Frankfurterne og Marcuses ødeleggelse av USA og vår sivilisasjon


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.07.21

 

Marcuse ble med i Frankfurterskolen allerede fra starten i Fr. am Main i 1923. Flyktet for Hitler i 1933 og ble ledere i USA for (68-tterne) de som gjennomsyret USAs høyere institusjoner og på den måten la grunnlaget for opprøret og motsetningene vi ser i dag. Det er en kulturrevolusjon, vel planlagt som angrep på den judeo-kristne sivilisasjon - delvis av direkte satanister. De som etter Den franske revolusjon og den russiske revolusjonen forstod at man ikke kunne velte Vesten med våpen og makt. Så startet de som "lysets engler."
Nå har også studentene ved Det Karolinska Inst. angrepet rektor Ottersen ved å kalle skilt o.a. minnemarkeringer som rasisme- og nazisme,  etc. Heldigvis synes deler av kristenfolket og naturrettslig orienterte folk i bl.a. USA å samle seg til motverge. Men dette minner mer om kulturrevolusjonens leder frankfurteren Marcuse. Breitbart skriver om han og hans kampstrategi i boken «Righteous Indignation» på s. 121: «Marcuses misjon for å demontere det amerikanske samfunn ved å bruke splittende «multikulturalisme» som brekkjern med hvilke han sprenger strukturen fra hverandre, bit for bit. Han ønsket å sette svarte i opposisjon til hvite, sette alle "offer grupper" i opposisjon til samfunnet i det hele.» (Parallellen i Norden er rimelig klar. Det er den gamle oppskriften: splitt og hersk.)

Marcuse`s teori om offergrupper som det nye proletariat, kombinert med Horkheimers kritiske teorier, fant inngang i akademia, hvor det ble basis for den etter-strukturelle bevegelse - kjønns studier, LGBT/ "Queer" studier, afrikansk-amerikanske studier, Chicano studie, etc. Alle av disse "svarte studier" frekt beskriver deres oppdrag i å rive de tradisjonelle judeo-kristne verdier og aksepten av tradisjonelle vestlig kultur, og isteden plassere en moralrelativisme som reduserer alle kulturer og alle filosofier - unntatt den Vestlige sivilisasjon, kultur, og filosofi, som er "utnyttende" og "dårlig". Boken anbefales. Finnes på nettet.  (Oversatt av undertegnede.) 

Dette ledet altså av en toppintelligent 68-opprører som bl.a. skrev notatet om toleranse som konkluderte med: toleranse for oss, men ikke for dem. Ren kulturterror inn i samfunnssektor etter sektor i akademia - og nå ut i full voldelig "blomst". De bestemte hva "politisk korrekt var og er", og anbefalte "den lange marsj gjennom korridorene" og "legalitetsprinsippet." Innta institusjonene og forandre lovverket!

Dette er det som har foregått og foregår over hele Vesten - kanskje hardest i USA, men og i Tyskland og vårt naboland Sverige hvor studentene på Karolinska Inst. går til angrep og vil ha fjernet skilt o.a. som kan minne om rasisme og nazisme. Da går tankene uvilkårlig tilbake til akademia her i Norge under Sternstriden i begynnelsen av åttitallet. Skolestyrets form. og n.form. (jeg) ville ha Stern bort fra undervisningen i tysk fordi det etter min mening oste av menneskeforakt. Men neida - Stern var en vokter av demokratiet og vi fikk stempelet "brunskimret" osv. (Norsk lærerlag og lektorlaget gikk godt for Der Stern!)
I 1983 utga Stern "Hitlers falske dagbøker" - og de fikk verdens verste medieskandale hvor deres opplag falt fra 1,7 til 1,3 mil. Sjefsred. Henry Nannen (ble avsatt) viste seg å være gammel SS-offiser og god venn av en annen SS-er: Sassen som kjente godt til Eichmann og laget store intervjuer med han - laget Sassenpapirene - med håp om offentliggjøring i Stern og endatil gjenreisning av "Det tredje riket", for Adenauer tok inn flere gamle nazister i sin regjering. Det gikk i vasken p.g.a. at jødene tok Eichmann. Men det er mye som gror i Europa nå - bl.a. med "Die Grünen". En minnes også en episode med en TV2 reporter som skulle ha et intervju etter at jeg hadde talt på et stort teltmøte på Stiklestad sammen med Børre K. m.fl. I bilen ut til Stiklestad antydet vedkommende journalist at vi var så konservative at det minnet om nasjonal-sosialisme. Da ble han forklart at å være nasjonal og sosial var ok, men overdrev man i retning av -isme, utvidet egoisme endte man i det verste svineri Europa hadde opplevd: nasjonal-sosialisme. Samme opplegg, men nå ble det stilt. Nå gjelder det tydeligvis å kjenne sin historie og samtid - med godt rotfeste for vurderinger i Bibelen.