Lekkede dokumenter fra Kinas kommunistiske parti om Covid-19


Av cand agric Lars Arne Høgetveit, i 
www.Kommentar-Avisa.no – 13.10.21

The Epoch Times kom 10.10.21 ut med et helt spesielt oppslag, som mange har ventet på og dermed ikke er så overraskende. Overskriften lyder: «Kina-reguleringer for mulig storskala COVID-19-utbrudd: Lekkede CCP-dokumenter»

Kort fortalt beskriver dokumentene beskjed fra toppen i det kommunistiske parti til lokale myndigheter om umiddelbar etablering av karantene fasiliteter for store befolkningsgrupper og spredd på mange lokaliteter. Det som er viktig er at disse 2 lekkede dokumentene, merket «ekstra viktig», kom henholdsvis 30.09.2019 og 01.10.2019 og gav lokale myndigheter en frist på under 1 måned på å ferdigstille karantene bygningene.
Generelt er haste kravet fra kommunistpartiet at det bygges 20 rom per 10,000 innbygger, med minst 100 rom per utbyggings sted. Dokumentene er fra Fujian provinsen, men alt tyder på at dette er nasjonale tiltak. Tiltakene om utbyggingen av rom, fulgtes også av flere potensielle tiltak, som ville fjerne siste rest av menneskerettigheter om nødvendig.
For Fujian betydde det en bygging av 83,000 karantene rom innen utgangen av oktober.
Avstanden mellom Wuhan og hovedstaden i Fujian, Fuzhou er ca 30 mil.

Det er vel ikke så mange som ikke lenger tenker tanken fullt ut at Kina her har iverksatt et biologisk angrep på Vesten. og i hovedsak USA på et kritisk tidspunkt siden USA presset Kina svært sterkt og var i retning av å underminere Kinas maktpotensiale som global stormakt. Noen tenker at kinesiske myndigheter ikke er så brutale at de også skader sin egen befolkning, men da glemmer de at kommunist partiet har tatt livet av rundt 92 millioner og i tillegg står for 400 mill. aborter, 80 % av dem jenter.

Tidligere opplysninger fra utenlandske kilder, underbygger bare brutalt hvilket regime
dette er:

1.
Viruset er dokumentert genmanipulert siden det er RNA sekvenser som ikke finnes naturlig i naturen. PLAs (folkets frigjøringshær) har laboratorier i Wuhan inkl. også høyrisikolabb som inkluderer utstyr for fremstilling for mikrobiologisk krigføring.
2. I juli 2019 økte brått innkjøpet av medisinsk utstyr i Wuhan området for å detektere virus,
jeg mener det var snakk om en økning på rundt 50 %.
3. I oktober 2019 ble det holdt internasjonal militære leker i Wuhan med rundt 109 nasjoner og ca 9 300 deltakere. Disse reiste så hjem 27. oktober…
4. Før de militære leker ble det registrert minst 3 syke mennesker (september) lagt inn på sykehus fra et laboratorie, disse er så vidt jeg har lest vært Covid syke – legene ble etter hvert desperate der for de hadde ingen kur å gi pasientene.
5. I tiden før desember 2019 ble reisende innenlands for kinesere sterkt redusert i Wuhan m.fl., men flyene med utlendinger fortsatte i flere uker til hele verden inkl USA og Europa. Merk dere at Taiwan stengte landet fra Kina 31. desember 2019 etter at speidere hadde rapportert fra Wuhan! USA stengte ned på samme måte 30. januar 2020 – til de fleste nasjoners latterliggjøring. (Norge stengte ned grensene 13. mars 2020…da skjønte «Ola Dunk det samme» som de forsto 9. april 1940.
6. Kina brukte også tiden fra ca desember 19 – januar 20 på å saumfare det internasjonale markedet for smittevernutstyr. Offisielt ble det, i noe tid (også fra WHO!), sagt at C-19 ikke smittet fra menneske til menneske – men det måtte ut i januar innrømmes – siden det ble åpenlyst at den smittet slik.
7. USAs dr Fauci har siste året blitt helt avkledd og står nå som både finansiør (amerikanske skattepenger) og med overføring av genmanipulerings kunnskapen til Kina. Peter Daszak er en av hovedaktørene, og Faucis mann i Kina, gjennom EcoHealth Alliance. Det er nevnt på bl.a. kinesiske vitenskapelige publikasjon at dr Fauci har bidratt i «gain of function» i Wuhan styrt av CCP – Kinas kommunistiske parti, med navns nevnelse og TAKK!
Dette (gain of function) har vært i strid med USAs politikk på området, slik farlig genmanipulering ble forbudt under Obama i 2014 pga at det var ekstremt farlig. Genmanipuleringen var av typen «gain of function», dvs C-19 ble gjort betydelig mere smittsom – men de gjorde den ikke betydelig mere dødelig. Det er laboratoriearbeid med virus i dag (vha et Zika virus) der en snakker om en potensiell dødelighet på 20 % altså til biologisk krigføring.

For den som leser Bibelen, har Johannes Åpenbaring sin misjon på flere områder fremover – menneskets Ondskap etter Syndefallet er dyp som natten. Og hvordan Kina har behandlet sine
EGNE innbyggere vet vi, som nevnt, alt om.

Så kan du lure på hvorfor svært få nasjonale medier i Norge våger å skrive om dette – kun små drypp med måneders mellomrom og oftest flere måneder etter internasjonale kilder. Det er nok bl.a. pengesekken fra Staten, men også Kinas makt i flere nasjoner. En må dessverre være blind på begge øyne, om en ikke ser den globale ånds-allianse inn i de fleste nasjoner inkl Norge nå stige frem. Denne globalismen ble i sin tid slått ned i Babel ved språkforvirringen.

Disse globale kreftene jobber ut i fra det motsatt prinsippet av hva vi leser i Bibelen. De vil ha en globalistisk stat UTEN nasjonalstater (nasjonalstaten er nevnt i Apostelgjerningene 17, 26-). Og resultatet blir det motsatte av hva Romerbrevet kp 13, 3 forteller oss om hva en stat er til for - for folket:
«For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den;»