Minister - tjener for folket


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.04.2020

I flg. min fremmedordbok betyr minister en tjener.

Dagens ministre er stort sett en del av et statsråd som er valgt av folket for å tjene folket. Og skal man tjene folket, må det skje på sannhetens og lovens grunn. Falsen sa det: Lovene skal regjere  - ikke menneskene. Og sannheten må bygge på fakta - i alle de grunnleggende forhold menneskelivet leves under. Forholdet til Gud - som i alle fall fedrene regnet med og som fikk kraftig gjennomslag i Gr.l. § 2 m.fl. Så i forhold til natur og ting som også reguleres av div. sektorlover. Og endelig i forhold til medmennesker i familiene, menighet og samfunn.

Svikter rettskilden - kilden til sannhet og rett - styrer folkets tjenere - ministrene og dets portofølge (Dep.) - oss på avveier  - mot et liv med stadig mindre bærekraft og fremtid - før vi ender i kaos og sammenbrudd. I slike situasjoner er det ofte ropet på "den sterke mann" oppstår - noe store grupperinger i dagens Norge sikkert ikke ønsker. For "kunnskap skal styre rike og land" - og det må være en sann kunnskap bygd på fakta innenfor de nevnte tre relasjoner. 
Fedrene som skapte Grunnloven, var seg klart bevisst at de sentrale bærende fakta var det de nedfelte i Gr.l. § 2 "evangelisk-luthersk" rett. Prof. Knut Robberstad (tilsatt i Justisdep.) skriver i sin Kirkerett - forelesninger på MF at det særegne ved norsk Gr.l. er at den er konfesjonsbundet. Der var rettskilden for de grunnleggende fakta om menneskelivets rett i de tre hovedrelasjoner.
De ideologiske grupperinger som startet opp rundt 1880 og fremover, var sentralt opptatt av å fjerne denne basis - og maktet det i 2012 da Gr.l. § 2 og 4 m.fl. ble forandret mot kong Haralds klare ønsker. Tidligere kulturred. i Aft., Finn Jor, skrev "Kong Haralds, Nei" som klart dokumenterer hvorfor kong Harald ikke ville ha basiskilden for norsk samfunnsstyring endret. Der var kilden for den rette frihet og orden i vårt folk - som ga retning til alle de andre sektorlovene som Stortinget skulle fortsette å bygge opp og ministrene skulle tjene folket etter.

Men det fantes som nevnt et folk som ville noe annet - og de voks i makt og innflytelse. Jeg skriver ikke mer om dem her - for jeg har skrevet metervis om dem i andre sammenhenger. Men jeg never den italienske kommunisttenker Gramsci som lærte Frankfurterne - de  revolusjonære - om den "lange marsj gjennom korridorene" for å innta institusjonene og utvikling av de "politisk korrekte" og metodene for å vinne maktkampen. De har nå en betydelig makt i Dep., og ministrene som skal tjene folket - blir ofte et lett spill for å tjene byråkratene med et "ja vel statsråd" - og forer statsrådene med feil fakta og fører tjenesten på ville avveier til folket er i dyp nød.
Kun betydelige person-ligheter makter å stå på rett grunn da. Den vei vi nå er inne på, er ikke fedrenes vei - de som bygde Norge opp til fred og velstand. Vår første utenriksminister Jørgen Løvland sa det slik da 1.v.k. brøt ut: "Gud hjelpe, dei hev mista vitet og Vår Herre." Så kan enhver tenke videre selv.