Statlig matlagring er billig og avgjørende viktig

Av cand. agric.
Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.03.2020 - Oppdatert 03.04.20

Fagfolk på matkorn opplyser at slik forholda er i dag er behovet for å sikre norsk befolkning import av inntil 200 000 tonn matkorn (dvs. slår kornhøsten feil vil vi trenge 2-3 x). Det er kun behov for ett av de store bulkskipene med 4-8 rom, det kan frakte 200 000 tonn alene! Det kan også selvsagt ligge i kai uten å umiddelbart losses om det er behov. Et slikt volum er lite i verdensmålestokk og kan bestilles nå, og utgjør i innkjøp en kostnad rundt kun 1/150 av det årlige forsvarsbudsjettet på 60 milliarder. (Priser Landbruksdirektoratet.) MEN legg merke til ordene "slik forholda er i dag" - det betyr at om rammebetingelsene endrer seg bør Norge ta andre forhåndsregler nevnt nederst her i 6 punkter!

Plantidsskrift.no har et intervju 26.03.20, som mange bør lese, med daglig leder i Agri Analyse Christian Anton Smedshaug: «Koronakrisa krever satsing på rotgrønnsaker og matkorn» på plantidsskrift.no. Artikkelen henviser til følgende hendelser, som er dekket av Bloomberg, nå denne uka:
«Kasakhstan, som er ett av de store hveteeksporterende landene i verden, hadde forbudt salg av hvetemel til utlandet, i tillegg til produkter som løk, gulrøtter, sukker og poteter. Vietnam setter kontrakter om kjøp av ris på vent, Serbia stanser salget av solsikkeolje, og Russland, en annen stor eksportør, vurderer kontinuerlig restriksjoner på råvareksporten.» Dekningen i saken fra Bloomberg frykter langvarige virkninger på råvare tilgangen.

I korthet anbefaler Smedshaug at Norge bør ha lagre tilsvarende 313 000 tonn matkorn (12 mnd forbruk), 399 000 tonn korn til kraftfôr (12 mnd forbruk), 210 000 tonn soya (6 mnd forbruk) og 50 000 tonn såkorn (2/3 av årsforbruket). Alle slike beredskapslagre kan rulleres inn i norsk industri så maten blir brukt.
I tillegg kommer viktige varer som sukker, salt, tørrgjær, tørrmelk, matolje, noe dyreproteiner som fisk/leverpostei ol. Googler du «
beredskapslagring hjemmeside» får du mere info.
Fylle opp diesellagre på gårdsnivå er også ekstremt viktig og også å gi matprodusenter garantier nå slik at de evt. kan øke noe produksjonen av rotgrønnsaker og å sikre dem nok arbeidskraft – for norske bønder er samfunnskritisk personell. MEN legg IGJEN merke til ordene "slik forholda er i dag".

Så må det legges til at i mediene har det utbrett seg en alvorlig misforståelse mht at vi i Norge er godt rustet til alvorlige kriser, for vi har fisk (basert på 83 %  importfòr), en del korn og kan da legge om noe på kostholdet og klare oss. Til det er det å si at en krise er mangfoldig - nå er det en forsiktig krise - men de krisene som skjer over natta med avstenging og krig er vi svært dårlig rustet til av flere grunner.
1. Reservedelslage til traktorer og landbruksredskap ligger stort sett i utlandet.
2. Vi har 2 oljeraffenerier - som kan stå uten produksjon på 2 minutter. Da står traktorer og fiskebåter. Lite disellagre på gårdsbruk i dag.
3. Energiforsyningen av strøm er svært sårbar, 7 linjer inn til Oslo.
4. Det meste av grønnsaksfrø er importert. Såkorn lagre er på 15 %, anbefalt av fagfolk er 50 %.
5. Soldater trenger også mat.
6. Har ikke sukker og matolje på lager. (eller gjær - baking med surdeig tar tid...)

Dette må vi ta på dypeste alvor.
Vi husker Chamberlain, men finner vi en Churchill i Norge som vil aggere nå med gode tiltak (C. satte i gang flyproduksjon i 1938 så vidt jeg husker og en nordmann importerte store mengder sukker rett før 2. vk!) som virkelig trygger Norge - eller får vi flere intervjuer av våre landbruksministre som i Nationen, 02.04.20 - som roer ned faren for matmangel uten å peke på kloke rimelige nasjonale valg. Fylkesberedskapssjefen hos Fylkesmannen i Agder,  virker ta dette på alvor i dette brevet til DSB. Yngve Årøy skriver: «En forsyningskrise kan oppstå som følge av etterspørselssjokk, tilbudssvikt eller logistikkbrist. Vi har nå en global kombinasjon av alle tre faktorene», heter det i brevet. Årøy får motbør fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

FAOs kart over verdens lands matsikkerhet viser oss at store folkerike land som India, Kina, Japan, mange araberland og store deler av Europa er avhengige av import av mat for å overleve. Norge har sterkt underdekning! Det er igjen hva hver enkelt nasjonalstat gjør av tiltak som vil avgjøre hvordan befolkningen trygges.