Underlig av sjefsred. Selbekk


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.03.21

I Dagen på lederplass den 20.03.21 skriver red. følgende: "Å si ja til sprøytestikket i armen, er en solidaritetshandling med de som er svakere enn deg selv, kristen nestekjærlighet rett og slett."
Her nytter det heller ikke å ta biskopen i Bergen til inntekt. Biologiske fakta er fakta. Dette er skremmende overfladisk. Vaksinen er noe langt mer enn et sprøytestikk. Det er injeksjon av fremmede stoffer bl.a. mRNA i menneskets ca 3 000 milliarder celler og et uhyre komplisert biologisk system. Det er vaksiner som er utviklet etter helt nye metoder - og aldeles ikke utprøvd som man skal - men godkjent med et haste/nødsvedtak - eller kall det gjerne panikkvedtak.
Da Solberg, Høie og Nakstad ble spurt om de ville ta vaksinen - svarte de alle som en - at de ville vente til den var bedre utprøvd. Solberg har visst moderert seg noe.

Virus er et uhyre "intelligent" lite vesen - med stor mutasjonskraft når det evt. møter motstand - får ferten av en biologisk vert - våkner det til live - ellers er det krystallinsk - sier min og husets biologiske utdannelse meg.

Adv. Marius Reikerås skrev på Facebook: "Det er jo unektelig rart at så mange under-kaster seg et eksperimentelt medikament som kun er nødgodkjent.

Minner meg litt om dykkersaken, der det ble brukt dykkertabeller for "emergency use only" og hvor Norge ble domfelt for dette i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen."

 

Ellers er "solidarisk" ikke rette ordet - selv om det er aldri så sosialistisk. Det betyr så vidt jeg vet: samhold mellom likestilte - og er fjernt fra å elske også sine fiender - som er kristen nestekjærlighet og som sjefsred. Arthur Berg påviste i en lederartikkel i ca 1979 - uten at jeg slår det opp i mitt arkiv.

Nå har vi dessverre fått syn for segn, ved at flere - endog yngre mennesker - har fått alvorlige bivirkninger - og noen er døde. Hvor mange har man vel anda ikke oversikten over globalt. Dette minner enkelte om å "spille russisk rulett" som en ikke bør utsette menneskene for. Hva vet en om de andre vaksinene og deres langtids virkninger?

Vel - besluttende myndigheter ser på nytte/risiko - det er en vurdering som er ganske risikabel for den enkelte å forholde seg til når en har livet kjært - og vet hvilke krefter som ligger bak flere av disse vaksinene. Men vedtak er fattet, vaksinen produsert og enhver får bestemme selv - hvis en ikke blir fratatt friheten også til slutt.