Flokkimmunitet, din neste og Covid-19

Av cand agric Lars Arne Høgetveit, i 
www.Kommentar-Avisa.no – 05.09.21 (Oppdatert 04.12.21) 

Uten en ideologisk forståelse av verden vil man ikke kunne forstå at mennesker kan handle som de gjør. Hovedutgangspunktet for en ideologisk forståelse er Syndefallets historiske realitet. Mennesket var en del av Edens Hage og ALT var såre godt – som kom bruddet mellom Gud og mennesker (1. Mosebok kp 3) – og Gud satte inn en redningsoperasjon som førte til Jesu Kristi kors død for nettopp Syndefallets realitet.
Og inn i en slik fallen verden lever vi mennesker med de utfordringer det gir oss på alle plan inkl rå kynisme, mennesker som tjener penger på andres død også på og ikke fortelle dem at de kan få hjelp osv.

De siste måneder har det kommet frem mere og mere i form av vitenskapelige studier også metaanalyser (metastudier) – som viser oss et annet bilde av virkeligheten en hva våre myndigheter forteller oss i klartekst om tema relatert til Covid-19. Vaksiner presses på mennesker som er friske og har gode immunsystemer og vaksinen har flere år igjen før den er godkjent – bl.a. er det pågående studier som skal vare flere år på gravide – men myndighetene anbefaler den nå på gravide.

Nå regnes det slik internasjonalt at en vaksine mot C-19 reduserer spredningen ca 40-60 % - hvilket betyr at vi aldri vil komme til en flokkimmunitet ved å vaksinere en befolkning eller en hel verden. Ca 60-90 % beskyttelse skal det være fra å bli syk eller død for vaksinerte.
Vi leser også om at vaksinerte kan gå rundt å være superspredere – for deres symptomer er redusert samtidig som de bærer smitten i seg – prosent tallene over bekrefter jo det. Hvordan dette kan slå ut på også de vaksinerte med underliggende sykdommer kan en ikke vite helt – men det er en risiko økning når man er sårbar. Og regner man med at vaksinerte er helt trygge kan en bomme grovt i hverdagen – om man ikke bryr seg om spriting og noe avstand til andre.

De uvaksinerte må de vaksinere seg for å ta hensyn til sin vaksinerte neste? Vel, vi oppnår ikke flokkimmunitet om alle vaksinerer seg og de vaksinerte smittes og sprer virus – så friske mennesker uten underliggende sykdommer skal jo ha en frivillighet og de som vil vaksinere seg har mulighet til det, men de burde kreve informert samtykke. Vil man ta en vaksine som er eksperimentell – har man den muligheten, men staten gir deg sjelden et informert samtykke – det brukes isteden alle kanaler til å skremme folk til vaksinering også barn.

Det sies at det er svært liten %-vis sjanse for alvorlige konsekvenser av Covid-19. Ser vi på alvorlige bivirkninger etter C-19 vaksinering i Norge er den svært høy – vi ligger nå på rundt 4x av der vi stoppet svineinfluensavaksineringen og staten kalte den vaksineringen en skandale. I 2009 stoppet Norge på ca 2,2, mill. vaksinerte, nå er vi på ca 3,8 mill. Long covid, er i dag, et begrep som brukes på både uvaksinerte og vaksinerte.

Så kommer det opp alvorlige tanker rundt hva som skjer når en vaksinerer en hel befolkning, også de som ikke har et slikt behov. Vi får da en naturlig overlevelses-reaksjon fra viruset, samme reaksjonen vi får fra bakterier som unødvendig utsettes for antibiotika, man får en mutasjon og i verste fall en resistens. Hva kan da skje neste gang det kommer en infeksjon – jo da virker ikke antibiotikaen på resistente bakterier og man kan dø av tradisjonelt vanlige infeksjoner. Også virusene muterer i større grad når den møter motstand på alle sine veier,
og ikke bare mutasjoner i de få som har økt risiko for C-19 skader vs å bli skadet av vaksinen.
I kilden min nevnt nederst i saken - diskuteres det en del rundt dette med hva som kan skje i en vaksinert kropp med immunsystemet mht denne lekkede vaksinen (man blir smittet og sprer også smitte videre med denne vaskinen), der spike proteinene finnes igjen i mange deler av kroppen – det er ikke noe lek å bruke vaksiner og i global skala som ikke har gjennomgått testregimet sitt og «escape mutants». Uttrykket escape mutants brukes i forbindelse med immunsystemet og noen frykter at de vaksinerte vil kunne få problemer med at immunsystemet ved senere anledninger ikke virker slik det skal. Hør det selv.

Samtidig underslås det at verden over benyttes det medikamenter, også effektivt i første fase av en infeksjon av C-19 og redder liv. India (landet forsvant raskt ut av mediebildet), Mexico m.fl. har store positive resultater og har nok spart hundretusener av menneskeliv grunnet protokoller der en viktig komponent har vært bl.a. Ivermectin og Hydroxychloroquine – begge brukt på mennesker i mer enn 30-40 år og de har vært relativt harmløse når en følger protokollen for bruk. Det den observante følger også vil ha oppdaget er at bl.a. Pfizer i flere uker har sagt de må inn med et medikament for å få effekten de må ha – men den vil de lage selv, for å tjene store penger – selv om man har medisiner per i dag og folk dør i mellomtiden.

Det meste av den faglige informasjonen over er hentet fra et intervju med dr Robert Malone
– du finner det i sin helhet her og kan selv se og vurdere intervjuet. Etter at Malone ble ansett som en trussel for myndighetene verden over – satte de i gang fysisk å slette og/eller nedtone det de kom over av publikasjoner med hans medvirkning og hans kobling til han som en av hovedarkitektene av mRNA vaksine teknologien.