ACER er ulovlig vedtatt av Stortinget

Av cand agric Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.01.22

 

Norge ble Grunnlovsstridig, mot Grunnlovens Ånd, meldt inn i EØS. Grunnlovens Aand ble tidligere nevnt i Gr.l. § 112, i dag § 121. Vi har merket hva EØS avtalen har gjort med råderetten over egne naturressurser i landet – vi mister mer og mer grepet på det som er Folkets felles eiendeler og som vi skal leve av. Det er ikke «bare» avståelse av suverenitet, men truer Grunnlovens Aand bl.a. Grunnlovens § 1 – der Norge bl.a. skal være fritt og selvstendig.

Når det gjelder Stortingets inngåelse i 2018 i ACER skriver Advokat Marius Reikerås for 10. januar 2022 på Facebook, slik:

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

 

Både vedtaket om EØS og vedtaket om ACER er dermed ulovlige og følgelig ugyldige. Da har man 2 valg – enten gi EU beskjed om at vi ikke er medlemmer og at vi nå ønsker å begynne å forhandle frihandelsavtaler, hvilket nok vil skape turbulenser. Eller, så er det nok best å rette opp ulovlige vedtak i Stortinget – det finnes vel prosedyrer for slikt.
Slik situasjonen er nå kan fremdeles ikke Grunnlovens Ånd brytes og uansett kan ikke suverenitetsavståelse gjøres med simpelt flertall. Men har vi Stortingspolitikere som våger satse Alt For Folket!?