Statssekretær fra Venstre trakk seg pga egen integritet


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.05.2020

Norges Kommentar Avis har i en årrekke påpekt at den velsignede rettskilden i den norske stat, som hele vår kulturarv bygget på, har forvitret og er ødelagt med alvorlige skader inn i alle de tre overordnede maktfordelings-strukturer vi skulle ha i det norske samfunnet.

Så opplever vi i dag gikk statssekretæren i kulturdep. av. Hans avskjedshilsen er tydelig og kan fort tolkes dit at det er en brei analyse han gir ut i fra egen erfaring og som rammer mer enn det departement han satt i. Det siste vil nok fremtiden bringe mere klarhet i.

Knut Aastad Bråten skriver blant annet: «Den politiske ukulturen luktar vondt, er med på å svekke demokratiet vårt, og er slik med på å bryte ned tillitsforholdet mellom oss.» «Eg var aldri i tvil om å seie ja til utfordringa om å bli statssekretær, like lite som eg var i tvil om å seie nei takk no, av omsyn til eigen integritet.» Det skjedde etter å ha sittet i dep. siden januar 2020!
Vi skal nå la ligge den muligheten at Bråstad, muligens aktivt her, har satt Rotevatn i en lederposisjon etter Grande. Men vi skal si noe om verdiprofilen til partiet Venstre som jo er det ekstremt liberale partiet – som en i det hele ikke kan benevne å ha verdier i ordet rette forstand på en rekke viktige nasjonale områder. Partiets program er så langt fra verdiene i vår norske velsignede kulturarv som en egentlig kan komme. Så det er jo med noe undring en da registrerer at Bråstad selv ble bedt av Trine Skei Grande å ta stillingen som statssekretær der han tiltrådte 24. januar samme dag statsråd Abid Q. Raja tiltrådte Kultur- og likestillingsdepartementet. Det sier nok en god del om Bråstads egne holdninger. Og hva han da - har opplevd - i sine 105 dager som statssekretær må ha vært svært stygt og opplevelser han overhodet ikke hadde evnet å forstå ville komme.

Vi skal ikke spekulere i hva Bråstad konkret opplevde, men bare kort nevne et sitat fra en artikkel av Bjørn Bjøro i Norge IDag 06.05.2020 med tittelen «Systematisk svikt i barnevernet» der han skriver om de 10 barnevernsakene Bystyret i Bergen har gjennomgått og der kun 1 hadde rent mel i posen mht hvordan de var saksbehandlet m.m. Bjøro skriver: 
"Fylkesnemndslederen ble i ettertid konfrontert, men nektet å skjerpe krav til kommunen, for eksempel ved å kreve å få komplette journaler for å avdekke om dokumenter holdes tilbake. Sentralenheten for fylkesnemndene ville heller ikke gjøre noe. Departementet ble orientert, men ville heller ikke gjøre noe. Heller ikke ordføreren, kommunerevisjonen, kontrollutvalget eller Statens helsetilsyn som øverste kontrollorgan." Det Bjøro her beskriver er en forvaltning i fullt forfall – det kan være noe av det samme Bråten opplevde i sine 105 dager og som han til tross for Venstres manglede verdier i sitt program ble så belastende at han måtte gå.

Hele innlegget til Bråten kan du lese på hans offentlige Facebook profil, lagt ut 07.05.2020: