvor han også taler om den russiske jord.
Man husker vel ennå "- vårt daglige brød" i Fader Vår - om man ikke vet det - kommer det av "lehem" som betyr korn/brød. Bet-lehem betyr "brødhuset".
Og om man ikke kobler det repeterer en at jord, planter og fotosyntesen er basis for alt bl.a. de 3-4 grasarter som frembærer mesteparten av kornet i verden og dermed bærer livet.  Ca, 58% av fotosyntesen forgår på landjorda og skaper alt av mat og råvarer minus fisk og mineraler. Glemmer man dette, har men liten beredskap.
Så da man ennå hadde dybdeforankring og kultur - tenkte man "vidt og langt" og dypt - og skapte kultur med bærekraft og framtid som Hans N. Hauge og hans venner det var mange av på Jæren. Eller som den vidtskuende landbruksøkonom og bondeforsvareren prof. Borgan sa det: Man "Tenker kort og trangt, ikke vidt og langt".

Vi er inne i en farlig kulturoppløsende kultur hvor basis svikter og som etter hvert ikke synes å kunne ta vare på livene, folk og land og basis som bygde nasjonalstaten Norge opp. Det begynner nok å demre for flere og flere i disse dager med et vanstyre uten like. Med fjorårets feiring av H. N. Hauges fødsel - aner en at flere og flere begynner å begripe. De sencer at her mangler noe fundamentalt i forvaltning av ånd og jord og at fedrearven må fornyes bl.a. med kulturbidrag til Bedehusene og respekt for kulturjorda slitt opp til produktiv tilstand av arbeidsomme jærbuer.