Menneskeheten dømmes og reduseres?


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.03.21

Tidligere sogneprest og prost Stein Henriksen var formann i en rekke år i Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF). Ved flere anledninger kom han tilbake til dette voldsomme domsord man finner i Esaias kp. 13, 11-13 som du kan lese under:

"Jeg vil hjemsøke jorden for dens ondskap og de ugudelige for deres misgjerning, og jeg vil gjøre ende på de overmodiges stolthet og kue voldsmenns tross. Jeg vil gjøre folk sjeldnere enn fint gull og mennesker sjeldnere enn gull fra Ofir. Derfor vil jeg ryste himmelen, og jorden skal beve og fare opp fra sitt sted ved Herrens, hærskarenes Guds harme og på hans brennende vredes dag.»
Vi samtalte ikke noe i dybden over Ordet - men det var nok det voldsomme frafallet og forfallet i Norge og Vesten som alarmerte han. Han døde dessverre for flere år siden - før denne viruspandemien satte inn. En undrer seg på hvordan han ville ha kommentert det som nå skjer - for det synes ikke å bli slutt med pandemien enda - siden vaksinen er skapt med en helt ny metode ved hjelp av mRNA - en metode som mange er svært kritiske til. I tillegg synes det mer og mer dokumentert at viruset er menneskelig utviklet ved et militært laboratorium i Wuhan, Kina. Hva slags virus som er manipulert i stand her og hvilke mutasjonsmuligheter som viruset har - virus som er "hyperintelligent" i tilpasning og kamp for å trenge inn i det biologiske materiale - vites ikke. Men medfører de siste meldingene om virusets tilblivelse riktighet - kan man frykte det verste.
Å samhandle med Kina - et av de verste diktaturer verden har opplevd - er det ufattelig at man våger seg inn på uansett penger. Kina har nok allerede i 1931 - da Japan invaderte Mansjuria og dr. Ishii (med sitt hoved laboratorium i Harbin) startet biologisk krigføring mot dem - innsett hvilke muligheter som lå i slik bruk av biologien. (Misjonærene fikk også svi for det.)

Kina vil i flg. Bibelen bli en storoperatør på verdens arenaen som "Kongene fra Østen" eller som de gamle sa: "den gule fare." Om det i sporene av denne rene materielle ondskap som Kina utviser - endog overfor sin egen befolkning - er det ikke umulig å ane at fortsettelsen blir en pandemi à là profetien om "mennesker sjeldnere enn gullet fra Ofir." Pengekjærhet - sier Bibelen - er roten til alt ondt, ord som ikke minst aktualiseres til makteliten i dagens verden. I et slikt oppgjør er det kun allmaktens Gud som vet alt og kan beskytte.